Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Warszawa

Kancelaria Warszawa

upadłość konsumencka w warszawie

Oferujemy usługi: upadłość konsumencka w Warszawie, Upadłość Warszawa, Restrukturyzacja Firm, oddłużanie i inne.


ul. Jana Pankiewicza 3
00-696 Warszawa

Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Kamil Grabarczyk – Prezes Zarządu, doradca restrukturyzacyjny licencja nr 1813, stały mediator sądowy
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Zaciąganie długów niemożliwych lub trudnych do spłaty nie powinno spychać człowieka na margines społeczeństwa i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozwiązania, które umożliwią tym osobom bezpieczne wyjście z długów i odbudowanie normalnego życia. Nowe przepisy Prawa upadłościowego i są dla dobra zwykłego człowieka. Przekazane informacje mają pomóc Państwu w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub zawarciu ugody konsumenckiej. Upadłość konsumencka w Warszawie ma zadanie realizacje tych przepisów.

 „zasadniczym (pierwszoplanowym) celem tzw. upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o umożliwienie osobie fizycznej normalnego funkcjonowania przez uzyskanie oddłużenia i tzw.” nową szansę”, a nie tylko doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.”

Postanowienie SO w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt: XXIII Gz 1103/17

Upadłość konsumencka w Warszawie

Nie wszyscy wiedzą, że osoby prywatne, czyli nieprowadzące firm, także mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Takie działanie ma na celu pozbycie się zobowiązań finansowych, których zainteresowani nie mogą samodzielnie spłacić. Podczas oddłużania warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, ponieważ jest to skomplikowana procedura z dużą liczbą formalności.

Więcej o upadłość konsumencka w Warszawie

Jeśli przecenisz swoje możliwości finansowe, stracisz pracę, zachorujesz lub ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i nie będziesz w stanie spłacić swoich długów, możesz spotkać się z egzekucją komorniczą. Może to skutkować utratą domu, mieszkania i prawie wszystkich dochodów. Wiele osób wpada w szarą strefę i naraża się na depresję i problemy rodzinne. A wierzyciele w dalszym ciągu nie odzyskali całej kwoty zadłużenia, bo dłużnika pozbawiono już przysłowiowej ostatniej koszuli.

Mechanizmem zapobiegającym takiej sytuacji, niekorzystnej zarówno dla dłużnika, jak i w dalszej kolejności wierzyciela, jest upadłość konsumencka w Warszawie. Dzięki temu kompleksowo rozwiążesz swój problem zadłużenia: spłacisz maksymalnie wierzycieli i zyskasz szansę na nowy start.

Celem sądowej upadłości konsumenckiej w Warszawie jest ustalenie, jakie osoby, w jakim zakresie i w jakim terminie są zobowiązane do spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe i koszty utrzymania rodziny. W większości przypadków oznacza to, że możesz liczyć nie tylko na rozłożenie swojego zadłużenia na raty, ale także na ich znaczną redukcję. Okres realizacji planu spłaty wierzycieli może wynieść maksymalnie do 7 lat.

Nie musisz się martwić, że wszystko Ci zabiorą. Prawo upadłościowe zapewnia zachowanie majątku ruchomego, który zgodnie z przepisami jest najbardziej niezbędny w życiu codziennym. Część dochodów, które uzyskasz po ogłoszeniu upadłości, również będzie objęta ochroną (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka itp.).

Postępowanie uproszczone

Upadłość konsumencka w Warszawie powinna być szybkim, prostym i przejrzystym procesem, który może pomóc w zmniejszeniu zadłużenia. Dlatego od 24 marca 2020 r. obowiązuje dla konsumentów tzw. uproszczona procedura upadłościowa. W tym postępowaniu działalność sądu ogranicza się do najważniejszych orzeczeń. Przykłady obejmują samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie, opracowanie planu spłaty wierzycieli i rozważenie ewentualnych skarg dotyczących działań lub zaniechań syndyka. Postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 6 do 8 miesięcy.

Postępowanie zwykłe

Nie zawsze możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie w trybie uproszczonym. Jeżeli Twoja sytuacja finansowa okaże się dość skomplikowana (np. prowadziłeś już działalność gospodarczą, posiadasz znaczny majątek, Twoja sytuacja prawna jest niestabilna i masz wielu wierzycieli). Twoje postępowanie może toczyć się w trybie zwykłym. Znacznie wzrośnie zaangażowanie sądu, a postępowaniem kierował będzie sędzia-komisarz. Zwykle taka procedura trwa co najmniej rok lub dwa.

Kim jest syndyk? upadłość konsumencka w Warszawie

Powiernik czyli syndyk w upadłości konsumenckiej w Warszawie jest odpowiedzialny za zarządzanie i sprawnym procesem, a także będzie odpowiedzialny za sprzedaż Twojej nieruchomości (oczywiście jeśli ją posiadasz) i innego majątku. W trybie uproszczonym syndyk masy upadłości przygotuje także projekt planu spłaty wierzycieli. Nie zdziw się więc, jeśli syndyk nie tylko zapyta Cię o szczegóły dotyczące Twojego majątku i długów, ale także zainteresuje się Twoją sytuacją życiową i finansową.

Kim jest sędzia-komisarz? Upadłość Warszawa

Osoba ta zostanie wyznaczona jedynie wówczas, gdy sąd uzna, że ​​postępowanie upadłościowe powinno toczyć się normalnie. Sędzią komisarzem jest sędzia zawodowy, asesor sądowy lub referendarz sądowy. Dlatego w przeciwieństwie do syndyka nie będzie się z Tobą kontaktował osobiście ani telefonicznie. W razie potrzeby przekaże Ci swoją decyzję w formie postanowienia, zarządzenia lub wezwania.

Kancelaria Prawna w Warszawie

polecana przez klientów!

Upadłość konsumencka w Warszawie – co to jest?

upadłość konsumencka w warszawie

Upadłość konsumencka w Warszawie to postępowanie sądowe przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce ogłosić upadłość, czeka Cię procedura, która opiera się na innych zasadach.

Obie mają wspólny cel, czyli przywrócenie upadłemu (osobie lub firmie, która popadła w długi) płynności finansowej. W przypadku osób prywatnych przebieg tego procesu jest jednak nieco prostszy i „łagodniejszy”. Nie wymaga również zaangażowania syndyka ani zarządcy majątku (choć jest taka możliwość).

Jeśli planujesz ubieganie się o upadłość konsumencką, weź pod uwagę, że jest to decyzja obarczona poważnymi konsekwencjami – nie można zatem podejmować jej pochopnie.

Najpierw warto spróbować przeprowadzić oddłużanie mniej radykalnymi metodami, a dopiero w ostateczności skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości.

upadłość Warszawa
oddłużanie Gdańsk

Jeśli masz wątpliwości, jakie działania podjąć w konkretnej sytuacji, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Możesz je otrzymać w kancelarii w Warszawie, która specjalizuje się w prowadzeniu takich spraw.

Dostaniesz wsparcie merytoryczne i praktyczne, między innymi pomoc w sporządzeniu wymaganych dokumentów.

Jednym z najważniejszych dokumentów jest wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Warszawie. Od jego prawidłowego wypełnienia zależy, czy sąd upadłościowy w ogóle zajmie się Twoją sprawą, czy od razu ją odrzuci. Jest to więc bardzo ważne pismo.

Należy również mieć świadomość, że nie każdy i nie w każdej sytuacji może ogłosić upadłość konsumencką w Warszawie. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, by to zrobić.

upadłość konsumencka w warszawie

Kiedy konsument staje się niewypłacalny?

Jednym z warunków skorzystania z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. Jak ją określić? W przypadku osób prywatnych nie ma aż tak restrykcyjnych wytycznych, jakie dotyczą firm.

Kiedy konsument pozostaje niewypłacalny? Najczęściej w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane ze spłatą długów i zapewnić sobie utrzymanie.

W przeciwieństwie do firm nie musi mieć on kilku wierzycieli. Wystarczy jeden, aby móc ubiegać się uznania za osobę niewypłacalną i upadłość (Warszawa).

Zanim złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie?

Co robić? upadłość konsumencka w Warszawie

Musisz wiedzieć, kim są Twoi wierzyciele, ile jesteś im winien i od/do jakiego terminu. Dlatego nie wyrzucaj umów dotyczących niespłaconych pożyczek czy kredytów, wezwań do zapłaty czy pism, które otrzymałeś z sądu lub komornika. Wszystkie te dokumenty mogą być bardzo przydatne na etapie składania wniosku, zwłaszcza jeśli masz wielu wierzycieli (upadłość konsumencka w Warszawie). Jeżeli znajdujesz się w wyjątkowej sytuacji życiowej ze względu na chorobę swoją lub bliskiej osoby, albo na przykład jesteś ofiarą przemocy, postaraj się zebrać możliwie najszerszy opis swojej sytuacji życiowej. Możesz dołączyć takie dokumenty do wniosku o ogłoszenie upadłości Warszawa lub przekazać je syndykowi podczas przygotowywania projektu planu spłaty wierzycieli.

Czego nie robić!

Kontynuowanie pożyczania pieniędzy, gdy jesteś już niewypłacalny, to zły pomysł. Celowe zwiększenie Twojej niewypłacalności lub spowodowanie bankructwa w wyniku rażącego zaniedbania, np. zaciągnięcia długu, który jest faktycznie niemożliwy do spłacenia, spowoduje przedłużenie planu spłaty wierzycieli.

Kto będzie wiedział o upadłości? upadłość konsumencka w Warszawie

Jeśli zdecydujesz się ubiegać o umorzenie długów w drodze upadłości (upadłość konsumencka w Warszawie), musisz zdawać sobie sprawę z ograniczeń swoich praw do prywatności. Informacja o Twojej upadłości zostanie opublikowana publicznie, a ujawnione dane będą obejmować nie tylko Twoje imię i nazwisko, ale także numer PESEL i adres zamieszkania. Syndyk przekaże Twojemu pracodawcy informację o upadłości, aby mógł wypłacić Ci tylko część wynagrodzenia. O sytuacji związanej z upadłością konsumencką w Warszawie można dowiedzieć się także z ogłoszeń – syndyk obwieści publicznie w sprawie sprzedaży Twojej nieruchomości lub inne majątku. Twoi wierzyciele będą mieli dostęp do dokumentów. Będą mogli nie tylko odczytać dane o Twoich długach, ale także informacje o Twoim zdrowiu i relacjach z najbliższymi – jeśli te informacje zostaną przekazane do sądu lub syndyka.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumencka w Warszawie– jak go sporządzić?

Upadłość konsumencka w Warszawie, aby starać się o ogłoszenie należy przygotować wniosek, który następnie składa się do sądu upadłościowego. Takie pismo musi zawierać następujące elementy:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, a także numer NIP), (upadłość konsumencka w Warszawie)
 2. miejsce położenia majątku, (upadłość konsumencka Warszawa)
 3. okoliczności uzasadniające wniosek o upadłość (np. upadłość konsumencka Warszawa),
 4. wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną, (upadłość konsumencka Warszawa)
 5. spis wierzycieli z określeniem wysokości zobowiązania, adresu wierzycieli oraz terminu zapłaty, (upadłość konsumencka Warszawa)
 6. spis wierzytelności spornych, (upadłość konsumencka Warszawa)
 7. informację o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku dłużnika, (upadłość konsumencka Warszawa)
 8. przychody dłużnika oraz koszty jego utrzymania z ostatnich sześciu miesięcy, (upadłość konsumencka Warszawa)
 9. informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości,  (upadłość konsumencka w Warszawa)
 10. informacje o czynnościach prawnych dotyczących ruchomości, (upadłość konsumencka Warszawa)
 11. oświadczenie o prawdziwości danych. (upadłość konsumencka Warszawa)

Zawarcie odpowiednich danych może jednak okazać się niewystarczające, aby sąd przyjął wniosek o upadłość (Warszawa) do rozpatrzenia. Bardzo duże znaczenie mają kwestie formalne. Aby o nie zadbać, można skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w Warszawie, która specjalizuje się w sprawach związanych z upadłością konsumencką.

Dzięki jej pomocy klient zyska pewność, że wniosek zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami merytorycznymi i formalnymi. Będzie mógł także skorzystać z profesjonalnego doradztwa upadłościowego. (upadłość konsumencka Warszawa)

Jest to polecane rozwiązanie, ponieważ pozwala uniknąć błędów, o które nie jest trudno w przypadku osób niezajmujących się prawem zawodowo. Znacząco zwiększa no także szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd upadłościowy i doprowadzenia do upadłości konsumenckiej w Warszawie.

Ile kosztuje upadłość konsumencka w Warszawie?

W przypadku upadłości dłużnik musi liczyć się z różnymi kosztami związanymi z upadłością konsumencką w Warszawie oraz kosztami postępowania upadłościowego. Koszty związane z upadłością:

 • opłata sądowa za złożenie wniosku + opłata za pełnomocnika (upadłość konsumencka w Warszawie),
 • koszty postępowania (upadłość konsumencka Warszawa),
 • koszty pomocy prawnej (upadłość konsumencka Warszawa),
 • wynagrodzenie syndyka (upadłość konsumencka Warszawa).

Całkowity koszt upadłości konsumenckiej w Warszawie może wynieść od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy od sytuacji osobistej dłużnika, wysokości opłat za pomoc prawną oraz wynagrodzenia syndyka. Warto jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości może być dla dłużnika dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwala mu uporać się z problemami finansowymi i powrócić do normalnego życia bez ciężaru zadłużenia (upadłość konsumencka w Warszawie).

Z życia wzięte: upadłość konsumencka w Warszawie

Pracuję za granicą np. w Niemczech – czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w Polsce?

Tak, jednak pod warunkiem, że Twoje zatrudnienie za granicą ma charakter tymczasowy i przebywasz tam jedynie czasowo. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w państwie, z którym łączą Cię najściślejsze więzi, np. w miejscu zwykłego pobytu lub w kraju, w którym znajdują się najważniejsze Twoje aktywa. Jeśli przebywasz za granicą, we wniosku o ogłoszenie upadłości powinieneś wyjaśnić powody, dla których składasz wniosek w Polsce. (upadłość konsumencka w Warszawie)

Czy sąd może nie ogłosić mojej upadłości?

TAK. Sąd może odrzucić Twój wniosek, jeśli nie wskazuje on na Twoją niewypłacalność. Jeżeli zostaniesz poproszony o uzupełnienie braków w złożonym wniosku, a tego nie uczynisz, to sąd go zwróci. Jeśli złożysz wniosek przed wyznaczonym terminem, sąd go uwzględni. Następnie możesz powtórzyć proces. Jeśli mieszkasz na stałe poza RP, Twój wniosek może zostać odrzucony.(upadłość konsumencka w Warszawie)

Czy mogę wycofać się z ogłoszonej upadłości?

TAK. Możliwość redukcji zadłużenia w upadłości konsumenckiej jest Twoim prawem i przywilejem. Dzięki temu w każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję i zażądać zakończenia postępowania upadłościowego. Istnieją jednak dwa szczególne wyjątki. Pierwsza dotyczy potencjalnej szkody dla wierzycieli w przypadku zakończenia postępowania. Dodatkowo, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą i na wniosek pożyczkodawcy ogłoszono Twoją upadłość, sąd może nie cofnąć wniosku i nie wyrazić zgody na zakończenia postępowania. (upadłość konsumencka w Warszawie)