Strona główna » Blog » Zakładanie konta w KRZ – pomoc

Zakładanie konta w KRZ – pomoc

Zakładanie konta w KRZ

W dzisiejszym czasach, dużo spraw załatwiamy za pośrednictwem Internetu. Istotne jest, aby wiedzieć, jak korzystać z różnych platform i systemów. W przypadku osób będących w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym kluczowe jest posiadanie kontra w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, aby móc uczestniczyć czynnie w postępowaniu. KRZ to jawny rejestr dłużników. Zakładanie konta w KRZ może stanowić problem dlatego jako profesjonalny pełnomocnik oferuję usługę w pomocy obsługi postępowań.

Zakładanie konta w KRZ? Co to jest KRZ?

Krajowy rejestr zadłużonych to jawny portal do obsługi postępowań:

 • upadłościowych
 • upadłości konsumenckich
 • restrukturyzacyjnych
 • egzekucyjnych

Zakładanie konta w KRZ – co oferuje portal?

Portal KRZ możemy podzielić na rejestr publiczny, który nie wymaga logowania, ale również na portal użytkowników zarejestrowanych, portal użytkowników branżowych i portal administracji publicznej.

System informatyczny obsługujący postępowania w KRZ

KRZ, to system informatyczny obsługujący postępowania, który ma wpływ na efektywność i szybkość prowadzonych postępowań. Dzięki temu systemowi możliwe jest:

 • Centralizacja informacji o długach, co ułatwia monitorowanie sytuacji finansowej oraz identyfikację wierzycieli.
 • Automatyzacja procesów, takich jak doręczanie dokumentów czy rejestracja dłużników niewypłacalnych, co przyspiesza postępowania.
 • Udostępnianie narzędzi do komunikacji z wierzycielami, co pozwala na negocjowanie warunków spłaty długu oraz ustalanie planów spłaty.

W efekcie, system teleinformatyczny przyczynia się do lepszego zarządzania długami oraz pomaga w podejmowaniu odpowiednich działań w celu uregulowania zobowiązań i znacznie łatwiejszego obsługiwania postępowań.

Portal Publiczny – co w nim znajdziemy

Można bezpłatnie przejrzeć obwieszczenia oraz wyszukać następujące informacje:

 • o osobach i podmiotach, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • o osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności,
 • o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów o składnikach masy upadłości,
 • o doradcach restrukturyzacyjnych.

Portal Użytkowników Zarejestrowanych – zakładanie konta w KRZ

W tym portalu można składać wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych. Także w postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Także można przeglądać akta tych postępowań oraz odbierać korespondencję związaną z tymi postępowaniami.

Rejestr dla Organów Administracji Publicznej

Jest przeznaczony tylko dla organów zobowiązanych do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji:

 • o osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności,
 • o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów o składnikach masy upadłości.

Portal Użytkowników Branżowych – tylko dla profesjonalistów

Za pośrednictwem tego portalu syndycy, nadzorcy oraz zarządcy wykonują czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kontakt

Jeżeli jesteś uczestnikiem postępowania i nie wiesz jak założyć konto? Pomogę wysłać dokument, zgłosić wierzytelność. Zgłoś się do mojej kancelarii po pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *