Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Kielce

Kancelaria Kielce

Czym jest upadłość konsumencka Kielce?

jak przebiega restrukturyzacja spółki?

W trakcie postępowania część z nich może zostać umorzona, natomiast inne zostaną pokryte przez majątek (np. dzięki jego sprzedaży). Sąd zawsze bardzo dokładnie bada każdą sprawę. Wnioskujący musi udowodnić, że faktycznie nie jest w stanie w żaden inny sposób uporać się z długami.

Czym jest plan restrukturyzacji?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest procesem łatwym i szybkim. Wymaga zebrania obszernej dokumentacji oraz uzasadnienia, dlaczego zdecydowało się na ten właśnie krok. Dlatego decyzji o złożeniu wniosku do sądu nie powinno się podejmować pochopnie. Jeśli nie masz pewności, czy jest to dobre rozwiązanie w Twoim przypadku, możesz skorzystać z porady prawników specjalizujących się w oddłużaniu w Kielcach.

Jakie są etapy upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jednorazową decyzją wydaną przez sąd. By do niej doszło, jest niezbędne przeprowadzenie całego procesu. Składa się on z następujących elementów:

  1. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  2. postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości,
  3. ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie,
  4. umorzenie zobowiązań upadłego.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej może się ubiegać osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli jest wyłącznie konsumentem. Postępowanie upadłościowe w takiej sytuacji przebiega w sposób łagodniejszy niż procedura prowadzona wobec firmy. Umorzenie długów jest jeszcze łatwiejsze od 2020 roku, kiedy zostały znowelizowane przepisy dotyczące upadłości osób prywatnych.

Takie uproszczenie wynika z tego, że funkcja upadłości konsumenckiej jest inna niż upadłości przedsiębiorstwa. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach sąd może postanowić o prowadzeniu postępowania wobec konsumenta według zasad przewidzianych dla firm.

Co ważne, ogłoszenie upadłości jest możliwe tylko wobec osoby, która popadła w stan niewypłacalności, czyli taki, w którym doszło do utraty zdolności do wykonywania wymaganych zobowiązań finansowych.

Chcesz ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Warto skonsultować swoją decyzję z kancelarią prawną, która pomoże Ci przygotować się do tego procesu formalnie.