Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Warszawa » Restrukturyzacja spółki – Warszawa

Restrukturyzacja spółki – Warszawa

Restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa oznacza zmiany w strukturze i działalności gospodarczej. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności oraz poprawę (zwiększenie) płynności finansowej. Czasami jednak restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli zawarciu układu z wierzycielami. Kiedy warto pomyśleć o restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na czym polega restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? (restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa)?

Co to jest restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa?

Celem restrukturyzacji sp. z o.o jest uniknięcie konieczności ogłaszania upadłości. Ma także co do zasady chronić majątek i kadrę zarządzającą przed odpowiedzialnością za długi. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa ma na celu wyeliminowanie nierentownej działalności i zwiększenie wartości spółki. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zawarciu porozumienia z wierzycielami, w ramach którego ustalany jest nowy sposób spłaty zadłużenia. Efektem tych działań jest oczywiście przywrócenie płynności finansowej i niezakłócone dalsze funkcjonowanie spółki na rynku. Restrukturyzację warszawskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można przeprowadzić w drodze wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zatrzymujemy działania egzekucyjne wobec Twojej firmy w ciągu 24 godzin! Zmniejszamy Twoje zobowiązania nawet o 50% i chronimy Twoją firmę przed upadłością. Wypełnij formularz i rozpocznij niezobowiązującą rozmowę – Restrukturyzacja sp. z o.o. Warszawa!

Na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o. w praktyce?

Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zapewnia ochronę przed egzekucją komorniczą. Tym samym majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ochronie. Na przykład władze (komornik, US, ZUS) nie mogą zajmować rachunków bankowych i wszczynać nowych środków egzekucyjnych w ramach już wszczętych postępowań egzekucyjnych. Komornik także uchyla zajęcie. Dzięki temu firma może kontynuować swoją działalność bez zakłóceń. W postępowaniu restrukturyzacyjnym głosowaniu poddawane są zazwyczaj propozycje ugodowe sporządzone przez dłużnika. Wierzyciele mogą głosować korespondencyjnie lub osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

Restrukturyzacja może być spowodowana:

  • utratą umowy i niezapłacenie faktur; Restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa
  • wysokimi zobowiązaniami; Restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa
  • stopami procentowymi i inflacja; Restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa
  • sytuacją gospodarczą (pandemia, wysoka inflacja, wojna itp.). Restrukturyzacja sp. z o.o Warszawa

Jak wygląda restrukturyzacja w Warszawie?

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna restrukturyzację, chroni spółkę przed kryzysami, a w razie potrzeby chroni dyrektorów spółki przed odpowiedzialnością osobistą. Eliminuje także możliwość otrzymania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania stanowiska w korporacji. Na procedury restrukturyzacyjne decydują się także przedsiębiorcy, których sytuacja jest bardzo złożona i wymaga możliwie największej ochrony.

Jak doradca restrukturyzacyjny pomaga przy restrukturyzacji sp. z o.o Warszawa?

Certyfikowany i wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pomóc w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego niezbędnego do restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomaga w negocjacjach z wierzycielami oraz monitoruje i ocenia postęp realizacji planu. Wybór odpowiedniego doradcy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji sp. z o.o Warszawa. Warto pamiętać o referencjach i doświadczeniu zawodowym.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja sądowa spółek ma na celu przywrócenie sytuacji finansowej poprzez restrukturyzację zadłużenia i zmianę zarządu spółki. W celu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego sp. z oo Należy spełnić określone wymagania i złożyć wniosek do sądu lub zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Korzyści z restrukturyzacji sp. z o.o. Warszawa?

  • Zawieszenie i brak możliwości wypowiedzeń umów np. leasingu od pierwszego dnia restrukturyzacji
  • Nawet do roku przerwy w spłacie zobowiązań objętych postępowaniem i zabezpieczenie przed komornikiem
  • mniejsze zobowiązania.
  • Do roku karencji w spłacie zobowiązań objętych procedurą restrukturyzacyjną

Podsumowanie -Restrukturyzacja sp. z o.o. Warszawa

Moja Kancelaria z sukcesem przeprowadziła wiele różnego rodzaju postępowań. Moje osobiste doświadczenie jako przedsiębiorcy, syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego i mediatora pokazuje, że wiem na czym polega współczesny biznes.