Strona główna » Usługi » Upadłość » Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa

Zjawisko upadłości dotyka przede wszystkim przedsiębiorstw, które znalazły się w poważnych kłopotach finansowych.
W momencie powstania problemów finansowych w postaci stanu niewypłacalności, wielu z przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że mają prawo wnioskować o upadłość przedsiębiorstwa. Upadłość ogłosić mogą zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Postepowanie upadłościowe jest prawnie unormowanym procesem zakończenia działalności przedsiębiorstwa. Polega na poddaniu się kontroli sądu i likwidacji majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa przez syndyka.

Cel ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu oraz uporządkowanie i zakończenie spraw dłużnika, a także, jeśli to możliwe, zachowanie przedsiębiorstwa i oddłużenie przedsiębiorcy. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest czasami najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym danemu przedsiębiorstwu zakończenie swojej działalności, ponosząc przy tym możliwie jak najmniejszych strat.

Cel ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa
Kiedy można ogłosić upadłość?

Kiedy można ogłosić upadłość?

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Tak samo jak przy upadłości konsumenckiej, niewypłacalność powstaje wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w realizacji zobowiązań przekroczy 3 miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Kto może ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą/zawodową

spółki osobowe: partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne);

wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki);

wspólnicy spółki partnerskiej

Komu przysługuje prawo do złożenia wniosku o upadłość?

Ogłosić upadłość może dłużnik, jak i każdy z wierzycieli osobistych dłużnika, a także członek zarządu w imieniu własnym.

Gdzie złożyć wniosek i w jakim terminie?

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Termin wnoszenia wniosku wynosi 30 dni, w terminie od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.

syndyk masy upadłościowej Warszawa

Główne etapy postepowania:

Wniosek o ogłoszenie upadłości
ogłoszenie upadłości
zgłaszanie wierzytelności
Sporządzenie listy wierzytelności
Wnoszenie sprzeciwów do listy wierzytelności
Zatwierdzenie listy wierzytelności
Sporządzenie planu podziału
Wnoszenie zarzutów przeciwko planowi podziału
Zatwierdzenie planu podziału
Sporządzenie planu podziału
Wykonanie ostatecznego planu podziału
stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego
syndyk masy upadłościowej

Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku?

Jest nim Sąd Rejonowy z Wydziałem Gospodarczym właściwy dla przedsiębiorcy jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej.

Opłaty sądowe

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega stałej opłacie wysokości 1000 zł.

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.