Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Gdynia » Doradca restrukturyzacyjny – Gdynia

Doradca restrukturyzacyjny – Gdynia

Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód, który został wprowadzony na mocy przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne na początku 2016 roku. Osoba, która chce go wykonywać, musi otrzymać licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Do jej zdobycia niezbędna jest wiedza z zakresu zarządzania, prawa oraz ekonomii. Doradca restrukturyzacyjny Gdynia zajmuje się przeprowadzaniem postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych. Jego rola jest bardzo ważna, gdyż od niego zależy, jak długo będzie trwał proces oraz w jakim stopniu uda się zaspokoić roszczenia wierzycieli. Wybór doświadczonego i sprawdzonego doradcy restrukturyzacyjnego ma więc ogromne znaczenie.

Jakie wymogi musi spełniać kandydat na stanowisko doradcy restrukturyzacyjnego?

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego Gdynia może otrzymać kandydat, który:

  • ma obywatelstwo państwa należącego do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zna język polski w stopniu, który umożliwi mu wykonywanie obowiązków syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
  • ma wyższe wykształcenie;
  • dobrze zna Prawo restrukturyzacyjne;
  • ma niezbędne doświadczenie.

Osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego nie może być karana, podejrzana lub oskarżona o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, lub skarbowe. Odrzucona zostanie także kandydatura osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego jako dłużnik. Do uzyskania licencji zawodowej doradcy restrukturyzacyjnego Gdynia niezbędne jest zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny Gdynia?

Osoba wykonująca ten zawód przede wszystkim przeprowadza postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest uprawniona do wykonywania funkcji syndyka lub zarządcy/nadzorcy. Dzięki temu, że bardzo dobrze zna prawo upadłościowe, może także wykonywać czynności związane z doradztwem restrukturyzacyjnym w Gdyni.

Obejmują one wydawanie opinii oraz udzielanie porad zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom. Pomoc doradcy upadłościowego jest niezwykle ważna w przypadku firm zagrożonych niewypłacalnością i bankructwem.

Restrukturyzacja firmy w Gdyni z doradcą restrukturyzacyjnym

W przypadku postępowania upadłościowego wierzyciel i dłużnik nie mogą wybrać doradcy restrukturyzacyjnego Gdynia, który będzie pełnił funkcję syndyka. Mogą we wniosku wskazać konkretną osobę, ale nie jest to wiążąca informacja dla sądu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku restrukturyzacji. Jeśli jest to postępowanie o zatwierdzenie układu lub uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, to dłużnik może samodzielnie wybrać specjalistę, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu.

Wybór doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego Gdynia ma więc ogromne znaczenie. Pomoże on w sporządzeniu wniosku, a także przeprowadzi dłużnika przez cały proces. Przygotuje plan zaspokojenia wierzytelności oraz będzie wspierał w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami. Warto więc nawiązać współpracę z doradcą, który ma niezbędną wiedzę oraz kompetencje w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

doradca restrukturyzacyjny Gdynia