Strona główna » Blog » Restrukturyzacja sądowa: od wniosku do zatwierdzenia układu

Restrukturyzacja sądowa: od wniosku do zatwierdzenia układu

restrukturyzacja sądowa

Sądowa restrukturyzacja to proces mający na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, który może być przeprowadzony pod nadzorem sądu. W tym artykule omówimy podstawy sądowej restrukturyzacji, rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, jak złożyć wniosek restrukturyzacyjny, negocjowanie układu z wierzycielami, koszty postępowania oraz wpływ pandemii COVID-19 na proces restrukturyzacji. Tu i ówdzie słyszy się o restrukturyzacji korporacyjneji restrukturyzacji sądowej lub naprawczej.

restrukturyzacja sądowa

Czym jest sądowa restrukturyzacja i kiedy jest potrzebna?

Restrukturyzacja sądowa to proces mający na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, który odbywa się pod nadzorem sądu. Jest to narzędzie, które może być stosowane w sytuacjach, gdy restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest konieczna ze względu na problemy finansowe, takie jak zadłużenie czy spadająca rentowność. Korzyści z przeprowadzenia sądowej restrukturyzacji obejmują m.in. możliwość zawieszenia egzekucji wierzytelności, uzyskanie wsparcia finansowego czy ochronę przed bankructwem.

Cele i przesłanki restrukturyzacji

Głównymi celami restrukturyzacji są: poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zabezpieczenie jego dalszego funkcjonowania oraz zwiększenie wartości dla wierzycieli i akcjonariuszy. Cele i przesłanki restrukturyzacji mogą obejmować m.in.:

 • zmniejszenie zadłużenia,
 • optymalizację struktury kapitałowej,
 • redukcję kosztów,
 • poprawę efektywności operacyjnej,
 • zmianę strategii biznesowej.

Restrukturyzacja może być przeprowadzana w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo doświadcza problemów finansowych, takich jak spadające przychody, rosnące koszty czy utrata płynności finansowej.

Restrukturyzacja sądowa a Prawo restrukturyzacyjne: kluczowe zasady i regulacje

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne to zbiór przepisów regulujących proces sądowej restrukturyzacji. Kluczowe zasady i regulacje prawa restrukturyzacyjnego obejmują m.in.:

 • zasadę dobrowolności – przedsiębiorca sam decyduje o podjęciu próby restrukturyzacji,
 • zasadę równego traktowania wierzycieli – wszyscy wierzyciele mają prawo do uczestnictwa w postępowaniu i są traktowani na równych zasadach,
 • zasadę ochrony praw wierzycieli – postępowanie restrukturyzacyjne nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji wierzycieli,
 • zasadę przejrzystości – postępowanie restrukturyzacyjne musi być prowadzone w sposób jawny i przejrzysty.

W Polsce prawo restrukturyzacyjne reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978).

Restrukturyzacja sądowa -koszty postępowania restrukturyzacyjnego

Ważnym aspektem każdego postępowania restrukturyzacyjnego są koszty postępowania restrukturyzacyjnego, które obejmują różne opłaty, takie jak opłaty sądowe, wynagrodzenia dla zarządców czy koszty związane z przygotowaniem dokumentacji. W tej części artykułu przyjrzymy się szczegółowo kosztom związanym z postępowaniem restrukturyzacyjnym, w tym opłatom sądowym.

Jakie są koszty postępowania restrukturyzacyjnego – restrukturyzacja sądowa?

Wśród kosztów postępowania restrukturyzacyjnego można wymienić:

 • opłata sądowa za złożenie wniosku,
 • wynagrodzenie dla zarządcy sądowego,
 • koszty związane z przygotowaniem dokumentacji,
 • opłaty za doradztwo prawne i finansowe,
 • koszty związane z przeprowadzeniem zgromadzenia wierzycieli.

Warto zwrócić uwagę, że koszty te mogą się różnić w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego oraz indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Konkludując, restrukturyzacja sądowa jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej, które pozwala na przetrwanie kryzysu oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.Dzięki temu przewodnikowi, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć proces restrukturyzacji oraz podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *