Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Gdańsk » Restrukturyzacja spółki – Gdańsk

Restrukturyzacja spółki – Gdańsk

Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk może oznaczać pewne zmiany w jej strukturze i działalności biznesowej. Zmiany te mają na celu zwiększenie jego efektywności oraz poprawę (zwiększenie) płynności finansowej. Czasami jednak reorganizacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli zawarciu układu z wierzycielami. Kiedy warto rozważyć proces restrukturyzacji spółki z o.o.? Na czym polega restrukturyzacja spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)?

Co to jest restrukturyzacja sp. z o.o Gdańsk?

Celem restrukturyzacji sp. z o.o. jest przede wszystkim uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. Ma również na celu ochronę jej majątku i ochronę zarządu przed odpowiedzialnością za długi. Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk ma na celu wyeliminowanie nierentownej działalności i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zawarciu układu z wierzycielami, na mocy którego ustalany jest nowy sposób spłaty zadłużenia. Efektem tych działań jest oczywiście przywrócenie płynności finansowej i niezakłócone dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Restrukturyzację spółki z o.o. Gdańsk można przeprowadzić poprzez wszczęcie postępowania naprawczego. W ciągu nawet 24h zaprzestaniemy działań egzekucyjnych wobec Twojej firmy! Zmniejszymy saldo Twoich zobowiązań nawet o 50% i uchronimy Twoją firmę przed bankructwem. Wypełnij formularz i porozmawiaj niezobowiązująco!

Na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o. w praktyce?

Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk zapewnia ochronę przed egzekucją komorniczą. Dlatego też majątek spółki z o.o. jest chroniony. Na przykład organy nie mogą zajmować rachunków bankowych i inicjować nowych działań egzekucyjnych w ramach już wszczętego postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy może także uchylić zajęcie. Dzięki temu firma może bez przerwy kontynuować swoją działalność gospodarczą. Postępowanie restrukturyzacyjne zazwyczaj polega na głosowaniu nad propozycjami układowymi przygotowanymi przez dłużnika. Wierzyciele mogą głosować listownie lub osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

Restrukturyzacja może być spowodowana:

  • utratą kontraktu i braku zapłaty za faktury; Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk
  • zaciągnięciem wysokich zobowiązań; Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk
  • wzrost stóp procentowych i inflacją; Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk
  • sytuacją gospodarczą (pandemią, wysoką inflacją, wojną itp.). Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk

Jak wygląda restrukturyzacja w Gdańsku?

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna restrukturyzację, chroni spółkę przed kryzysem, a w stosownych przypadkach chroni członków zarządu spółki przed odpowiedzialnością osobistą. Zapobiega także widmu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w organie korporacyjnym. Na procedury restrukturyzacyjne decydują się także przedsiębiorcy, których sytuacja jest bardzo złożona i wymaga możliwie najszerszej ochrony.

Jak doradca restrukturyzacyjny pomaga przy restrukturyzacji sp. z o.o Gdańsk?

Certyfikowany i wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pomóc w opracowaniu planu restrukturyzacji potrzebnego do restrukturyzacji sp. z o.o.. Pomaga w negocjacjach z wierzycielami oraz monitoruje i ocenia postęp planu. Wybór odpowiedniego doradcy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji sp. z o.o Gdańsk. Na uwagę zasługuje doświadczenie, referencje i doświadczenie biznesowe.

Co daje restrukturyzacja?

Sądowa restrukturyzacja wobec spółek ma na celu przywrócenie sytuacji finansowej poprzez restrukturyzację zadłużenia i zmianę sposobu prowadzenia firmy. Aby wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne, sp. z o.o. muszą spełnić określone warunki i złożyć wniosek do sądu lub zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Korzyści z restrukturyzacji sp. z o.o. Gdańsk?

  • Zawieszenie rozwiązywania umów leasingu od pierwszego dnia restrukturyzacji
  • Do 12 miesięcy przerwy w spłacie zobowiązań objętych postępowaniem i zabezpieczenie przed licytacjami komorniczymi
  • Zmniejszenie zaległych zobowiązań.
  • Do 12 miesięcy karencji w spłacie zobowiązań objętych procedurą

Podsumowanie -Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk

Moja Kancelaria z sukcesem przeprowadziła wiele różnego rodzaju postępowań. Moje osobiste doświadczenie jako przedsiębiorcy, syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego i mediatora pokazuje, że wiem na czym polega współczesny biznes.