Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Kielce » Upadłość firmy – Kielce

Upadłość firmy – Kielce

Upadłość firmy Kielce i decyzja o ogłoszeniu upadłości firmy to decyzja trudna, ale bardzo często jedyna droga wyjścia z fatalnej sytuacji finansowej. Jest to sposób na wyeliminowanie problemów związanych z upadłością przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. W ten sposób firma ogłaszając upadłość pozbywa się swoich długów i problemów z nimi związanych.

Co to jest upadłość firmy Kielce?

Postępowanie upadłościowe jest skomplikowane i wymaga odpowiedniego przygotowania. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do renomowanej kancelarii prawnej, która przygotuje wniosek i załatwi wszelkie formalności związane z postępowaniem upadłościowym.

upadłość firmy kielce

Kiedy należy ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Zgodnie z ustawą o upadłości firmę uznaje się za niewypłacalną, jeżeli:

  • utracił zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań finansowych,
  • jego zadłużenie przekracza wartość spółki i sytuacja ta trwa dłużej niż 24 miesiące.

Pierwszy warunek, tj. płynność wiąże się z brakiem możliwości regularnej spłaty zobowiązań zaciągniętych w okresie co najmniej trzech miesięcy. Dotyczy każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez niego firmy. Drugim warunkiem ogłoszenia upadłości spółki są przesłanki finansowe. Występuje wtedy, gdy kwota zobowiązań przekracza wartość przedsiębiorstwa – upadłość firmy Kielce.

Wniosek o ogłoszenie upadłości — co musi zawierać? upadłość firmy Kielce

Ogłoszenie upadłości firmy rozpoczyna się od złożenia wniosku w KRZ właściwego dla miejsca prowadzonej działalności i majątku dłużnika. Może go złożyć dłużnik, ale również jego wierzyciele. We wniosku m.in muszą znaleźć się następujące informacje:

  • dane firmy,
  • aktualny wykaz majątku z jego wartość,
  • spis wierzycieli wraz z adresami i wysokością długów,
  • uzasadnienie wniosku.

Dłużnik, który chce ogłosić upadłość firmy Kielce, ma na złożenie 30 dni od chwili powstania stanu niewypłacalności.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa?

Po otrzymaniu wniosku sąd wszczyna postępowanie upadłościowe. Po zbadaniu całości zebranego materiału dowodowego i sprawdzeniu, czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że cały majątek spółki wchodzi w skład masy upadłościowej. Majątkiem zarządza syndyk, który dokonuje również sprzedaży majątku w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli (Upadłość firmy Kielce).

Przedsiębiorcy, którzy pomimo swojej niewypłacalności nie złożą odpowiedniego wniosku, mogą otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Kara ta nakładana jest także na zarządzającymi spółkami, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z postępowania upadłościowego. Upadłość firmy Kielce – 100% gwarancja sukcesu.