Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Wrocław » Doradca restrukturyzacyjny – Wrocław

Doradca restrukturyzacyjny – Wrocław

Doradca restrukturyzacyjny Wrocław z licencją może pełnić funkcję syndyka, nadzorcy oraz zarządcy majątku w przypadku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. To osoba, która ma niezbędne doświadczenie i dużą wiedzę oraz pomaga przedsiębiorcom wyjść z problemów finansowych.


Do doradcy restrukturyzacyjnego we Wrocławiu mogą się zgłosić przedsiębiorcy, którzy są niewypłacalni lub wiedzą, że w najbliższym czasie będą mieć problem ze spłatą swoich zobowiązań. Restrukturyzacja oraz ogłoszenie upadłości to skomplikowane procesy, które muszą zostać przeprowadzone we właściwy sposób. Warto o pomoc poprosić doświadczonego licencjonowanego doradcę, który będzie ogromnym wsparciem na każdym etapie tego procesu.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny Wrocław?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego pojawił się na początku 2016 roku. Wprowadziła go znowelizowana ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Kandydat na to stanowisko musi mieć szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Niezbędna jest także znajomość aktualnych przepisów prawa. Dlatego, że doradca restrukturyzacyjny Wrocław pełni bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję, jest niezbędne uzyskanie licencji nadawanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję:

  • syndyka w trakcie postępowania upadłościowego,
  • nadzorcy układu lub zarządcy przy postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • tymczasowego nadzorcy sądowego w przypadku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zakres uprawnień osoby wykonującej ten zawód jest szeroki. Do jego zadań należy m.in. dobór odpowiednich środków zapobiegawczych i zaradczych dla przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem, reprezentacja wierzycieli i dłużników, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Zajmuje się również bieżącą obsługą firmy w trakcie restrukturyzacji. Pomoc doradcy upadłościowego jest więc w takiej sytuacji niezbędna.

Restrukturyzacja we Wrocławiu a wybór doradcy

W przypadku przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo z powodu zadłużenia, którego nie są w stanie spłacać, ostatnią deską ratunku może być restrukturyzacja firmy we Wrocławiu. Postępowanie o zatwierdzenie układu i uproszczona restrukturyzacja umożliwiają wybór nadzorcy przez dłużnika. Warto więc wybrać doświadczonego we Wrocławiu doradcę restrukturyzacyjnego, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu przeprowadzi ten proces w odpowiedni sposób. 

Przedsiębiorstwo, które boryka się z problemami z płynnością finansową i nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań wobec wierzycieli w terminie, nie powinno zwlekać z rozpoczęciem restrukturyzacji. Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego powinien być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji finansowej firmy we Wrocławiu. W przeciwnym razie konieczne będzie ogłoszenie upadłości, by móc uniknąć jeszcze większych problemów.

Doradca restrukturyzacyjny Wrocław jest specjalistą, który zdobył niezbędne doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę. Osoba wykonująca ten zawód powinna wyróżniać się także umiejętnościami interpersonalnymi i negocjacyjnymi. Dzięki temu można mieć pewność, że postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne zostanie przeprowadzone we właściwy sposób.