Strona główna » Blog » Jakie są koszty restrukturyzacji firm?

Jakie są koszty restrukturyzacji firm?

koszty restrukturyzacji firm

Przedsiębiorcy, którzy planują przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w swojej firmie, bardzo często zastanawiają się, ile za nie zapłacą. Warto wiedzieć, jakie są koszty restrukturyzacji firm oraz od czego dokładnie one zależą.

Koszty restrukturyzacji firm — co się na nie składa?

Koszty postępowania restrukturyzacyjnego dzieli się na dwie grupy:

  • wydatki związane z wszczęciem i prowadzeniem procesu (w tym opłaty sądowe),
  • koszty pomocy prawnej.

Pierwsze z nich są nieuniknione, a ich wysokość określa prawo restrukturyzacyjne. Koszty związane z pomocą prawną są ustalane indywidualnie. 

Dokładne wydatki zależą przede wszystkim od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, a także od  tego, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja przedsiębiorstwa. Przed rozpoczęciem całego procesu warto nieco bliżej przyjrzeć się podstawowym kosztom restrukturyzacji firm, które trzeba ponieść. W ich oszacowaniu może pomóc doświadczona kancelaria, która zajmuje się sprawami takimi, jak restrukturyzacja. Warszawa to miasto, w którym działa wiele takich placówek.

Postępowanie restrukturyzacyjne a koszty sądowe

Jednym z podstawowych kosztów sądowych jest opłata za złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (podstawowe koszty restrukturyzacji firm). Wynosi ona 1000 zł. Jedynie w przypadku wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego opłata ta jest niższa — jego złożenie kosztuje 200 zł.

Kosztów sądowych może być jednak o wiele więcej. Wszystko zależy od czynności podejmowanych przez sąd w toku prowadzonej sprawy. Może on zlecić np. wykonanie opinii biegłych, która jest dość kosztowna. Koszty tymczasowo ponosi Skarb Państwa, ale dłużnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki. Jeśli pod koniec postępowania okaże się, że po podliczeniu wpłaconych zaliczek ich suma jest zbyt niska na pokrycie wszystkich wydatków, to niezbędne jest pokrycie różnicy.

Koszty restrukturyzacji firm a wynagrodzenie zarządcy lub nadzorcy

Koszty postępowania restrukturyzacyjnego obejmują również wynagrodzenie dla zarządcy lub nadzorcy ustanowionego przez sąd. Opłata ta składa się z czterech części, które są zależne od:

  • liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu,
  • sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uczestniczących w postępowaniu,
  • postanowień sądu — zależą od rodzaju postępowania, zakresu podejmowanych czynności i pracy włożonej w osiągnięcie celu,
  • długości postępowania — jeśli z przyczyn niezależnych od zarządcy lub nadzorcy postępowanie trwa dłużej niż dwanaście miesięcy. 

Zsumowanie każdego z wymienionych elementów pozwala określić łączne wynagrodzenie dla zarządcy lub nadzorcy.

koszty restrukturyzacji firm – inne?

Jeśli restrukturyzacja odbywa się w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, to przedsiębiorca jest zobowiązany do skorzystania z usług doradcy restrukturyzacyjnego. Trudno jednoznacznie określić, jakie związane z tym koszty trzeba będzie ponieść. To, ile zarobi doradca restrukturyzacyjny, jest ustalane na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. Bardzo często wynagrodzenie tego specjalisty zależy również od tego, jak skomplikowana jest restrukturyzacja.

Przedsiębiorca może się zdecydować na skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który przeprowadzi go przez cały ten proces. Jest to korzystne rozwiązanie, gdyż merytoryczne wsparcie w takim postępowaniu ma kluczowe znaczenie dla jego efektów. Wynagrodzenie prawnika także może być bardzo zróżnicowane, gdyż zależy m.in. od renomy kancelarii czy miasta, w jakim funkcjonuje. 

Pomoc prawna w restrukturyzacji

Na koszty związane z pomocą prawną wpływa także liczba przygotowanych pism czy reprezentowanie dłużnika przed sądem. Warto poświęcić nieco czasu i wybrać dobrego specjalistę, jakim jest zarówno prawnik, jak i doradca restrukturyzacyjny. Warszawa jest miastem, w którym warto przeprowadzić poszukiwania odpowiedniej osoby. 

Dokładne określenie kosztów restrukturyzacji firm jest możliwe dopiero po dokładnym przeanalizowaniu sprawy oraz wyborze trybu postępowania. Nawet jeśli są one dość wysokie, to możliwość uratowania przedsiębiorstwa przed bankructwem i tak się opłaci.

czytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *