Strona główna » Blog » Jak przebiega i ile trwa restrukturyzacja spółki z o.o.?

Jak przebiega i ile trwa restrukturyzacja spółki z o.o.?

restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o. to jeden ze sposobów ratowania spółki, która znalazła się w złej sytuacji gospodarczej. Właściwie przeprowadzony proces pozwala na odzyskanie płynności finansowej oraz skuteczne oddłużenie. Warto nieco bliżej przyjrzeć się przebiegowi restrukturyzacji oraz dowiedzieć się, jak długo może ona trwać.

Postępowanie restrukturyzacyjne sp. z o.o. — co to jest?

Co to restrukturyzacja spółki z o.o. ? to szereg działań podejmowanych w różnych sferach działalności spółki, które mają na celu poprawić jej sytuację finansową oraz zapobiec upadłości. Rozwiązanie to może być zastosowane przez firmę niewypłacalną lub zagrożoną niewypłacalnością.

Jaki jest główny cel?

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki z o.o. jest zawarcie układu z wierzycielami. Jeśli jest to konieczne, to przeprowadza się postępowanie sanacyjne. Musi ono przebiegać w taki sposób, aby słuszne prawa wierzycieli były zabezpieczone. Przebieg całego procesu opiera się na przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Z tego rodzaju postępowania (restrukturyzacja spółki z o.o. – także) mogą skorzystać:

  • przedsiębiorcy, 
  • spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne (w tym także nieprowadzące działalności gospodarczej),
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych (którzy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem),
  • wspólnicy spółek partnerskich.

W przypadku spółek cywilnych restrukturyzacja może być przeprowadzona wyłącznie wobec każdego ze wspólników osobno, jeśli w świetle przepisów mają oni do tego prawo. 

Warto znaleźć wykwalifikowanego doradcę, który oceni, czy w przypadku konkretnej spółki sp. z o.o. jest możliwa restrukturyzacja. Wrocław to jedna z wielu aglomeracji, w której funkcjonują sprawdzone kancelarie specjalizujące się w tego rodzaju postępowaniach. 

Rodzaje postępowania – restrukturyzacja sp. z o.o.

Kolejnym etapem restrukturyzacji spółki z o.o. jest wybór rodzaju postępowania. Wyróżnia się cztery formy tego procesu:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu (np. restrukturyzacja spółki z o.o.)
  • przyspieszone postępowanie układowe (np. restrukturyzacja spółki z o.o.)
  • postępowanie układowe (np. restrukturyzacja spółki z o.o.)
  • postępowanie sanacyjne (np. restrukturyzacja spółki z o.o.)

Procedury te różnią się od siebie przebiegiem oraz konkretnymi przesłankami do ich przeprowadzenia. Jeszcze przed rozpoczęciem postępowania warto znaleźć doświadczoną kancelarię, która specjalizuje się w procesie, jakim jest restrukturyzacja. Warszawa to jedno z miast, w których można znaleźć takich doradców. Pomogą oni dobrać tryb adekwatny do sytuacji spółki z o.o. oraz przeprowadzą przez cały proces. 

Jak przebiega z każdy z procesów?

Najbardziej popularnym do restrukturyzacji spółki sp. o.o. jest wybór postępowania o zatwierdzenie układu. Polega ono na zawarciu ugody z wierzycielami poza sądem. Jego przeprowadzenie jest możliwe jedynie przy współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Po zawarciu układu może on zostać zatwierdzony przez sąd, ale nie jest to konieczne. 

Przyspieszone postępowanie układowe dla restrukturyzacji spółki z o.o. także opiera się zawarciu ugody, ale w tym przypadku niezbędne jest sporządzenie oraz zatwierdzenie spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Sąd wyznacza nadzorcę, którym może być doradca restrukturyzacyjny dłużnika. Wierzyciele mający łącznie co najmniej 30% wszystkich roszczeń muszą wyrazić na to zgodę.

W restrukturyzacji spółki z o.o. tryb układowy różni się od przyspieszonego czasem trwania, a także przesłankami umożliwiającymi otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym przypadku można je przeprowadzić, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15%.

Najbardziej złożone jest postępowanie sanacyjne – tu korzystają z restrukturyzacji spółki z o.o duże podmioty. Pozwala ono na skuteczne zmniejszenie wysokości zadłużenia, ale jednocześnie jest czasochłonne. W postępowaniu sanacyjnym dłużnik, czyli spółka, traci kontrolę nad przedsiębiorstwem. Majątkiem rozporządza zarządca, który wprowadza zmiany przewidziane w planie restrukturyzacyjnym. 

Restrukturyzacja spółki z o.o. — Warszawa i okolice

Restrukturyzacja spółki z o.o. polega przede wszystkim na zawarciu układu z wierzycielami i zaspokojeniu ich roszczeń. Dłużnik musi więc opracować i przedstawić propozycje porozumienia, które mogą być następnie zrealizowane. Najczęściej jest to odroczenie terminu spłaty zobowiązania lub rozłożenie go na raty. Restrukturyzację zadłużenia sp. z o.o. można także przeprowadzić na podstawie zawartego układu dotyczącego zmniejszenia wysokości długu.

Niezwykle ważnym etapem całego postępowania, oprócz oceny zdolności restrukturyzacyjnej, jest opracowanie planu. Powinien on zawierać m.in. analizę przyczyn, w wyniku których spółka z o.o. znalazła się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz opis proponowanej strategii. W planie warto zawrzeć także przegląd środków, które będą wykorzystane do osiągnięcia zamierzonego celu wraz z ich kosztami, a także kalkulację zysków i strat przedsiębiorstwa. Duże znaczenie ma więc to, jak zostanie zaplanowana i przeprowadzona restrukturyzacja restrukturyzacja sp. z o.o. Gdańsk i inne miasta to lokalizacje, w których można znaleźć sprawdzone kancelarie specjalizujące się w tej kwestii.

Ile trwa restrukturyzacja spółki z o.o. — Warszawa i inne miasta

To, jak długo trwają postępowania restrukturyzacyjne, zależy przede wszystkim od wybranego trybu. Inne czynniki, które także wpływają na ich długość, to także szybkość rozpatrywania wniosków przez sąd. Zwykle zależy ona od tego, jak wieloma sprawami jest on obciążony. Duże znaczenie ma także rzetelność podejmowanych działań. To właśnie dlatego tak ważny jest wybór doświadczonego specjalisty, jakim jest doradca restrukturyzacyjny. Warszawa jest miastem, w którym bez trudu można go znaleźć. 

Postępowanie restrukturyzacyjne i restrukturyzacja spółki sp. z o.o. może więc trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Najczęściej im większe przedsiębiorstwo, tym proces ten jest bardziej złożony, a więc także czasochłonny. 

Restrukturyzacja spółek kapitałowych czy osobowych pozwala odzyskać płynność finansową i oddłużyć przedsiębiorstwo. Dzięki niej ogłoszenie upadłości firmy nie jest konieczne. Aby tak się stało, cały proces musi być odpowiednio zaplanowany oraz zrealizowany.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *