Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Wrocław » Restrukturyzacja spółki – Wrocław

Restrukturyzacja spółki – Wrocław

Restrukturyzacja Sp.z o.o. Wrocław oznacza zmiany w strukturze i działalności biznesowej. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności oraz poprawę (zwiększenie) płynności finansowej. Czasem jednak restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli na zawarciu układu z wierzycielami. Kiedy warto pomyśleć o restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na czym polega restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? (Restrukturyzacja Sp. z o.o. Wrocław)?

Co to jest restrukturyzacja sp. z o.o Wrocław?

Celem restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. W zasadzie ma to także na celu ochronę personelu mienia i administracji przed odpowiedzialnością za długi. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu ma na celu wyeliminowanie nierentownej działalności i zwiększenie wartości firmy. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zawarciu porozumienia z wierzycielami, w ramach którego ustalany jest nowy sposób spłaty zadłużenia. Efektem tych działań jest oczywiście przywrócenie płynności finansowej i niezakłócone dalsze funkcjonowanie spółki na rynku. Restrukturyzację warszawskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można przeprowadzić w drodze wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zatrzymujemy działania egzekucyjne wobec Twojej firmy w ciągu 24 godzin! Zmniejszamy Twoje zobowiązania nawet o 50% i chronimy Twoją firmę przed upadłością. Wypełnij formularz i rozpocznij niezobowiązującą rozmowę – restrukturyzacja sp. z o.o Wrocław.

Na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o. w praktyce?

Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu zapewnia ochronę przed egzekucją przez komornika. Tym samym majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ochronie. Przykładowo organom (komornik, US, ZUS) nie wolno zajmować rachunków bankowych i wszczynać nowych czynności egzekucyjnych w ramach już wszczętych postępowań egzekucyjnych. Komornik również uchyla zajęcie. Dzięki temu firma może kontynuować działalność bez zakłóceń. W procesie restrukturyzacyjnym głosowaniu poddawane są zazwyczaj propozycje ugodowe sporządzone przez dłużnika. Wierzyciele mogą głosować korespondencyjnie lub osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

Restrukturyzacja może być spowodowana:

  • brakim zapłat za faktury; Restrukturyzacja sp. z o.o Wrocław
  • licznymi zobowiązaniami; Restrukturyzacja sp. z o.o Wrocław
  • stopami procentowymi; Restrukturyzacja sp. z o.o Wrocław
  • sytuacją gospodarczą (skutki covid-19, wojna itp.). Restrukturyzacja sp. z o.o Wrocław

Jak wygląda restrukturyzacja we Wrocławiu?

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna restrukturyzację, chroni spółkę przed kryzysami, a jeśli to konieczne, chroni dyrektorów przed odpowiedzialnością osobistą. Ponadto nie obowiązuje już możliwość zakazu prowadzenia firmy lub zajmowania stanowiska w spółce. Na procedury restrukturyzacyjne decydują się także przedsiębiorcy, których sytuacja jest bardzo złożona i wymaga możliwie największej ochrony.

Jak doradca restrukturyzacyjny pomaga przy restrukturyzacji sp. z o.o Wrocław?

Certyfikowany i wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pomóc Ci w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego niezbędnego do restrukturyzacji Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomaga w negocjacjach z wierzycielami oraz monitoruje i ocenia postęp planu. Wybór odpowiedniego doradcy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji sp. z o.o Wrocław. Warto pamiętać o referencjach i doświadczeniu zawodowym.

Co daje restrukturyzacja?

Celem restrukturyzacji prawnej spółek jest przywrócenie sytuacji finansowej poprzez restrukturyzację zadłużenia i zmianę zarządu spółki. Aby wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy spełnić określone wymagania i złożyć wniosek do sądu lub zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Korzyści z restrukturyzacji sp. z o.o. Wrocław?

  • brak wypowiedzeń umów np. leasingu od pierwszego dnia restrukturyzacji
  • Nawet do 12 miesięcy przerwy płatności objętych postępowaniem i zabezpieczenie przed egzekucją
  • znaczna redukcja zobowiązań.
  • Do roku karencji dla objętych procedurą restrukturyzacyjną

Podsumowanie -Restrukturyzacja sp. z o.o. Wrocław

Moja Kancelaria z sukcesem przeprowadziła wiele różnego rodzaju postępowań. Moje osobiste doświadczenie jako przedsiębiorcy, syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego i mediatora pokazuje, że wiem na czym polega współczesny biznes.