Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Warszawa » Doradca restrukturyzacyjny – Warszawa i okolice

Doradca restrukturyzacyjny – Warszawa i okolice

Restrukturyzacja jest niezwykle przydatna w przypadku firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub chcą uniknąć kłopotów z wypłacalnością. Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo młody zawód, gdyż powstał on na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Do jego wykonywania niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej licencji wydawanej przez Ministra Sprawiedliwości. Doradca restrukturyzacyjny Warszawa i okolice – jak dobrze wybrać?

Poszukując takiego specjalisty w Warszawie, znajdź kancelarię, która zapewni Ci fachową pomoc. Powinna być to osoba z doświadczeniem w prowadzeniu finansów firmy, a także wiedzą z zakresu ekonomii, zarządzania oraz aktualnych przepisów prawnych. Jedynie współpraca z wykwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym pomoże Ci wyjść z kłopotów finansowych.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne? Doradca restrukturyzacyjny Warszawa

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zapobiegnięcie upadłości dłużnika. Ma w tym pomóc wdrożenie odpowiednich procedur, które muszą zaspokoić roszczenia wierzycieli, a jednocześnie pomóc wyjść z problemów finansowych.

Aktualnie obowiązujące Prawo restrukturyzacyjne weszło w Polsce w życie na początku 2016 roku. Zgodnie z nim postępowanie restrukturyzacyjne może przyjąć formę:

  • postępowania o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego,
  • postępowania sanacyjnego.

Wybór konkretnej metody zależy przede wszystkim od oczekiwań oraz indywidualnych potrzeb dłużnika, który chce uzyskać pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej. Bez względu na formę restrukturyzacja zawsze musi być poprzedzona zawarciem układu z wierzycielem. To na tym etapie niezbędna jest pomoc, jaką świadczy kancelaria adwokacka, w której pracuje doświadczony doradca restrukturyzacyjny Warszawa.

W jaki sposób przebiega restrukturyzacja firmy w Warszawie? Doradca restrukturyzacyjny Warszawa

Dłużnik razem z prawnikiem (Doradca restrukturyzacyjny Warszawa) muszą przygotować warunki zawarcia układu, które następnie są przedstawiane wierzycielom. Najszybszą i najprostszą formą restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W przeciwieństwie do pozostałych do osiągnięcia porozumienia obu stron nie wymaga ona udziału sądu.

Jest to szybka restrukturyzacja w Warszawie i innych miastach, która nie wiąże się z wieloma formalnościami. Jest zalecana przede wszystkim osobom, które jeszcze nie mają problemu z wywiązywaniem się z zobowiązań finansowych, ale ze względu na pogarszającą się sytuacją przewidują, że mogą przestać spłacać swoje długi.

Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest w uproszczonym trybie. Umożliwia zawarcie układu między wierzycielem a dłużnikiem po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Sąd rozpatruje wniosek o otwarcie i przeprowadzenie postępowania, a po wydaniu pozytywnej decyzji wyznacza dla dłużnika nadzorcę sądowego (Doradca restrukturyzacyjny Warszawa). Ma on kontrolować jego poczynania. Rozpoczęcie postępowania układowego w trybie przyspieszonym zawiesza wszystkie procesy egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika.

Restrukturyzacja spółki w Warszawie – co jeszcze trzeba o niej wiedzieć?

Restrukturyzacja spółki w Warszawie oraz innych miastach może być przeprowadzona także w trybie postępowania układowego. Jego przebieg jest zbliżony do tego w trybie przyspieszonym. Najważniejsza różnica dotyczy przede wszystkim tego, że postępowanie układowe może trwać nawet kilka miesięcy dłużej.

Najbardziej skomplikowaną i wymagającą formą restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne. Jej celem jest przede wszystkim gruntowna reorganizacja całego przedsiębiorstwa, która ma poprawić jego funkcjonowanie. Dłużnik zostaje odsunięty od zarządzania w firmie, a jego obowiązki w tym zakresie przejmuje wyznaczony przez sąd nadzorca (Doradca restrukturyzacyjny Warszawa). Najważniejsze zalety tego rodzaju postępowania, to przede wszystkim:

  • skuteczna ochrona dłużnika przed egzekucją ze strony wierzycieli,
  • szansa na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • możliwość odstąpienia od nierentownych umów,
  • możliwość zmiany profilu działalności.

Dłużnicy mogą skorzystać z kilku rodzajów restrukturyzacji, która ma sprawić, że ogłoszenie upadłości nie będzie konieczne. Wybór konkretnej metody nie jest łatwym zadaniem. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonych prawników, którzy doradzą, jak przeprowadzić postępowanie w odpowiedni sposób. Dlatego skonsultuj z nami Wasz problem. Doradca restrukturyzacyjny Warszawa i okolice.

Doradca restrukturyzacyjny Warszawa