Strona główna » Blog » Syndyk masy upadłości – kto to?

Syndyk masy upadłości – kto to?

Syndyk masy upadłości

Syndyk masy upadłości najogólniej rzecz biorąc jest organem postępowania upadłościowego. Do jego powołania dochodzi w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Nie występuje on zatem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w którym to sąd dopiero bada zasadność wniosku upadłościowego. W przypadku upadłości przedsiębiorcy funkcję syndyka przyjmuje wyznaczony wcześniej tymczasowy nadzorca sądowy. Syndyk masy upadłości pełni swą funkcję od dnia ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego.

Kto może zostać syndykiem masy upadłości?

Może zostać powołany wyłącznie syndyk masy upadłości posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Także spółka, której udziałowcy są w pełni odpowiedzialni za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, lub członkowie kierownictwa posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego (członek zarządu może wtedy bc powołany: syndyk masy upadłości). W styczniu 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące wykwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, wymagające zgody osoby wyznaczonej na zarządcę w postępowaniu upadłościowym dla niektórych kategorii dłużników, tzw. kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Dotyczy to dłużników upadłości, którzy zatrudniają wielu pracowników, posiadają ogromny majątek lub mają szczególne znaczenie dla gospodarki państwowej. Syndykiem masy upadłościowej nie może zostać osoba będąca wierzycielem lub dłużnikiem upadłego dłużnika. Także członek rodziny wierzyciela lub upadłego dłużnika. Ponadto funkcji tej nie może pełnić osoba, która była członkiem organu wykonawczego syndyka masy upadłości lub spółki z nim powiązanej, była jego pełnomocnikiem, była przez niego zatrudniona lub posiadała jego akcje lub udziały. Syndykiem masy upadłości nie może być osoba, która pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu naprawczym dłużnika.

Uprawnienia syndyka masy upadłości

Do głównych zadań syndyka masy upadłości należy zajęcie się majątkiem syndyka, zarządzanie nim, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub usunięciem przez osoby trzecie, a także jego likwidacja. Ostatecznie więc syndyk musi zorganizować likwidację majątku upadłości (stanowiącego masę upadłości od momentu ogłoszenia upadłości) tak, aby otrzymane środki można było przeznaczyć na realizację planu podziału, tj. w celu zaspokojenia wierzycieli. Jednak wcześniej syndyk masy upadłości ma również inne obowiązki. Jest on odpowiedzialny za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, co oznacza między innymi konieczność sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Jeżeli syndyk również zdecyduje się kontynuować działalność w upadłości (zamiast ją natychmiast rozwiązać; jeśli termin jest dłuższy niż 3 miesiące, należy uzyskać zgodę rady wierzycieli), to będzie musiał stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które rada dyrektorów pozy. dyrektorzy stają przed bankructwem.

Powiązane z syndyk masy upadłości, inni czytali również :

Rola syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym

Syndyk masy upadłości odpowiedzialny jest za:

 • objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • likwidację majątku upadłego stanowiącego masę upadłości,
 • sporządzenie listy wierzytelności,
 • poszukiwanie majątku upadłego,
 • odzyskanie majątku upadłego – czynności bezskuteczne upadłego,
 • sporządzenie planu podziału funduszów masy upadłości,
 • przygotowanie odrębnych planów podziału funduszy uzyskanych ze zbycia składnika majątku będącego zabezpieczeniem rzeczowym,
 • sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli – dotyczy upadłości konsumenckiej.

4 komentarze do “Syndyk masy upadłości – kto to?”

  1. Syndyk odpowiedzialny jest za: objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
   likwidację majątku upadłego stanowiącego masę upadłości, sporządzenie listy wierzytelności, poszukiwanie majątku upadłego,
   odzyskanie majątku upadłego – czynności bezskuteczne upadłego, sporządzenie planu podziału funduszów masy upadłości, przygotowanie odrębnych planów podziału funduszy uzyskanych ze zbycia składnika majątku będącego zabezpieczeniem rzeczowym,
   sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli – dotyczy upadłości konsumenckiej.

 1. Fajna, przyszłościowa praca ale jednak dużą wiedzę prawną musi posiadać taka osoba. Studiuję podyplomówkę: Prawo dla nie-prawników na WSKZ i im więcej się dowiaduję, tym bardziej wiem, że nic nie wiem. 😉 Oczywiście, trochę żartuję – studia bardzo dobrze poukładały mi podstawy prawne w głowie, rzuciły światło na obszary, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Jeszcze jeden semestr przede mną, ale czuję, że było warto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *