Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Warszawa

Kancelaria Warszawa

Kamil Grabarczyk – Prezes Zarządu
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Upadłość konsumencka w Warszawie – na czym to polega?

jak reagować na niewypłacalność?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce ogłosić upadłość, czeka Cię procedura, która opiera się na innych zasadach.

Obie mają wspólny cel, czyli przywrócenie upadłemu (osobie lub firmie, która popadła w długi) płynności finansowej. W przypadku osób prywatnych przebieg tego procesu jest jednak nieco prostszy i „łagodniejszy”. Nie wymaga również zaangażowania syndyka ani zarządcy majątku (choć jest taka możliwość).

jak przebiega restrukturyzacja spółki?

Jeśli planujesz ubieganie się o upadłość konsumencką, weź pod uwagę, że jest to decyzja obarczona poważnymi konsekwencjami – nie można zatem podejmować jej pochopnie.

Najpierw warto spróbować przeprowadzić oddłużanie mniej radykalnymi metodami, a dopiero w ostateczności skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości.

Czym jest plan restrukturyzacji?

Jeśli masz wątpliwości, jakie działania podjąć w konkretnej sytuacji, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Możesz je otrzymać w kancelarii w Warszawie, która specjalizuje się w prowadzeniu takich spraw.

Dostaniesz wsparcie merytoryczne i praktyczne, między innymi pomoc w sporządzeniu wymaganych dokumentów.

przekształcenie spółki handlowej

Jednym z najważniejszych dokumentów jest wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumJednym z najważniejszych dokumentów jest wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Od jego prawidłowego wypełnienia zależy, czy sąd upadłościowy w ogóle zajmie się Twoją sprawą, czy od razu ją odrzuci. Jest to więc bardzo ważne pismo.

Należy również mieć świadomość, że nie każdy i nie w każdej sytuacji może ogłosić upadłość konsumencką. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, by to zrobić.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które najczęściej polega na:

 • Zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
 • Umorzeniu części lub całości długów.
 • Zgodnie z aktualnymi przepisami sądy nie będą już oddalać wniosków o upadłość osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Takie zmiany zostały wprowadzone w 2020 roku. Wcześniej brano pod uwagę powód, z którego dłużnik popadł w problemy finansowe. Obecnie nie ma to już znaczenia.

  Nie musisz się więc obawiać, że Twój wniosek zostanie odrzucony, ponieważ nieodpowiedzialnie zaciągałeś kredyty lub żyłeś rozrzutnie. W takiej sytuacji również możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości – jak go sporządzić?

  Aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy przygotować wniosek, który następnie składa się do sądu upadłościowego. Takie pismo musi zawierać następujące elementy:

  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, a także numer NIP),
  • miejsce położenia majątku,
  • okoliczności uzasadniające wniosek,
  • wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną,
  • spis wierzycieli z określeniem wysokości zobowiązania, adresu wierzycieli oraz terminu zapłaty,
  • spis wierzytelności spornych,
  • informację o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku dłużnika,
  • przychody dłużnika oraz koszty jego utrzymania z ostatnich sześciu miesięcy,
  • informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, 
  • informacje o czynnościach prawnych dotyczących ruchomości,
  • oświadczenie o prawdziwości danych.

  Zawarcie odpowiednich danych może jednak okazać się niewystarczające, aby sąd przyjął wniosek do rozpatrzenia. Bardzo duże znaczenie mają kwestie formalne. Aby o nie zadbać, można skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w Warszawie, która specjalizuje się w sprawach związanych z upadłością konsumencką.

  Dzięki jej pomocy klient zyska pewność, że wniosek zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami merytorycznymi i formalnymi. Będzie mógł także skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

  Jest to polecane rozwiązanie, ponieważ pozwala uniknąć błędów, o które nie jest trudno w przypadku osób niezajmujących się prawem zawodowo. Znacząco zwiększa no także szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd upadłościowy.