Strona główna » Blog » Przekształcenie i restrukturyzacja firmy — na czym polegają i jakie są różnice?

Przekształcenie i restrukturyzacja firmy — na czym polegają i jakie są różnice?

Przekształcenie i restrukturyzacja firmy

Przekształcenie firmy i restrukturyzacja firmy to dwa odmienne procesy, które jednak mogą się na siebie częściowo nakładać. Oba zmierzają do poprawy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. Inicjuje się je z innych przyczyn, a uregulowania dotyczące każdego z nich są inne. Jakie podobieństwa i różnice występują między przekształceniem podmiotu a restrukturyzacją? Na czym polega każdy z procesów? 

Czym jest przekształcenie firmy — na czym polega? 

Przekształcenie firmy polega na zmianie jej struktury organizacyjnej, strategii działania czy misji. Zakres procesu jest uzależniony od celu, ponieważ może on obejmować różnorodne działania zmierzające do dostosowania firmy do aktualnych warunków gospodarczych, potrzeb klientów czy nowoczesnych technologii. Przekształcenie może dotyczyć zarówno sfery prawnej, technologicznej, jak i ekonomicznej. 

Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa 

Istnieje możliwość przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa w następujący sposób: 

  • przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową (akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością); 
  • spółkę cywilną można przekształcić w spółkę handlową (dla spółki jawnej stosuje się uproszczoną procedurę); 
  • spółkę jawną, partnerską komandytową, komandytowo-akcyjną i spółkę z o.o. można przekształcić w dowolną inną spółkę prawa handlowego. 

Nie można przekształcać spółek w likwidacji, dla których rozpoczął się podział majątku, ani tych, które, które są w upadłości. 

Wady i zalety przekształcenia firmy 

Wśród wad związanych z przekształceniem firmy trzeba wskazać, że proces generuje koszty i wymaga zaangażowania zasobów ludzkich. Często wiąże się z zainwestowaniem w nowy sprzęt, dodatkowe działy w firmie czy z koniecznością poświęcenia czasu na szkolenie zatrudnianych pracowników. Przekształcenie może spotkać się również z oporem ze strony kadry w zakresie jej dostosowania do nadchodzących zmian. Nie daje także gwarancji sukcesu. W niektórych przypadkach może dodatkowo pogorszyć sytuację finansową bytu gospodarczego. Nie zapewnia bowiem ochrony, jaką daje np. restrukturyzacja firmy w zakresie ochrony przed windykacją należności. 

Wśród zalet przekształcenia należy wymienić: 

  • możliwość dostosowania formy prawnej i trybu działania przedsiębiorstwa do aktualnej sytuacji — przekształcenie może uwzględniać korzystne regulacje dotyczące podatków, zatrudnienia. Dzięki temu konkretna działalność gospodarcza może zacząć lepiej radzić sobie na rynku i stać się bardziej konkurencyjną; 
  • poprawa wydajności przedsiębiorstwa — eliminacja nieefektywnych procesów i zastąpienie ich zoptymalizowanymi działaniami pozytywnie wpływa na tempo pracy w firmie, co przekłada się pośrednio na zyski; 
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa — przekształcenie firmy w odpowiednim kierunku buduje jej silną pozycję na rynku.

Przekształcenie firmy może, ale nie musi, pozytywnie wpłynąć na jej sytuację ekonomiczną oraz wizerunek. Wiąże się jednak z licznymi kosztami i nie zapewnia gwarancji sukcesu. 

Na czym polega restrukturyzacja firmy? 

Na czym polega restrukturyzacja firmy? Warszawa czy inne miasta to miejsca, w których toczą się postępowania o charakterze ekonomiczno-prawno-organizacyjnym. Mają one na celu ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością. Stanowią formę koła ratunkowego, które ma na celu poprawić wydajność i efektywność firmy poprzez jej ochronę przed wierzycielami. To także podjęcie działań mających na celu podniesienie ogólnej wartości podmiotu. 

Nad przebiegiem procesu czuwa doradca restrukturyzacyjny, który doradza m.in. jak zachować się w trudnej sytuacji finansowej lub jak uniknąć stanu niewypłacalności. Specjalista przygotowuje sprawozdanie finansowe, które pozwala ocenić kondycję podmiotu i zidentyfikować źródła problemów finansowych. 

Wady i zalety restrukturyzacji

Wadą restrukturyzacji jest to, że ogranicza ona możliwości przedsiębiorcy w zakresie zarządzania firmą oraz jej strukturami. Narzuca pewne działania, którym należy się poddać na poszczególnych etapach pracy. 

Prawo przedsiębiorców do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przekłada się na to, że może ono przynieść firmie wiele zalet. Przede wszystkim procedura pozwala rozłożyć spłatę zaległości na raty i chroni przedsiębiorstwo przed upadłością. Zapewnia dłużnikowi ochronę przed windykacją należności w trakcie procesu. Dzięki temu konta bankowe firmy nie mogą być zablokowane przez wierzycieli, a kluczowe dla firmy umowy nie mogą zostać wypowiedziane. 

Co więcej, restrukturyzacja daje również pole do zawarcia układu, czyli ustalenia planu spłaty z wierzycielami. Przedsiębiorca na wspólnym zebraniu może się porozumieć z większością z nich, bez konieczności ustalania szczegółów z każdym z osobna. Przekształcenie i restrukturyzacja firmy więc są odmienną opcją.

Postępowanie restrukturyzacyjne. Przekształcenie i restrukturyzacja firmy — porównanie obu opcji 

W poniższej tabeli znajduje się porównanie restrukturyzacji i przekształcenia firmy.

RestrukturyzacjaPrzekształcenie
Regulacje dotyczące procedury:Prawo restrukturyzacyjne;regulacje uzależnione od tego, jakich struktur dotyczy przekształcenie; przekształcenie formy prawnej danej działalności jest np. regulowane w Kodeksie spółek handlowych.
Skutki procedury:ochrona firmy przed upadłością oraz podniesienie/zachowanie wartości przedsiębiorstwa;uzależnione od przebiegu i celu przekształcenia; podwyższenie kapitału zakładowego i zmiany wpływające na kapitał zakładowy, które generuje przekształcenie, sprawiają, że przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością zapłaty podatku PCC.
Ochrona przed windykacją w trakcie postępowania:występuje;brak;
Gwarancja sukcesu:regulacje prawne i biegły rewident działający w postępowaniu czy doradca restrukturyzacyjny mają na celu zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia restrukturyzacji firmy; brak;
Kiedy można zainicjować procedurę:kiedy dłużnik będzie niewypłacalny lub będzie mu groziła niewypłacalność.w dowolnej chwili.

Zakres i sposób przeprowadzenia restrukturyzacja oraz przekształcenia różnią się w zależności od tego, jakie postępowania zostaną wdrożone w ramach konkretnej procedury. 

Jakie są skutki restrukturyzacji firmy dla pracowników? 

Jakie skutki dla pracowników niesie restrukturyzacja firmy? Warszawa i inne miasta to miejsca, w których proces często wiąże się z redukcją zatrudnienia, zmianą obowiązków, ograniczeniem benefitów. Konkretne działania są uzależnione od tego, jak będzie przebiegał proces, a także, w jakiej kondycji aktualnie znajduje się firma. 

Jakie są skutki przekształcenia firmy dla pracowników?

Ograniczenie w zatrudnieniu czy zmiana obowiązków pracowników to skutki, które powoduje nie tylko restrukturyzacja spółki. Warszawa i inne miasta, w których toczą się procesy związane z przekształceniem firm, to miejsca, w których niekiedy konieczna jest zmiana trybu zatrudnienia, przeszkolenie pracowników do nowych obowiązków i inne procesy wynikające z przekształcenia przedsiębiorstwa.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *