Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Ostróda » Restrukturyzacja spółki – Olsztyn

Restrukturyzacja spółki – Olsztyn

Restrukturyzacja Sp. z o.o Olsztyn to zmiany w strukturze i działalności biznesowej. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności oraz poprawę (zwiększenie) płynności finansowej. Czasami jednak restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli zawarciu układu z wierzycielami. Kiedy warto pomyśleć o restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na czym polega restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? (Restrukturyzacja Sp. z o.o Olsztyn)?

Co to jest restrukturyzacja sp. z o.o Olsztyn?

Celem restrukturyzacji spółki z o.o Olsztyn jest uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości spółki. W zasadzie ma to także na celu ochronę pracowników majątkowych i administracyjnych przed odpowiedzialnością za długi. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie ma na celu wyeliminowanie nierentownej działalności i zwiększenie wartości spółki. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zawarciu porozumienia z wierzycielami, na mocy którego ustalany jest nowy sposób spłaty zadłużenia. Efektem tych działań jest oczywiście przywrócenie płynności finansowej i niezakłócone dalsze funkcjonowanie spółki na rynku. Restrukturyzację olsztyńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można przeprowadzić w drodze wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zatrzymujemy działania egzekucyjne wobec Twojej firmy w ciągu 24 godzin! Zmniejszamy Twoje zobowiązania nawet o 50% i chronimy Twoją firmę przed upadłością. Wypełnij formularz i zacznij – restrukturyzacja sp. z o.o Olsztyn

Na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o. w praktyce?

Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie zapewnia ochronę przed egzekucją komorniczą. Tym samym majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ochronie. Przykładowo organom (komornik, US, ZUS) nie wolno zajmować rachunków bankowych i wszczynać nowych czynności egzekucyjnych w ramach już wszczętego postępowania egzekucyjnego. Komornik unieważnia także zajęcie. Dzięki temu firma może kontynuować działalność bez zakłóceń. W procesie restrukturyzacyjnym głosowaniu poddawane są zazwyczaj propozycje ugodowe przygotowane przez dłużnika. Wierzyciele mogą głosować drogą korespondencyjną lub osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

Restrukturyzacja może być spowodowana:

  • brakim zapłat za swoje usługi; Restrukturyzacja sp. z o.o Olsztyn
  • licznymi kredytami i zobowiązaniami; Restrukturyzacja sp. z o.o Olsztyn
  • wysokimi stopami procentowymi; Restrukturyzacja sp. z o.o Olsztyn
  • sytuacją ekonomiczną i gospodarczą . Restrukturyzacja sp. z o.o Olsztyn

Jak wygląda restrukturyzacja w Olsztynie?

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna restrukturyzację, chroni spółkę przed kryzysami i, jeśli to konieczne, chroni dyrektorów przed odpowiedzialnością osobistą. Nie można już otrzymać zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania stanowiska w spółce. Na procedury restrukturyzacyjne decydują się także przedsiębiorcy, których sytuacja jest bardzo złożona i wymaga możliwie największej ochrony.

Jak doradca restrukturyzacyjny pomaga przy restrukturyzacji sp. z o.o Olsztyn?

Certyfikowany i wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pomóc Ci w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego niezbędnego do restrukturyzacji Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomaga w negocjacjach z wierzycielami oraz monitoruje i ocenia postęp realizacji planu. Wybór odpowiedniego doradcy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji Sp. z o. o Olsztyn. Warto pamiętać o referencjach i doświadczeniu zawodowym.

Co daje restrukturyzacja?

Celem restrukturyzacji prawnej spółek jest przywrócenie sytuacji finansowej poprzez restrukturyzację zadłużenia i np. zmianę zarządu spółki. Aby wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy spełnić określone wymagania i złożyć wniosek do sądu lub zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Korzyści z restrukturyzacji sp. z o.o. Olsztyn?

  • zakaz wypowiedzeń umów np. leasingu od pierwszego dnia restrukturyzacji
  • Nawet do 10-12 miesięcy przerwy płatności objętych postępowaniem i zabezpieczenie przed komorniczą egzekucją
  • znaczna redukcja wierzytelności.
  • Do roku karencji dla objętych procedurą

Podsumowanie -Restrukturyzacja sp. z o.o. Olsztyn

Moja Kancelaria z sukcesem przeprowadziła wiele różnego rodzaju postępowań. Moje osobiste doświadczenie jako przedsiębiorcy, syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego i mediatora pokazuje, że wiem na czym polega współczesny biznes.