Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Kielce » Doradca restrukturyzacyjny – Kielce

Doradca restrukturyzacyjny – Kielce

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Kielce może pełnić funkcję syndyka, kuratora i zarządcy majątku w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest to osoba posiadająca niezbędne doświadczenie i wszechstronną wiedzę, która pomaga przedsiębiorcom przezwyciężyć problemy finansowe.


Przedsiębiorcy, którzy są niewypłacalni lub wiedzą, że w najbliższej przyszłości będą mieli problemy ze spłatą zadłużenia, mogą zwrócić się do doradcy restrukturyzacyjnego w Kielcach. Restrukturyzacja i ogłoszenie upadłości to skomplikowane procesy, które należy przeprowadzić prawidłowo. Warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego, licencjonowanego doradcy, który zapewni doskonałe wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny Kielce?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego powstał na początku 2016 roku. Został wprowadzony znowelizowaną ustawą restrukturyzacyjną. Kandydat na to stanowisko musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Ponadto konieczna jest znajomość aktualnych przepisów prawnych. Ponieważ doradca restrukturyzacyjny w Kielcach pełni bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję, konieczne jest uzyskanie licencji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Doradca restrukturyzacyjny Kielce może pełnić funkcję:

  • syndyka w trakcie upadłości,
  • nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy przy postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • nadzorcy sądowego tymczasowego w przypadku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zakres uprawnień osoby wykonującej ten zawód jest szeroki. Do jego zadań należy m.in.: dobór odpowiednich środków zapobiegawczych i restrukturyzacyjnych dla niewypłacalnych spółek, reprezentowanie wierzycieli i dłużników objętych postępowaniem upadłościowym. Ponadto na bieżąco wspiera spółkę w restrukturyzacjach. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc doradcy upadłościowego.

Restrukturyzacja w Kielcach a wybór doradcy

Dla firm zagrożonych niewypłacalnością ze względu na długi, których nie są w stanie spłacić, restrukturyzacja firmy w Kielcach może być ostatecznością. Zatwierdzenie ugody i uproszczony proces restrukturyzacji umożliwia dłużnikowi wybór. Dlatego warto wybrać w Kielcach doświadczonego doradcę restrukturyzacyjnego, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu odpowiednio przeprowadzi ten proces.

Kiedy przyjść do doradcy restrukturyzacyjnego?

Firma, która boryka się z problemami z płynnością finansową i nie jest w stanie terminowo spłacać swoich zobowiązań wobec wierzycieli, nie powinna zwlekać z rozpoczęciem restrukturyzacji. Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego powinien być pierwszym krokiem w stronę poprawy sytuacji finansowej kieleckiej spółki. W przeciwnym razie trzeba ogłosić upadłość, aby uniknąć jeszcze większych problemów.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny Kielce?

Kielecki doradca restrukturyzacyjny (Kielce) jest specjalistą posiadającym niezbędne doświadczenie i wiedzę. Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać także doskonałe umiejętności interpersonalne i negocjacyjne. Daje to Państwu pewność, że procedury upadłościowe i restrukturyzacyjne zostaną przeprowadzone prawidłowo.