Strona główna » Blog » Kim jest doradca upadłościowy?

Kim jest doradca upadłościowy?

doradca upadłościowy

Postępowanie upadłościowe oraz restrukturyzacyjne to skomplikowane procedury, które wymagają wnikliwej znajomości przepisów oraz ich interpretacji. W związku z tym podmioty, które są w nie zaangażowane, często szukają wsparcia prawnego. Może go udzielić doradca upadłościowy – restrukturyzacyjny. Kim jest, jakie funkcje pełni i czy warto z nim współpracować ?

Restrukturyzacja firmy Warszawa — na czym polega procedura? 

Aby poznać obowiązki doradcy upadłościowego, warto dowiedzieć się, na czym polega restrukturyzacja firmy. Warszawa oraz inne miasta to ośrodki działalności wielu przedsiębiorstw, w których toczą się tego rodzaju postępowania. Restrukturyzacja zmierza bowiem do uchronienia dłużnika przed upadłością. 

W ramach czynności przeprowadza się m.in.: 

 • przygotowanie planu restrukturyzacyjnego; 
 • sporządzenie propozycji układowych; 
 • realizację spisu wierzytelności; 
 • negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu, który umożliwi ochronę spółki lub innego bytu prawnego przed upadłością. 

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w firmie dokonuje się wnikliwej analizy oraz oceny jej kondycji. Wdraża się działania, mające na celu zwiększenie efektywności podmiotu oraz eliminację elementów, które zmniejszają jego wydajność. 

Doradca upadłościowy Wrocław, Warszawa — czym się zajmuje? 

W postępowaniu dotyczącym restrukturyzacji często kluczową rolę odgrywa doradca upadłościowy – restrukturyzacyjny. Wrocław, Warszawa oraz inne miasta są miejscami, w których zajmuje się on przede wszystkim zarządzaniem lub wsparciem w wydajnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, które ma kłopoty finansowe. 

Obowiązki doradcy zależą od tego, w jakim postępowaniu bierze udział (o zatwierdzenie układu, przyspieszonym układowym, układowym lub sanacyjnym). Może on zajmować się m.in.:

 • kontrolowaniem czynności realizowanych przez dłużnika (doradca upadłościowy); 
 • zebraniem głosów wierzycieli (doradca upadłościowy); 
 • przygotowaniem planu restrukturyzacji; 
 • sporządzeniem planu układowego (doradca upadłościowy); 
 • udzielaniem zgody na podejmowanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (doradca upadłościowy); 
 • zawiadomieniem wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (doradca upadłościowy); 
 • ustaleniem składu masy układowej; (doradca upadłościowy) 
 • objęciem zarządu nad masą sanacyjną. (doradca upadłościowy)

Szeroki zakres usług wymaga od doradcy wiedzy z różnych dziedzin: prawa, zarządzania, ekonomii, a także sztuki komunikacji oraz negocjacji. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie działań, które faktycznie będą zmierzały do ochrony podmiotu przed postępowaniem upadłościowym.

Kim jest doradca upadłościowy? 

Obok doradcy występuje również kwalifikowany doradca upadłościowy – restrukturyzacyjny. To osoba mająca wieloletnie doświadczenie zawodowe. Aby uzyskać tytuł, musi ona wykazać m.in., że w ciągu 7 lat przed złożeniem wniosku przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne albo 4 postępowania upadłościowe przedsiębiorstw, które zakończyły się prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego. 

doradca upadłościowy w procesie restrukturyzacji? Kto może powołać doradcę?

Rola doradcy upadłościowego zależy od rodzaju postępowania, w którym bierze on udział. Restrukturyzacja spółki w Warszawie czy w innym mieście wymaga odmiennych procedur oraz formalności niż w przypadku firmy, która działa w innej formie prawnej. 

Doradca upadłościowy – restrukturyzacyjny może zostać powołany przez osoby mające udziały w firmie, będące jej właścicielami, ale także przez wierzycieli dłużnika. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie zaangażowany w daną sprawę, jego zadaniem będzie poprawa sytuacji przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kwalifikowanego doradcy? 

Kwalifikowany doradca upadłościowy

 • doradza w kwestii przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego; 
 • przygotowuje  wniosek o restrukturyzację wraz z niezbędnymi załącznikami; 
 • opracowuje i wdraża plan restrukturyzacji w struktury firmy; 
 • zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

W ramach działań związanych z negocjacjami doradca umożliwia również osiąganie kompromisu w kontaktach z wierzycielami, a także ochronę interesów prawnych strony, którą reprezentuje. Odpowiednie kompetencje, doświadczenie i znajomość branży przekładają się również na możliwość sprawnego realizowania poszczególnych etapów postępowania. 

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztują usługi licencjonowanego doradcy upadłościowego? 

Koszty usług są zróżnicowane. Zależą przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy, której dotyczy procedura, miejsca prowadzenia postępowania, a także np. od liczby wierzycieli danego podmiotu. Warunki współpracy ustala się zatem indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami postępowania restrukturyzacyjnego w danym przypadku.

Czy licencjonowany doradca jest odpowiedzialny za swoje usługi? 

Doradca ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną oraz majątkową za podejmowane przez siebie działania. Jest prawnie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC, które ma na celu ochronę interesów osób, które będą z nim współpracowały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *