Strona główna » Blog » Kiedy warto wybrać spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?

Kiedy warto wybrać spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?

spolka-zoo-jako-forma-prowadzenia-dzialanosci

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nieprzypadkowo! Sprawdź, dlaczego warto wybrać ten podmiot i dowiedz się, jak wygląda proces jego zakładania. Forma prowadzenia działalności jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa i odpowiedzialności właściciela.

forma prowadzenia działalności – co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego, która należy do spółek kapitałowych. Ma osobowość prawną. Może być stworzona w każdym celu, który dopuszcza prawo, zarówno przez jednego, jak i większą liczbę wspólników. Co istotne, założyć mogą ją zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagany kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych.

Zapatrywania wspólników na spółkę a wybór spółki z o.o.

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej zależy od planów w zakresie jej działalności oraz nastawienia do kwestii ponoszenia ryzyka za decyzje podmiotu. Z tego względu spółka z o.o. jest szczególnie chętnie zakładana przez osoby, którym zależy jednocześnie zarówno na zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki, jak i ograniczeniu ryzyka do wysokości wniesionego wkładu.

Kiedy warto założyć spółkę z o.o.? forma prowadzenia działalności

O ile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wyjściem, które pozwoli rozwiązać wszystkie problemy działalności w obrocie, ma wiele zalet, zwłaszcza w porównaniu do spółek osobowych.

Forma prowadzenia działalności to weź pod uwagę założenie spółki z o.o., jeżeli:

  1. Zamierzasz prowadzić działalność o wysokim ryzyku

Jeśli Twój biznes należy do branż o wysokim ryzyku lub stawiasz dopiero pierwsze kroki na rynku? Nie ryzykuj odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania nowopowstałego podmiotu. To zbyt duża odpowiedzialność i widmo problemów w przyszłości.

Powodzenie przedsięwzięć nie zawsze zależy od Ciebie. W spółce z o.o. nawet jeśli z przyczyn losowych okaże się, że działalność nie przyniesie zamierzonych zysków, a nawet spowoduje straty, wierzyciele będą mogli zaspokoić swoje roszczenia tylko z majątku spółki. Twoja odpowiedzialność ograniczy się więc do wysokości wkładów. Dalej idące ryzyko ponoszą jedynie członkowie zarządu na warunkach określonych w art. 299 KSH.

  1. Zakładasz biznes, ale nie wiesz, jak długo będziesz go prowadzić

Rozpoczynając własny biznes, trudno ocenić, czy jego rozwój potoczy się zgodnie z założeniami i czy tego typu zajęcie będzie odpowiednie dla Ciebie. W przypadku spółek osobowych największe znaczenie mają osoby wspólników. W spółkach kapitałowych – w tym w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – istotą podmiotu jest kapitał.

Bezpośrednio wpływa to na trudność zbycia podmiotu. Spółkę z o.o. możesz po prostu sprzedać, gdy stwierdzisz, że nie zamierzasz jej dłużej prowadzić, co nie byłoby możliwe tak łatwo w przypadku np. spółki jawnej. Zbycie przedsiębiorstwa to dla Ciebie zysk i możliwość zaangażowania tak pozyskanych środków w inne przedsięwzięcia.

  1. Chcesz decydować o istotnych sprawach spółki i zyskać prestiż

Nie ma wątpliwości, że spółka z o.o. – zwłaszcza jednoosobowa – daje ogromny wpływ na działalność podmiotu. Dodatkowo ta forma prowadzenia biznesu jest uważana za wiarygodną. Dzięki temu łatwiej będzie Ci ją rozwinąć.

  1. Zależy Ci na optymalizacji składek ZUS

Wspólnicy spółki z o.o., która nie jest spółką jednoosobową, nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia ZUS z tego tytułu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku członków zarządu, jeśli nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ani umów cywilnoprawnych. To duże ułatwienie i oszczędność zwłaszcza na początkowym etapie działalności.

  1. Planujesz współpracę z innymi przedsiębiorcami

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dobra forma prowadzenia działalności w przypadku, gdy planujesz rozwój swojego biznesu, w tym poprzez współpracę z inwestorami. W razie potrzeby pozyskania środków na planowane przedsięwzięcia – właśnie dzięki prestiżowi i wiarygodności – łatwiej Ci będzie znaleźć przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą.

Oprócz możliwości objęcia nowych udziałów spółka z o.o. może być również przedmiotem fuzji i przejęć.

Jak powstaje spółka z o.o.? forma prowadzenia działalności

Założenie spółki z o.o. wymaga zawarcia umowy, wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, a także powołania zarządu oraz dokonania wpisu podmiotu do KRS. Do niedawna utworzenie spółki z o.o. wiązało się z wizytą u notariusza. Od 1 lipca 2021 r. taki podmiot można założyć również elektronicznie – przez Portal Rejestrów Sądowych bądź za pośrednictwem Portalu S24.

Po dokonaniu rejestracji spółka jest zobowiązana zgłosić również dane uzupełniające do urzędu skarbowego. Procedura założenia spółki z o.o. nie jest skomplikowana, co jest dodatkowym argumentem za jej opłacalnością.

Ostateczna decyzja o rozpoczęciu działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uwzględnienia indywidualnych uwarunkowań konkretnego przypadku. Nie ma jednak wątpliwości, że nie bez powodu podmiot ten jest jednym z częściej wybieranych rozwiązań i warto pamiętać o jego zaletach.

1 komentarz do “Kiedy warto wybrać spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *