Strona główna » Usługi » Restrukturyzacja uproszczona PZU

Restrukturyzacja uproszczona PZU

W Polsce istnieje wiele sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, jednak znaczną ich część stanowią spółki osobowe oraz kapitałowe. Tak naprawdę liczba zarejestrowanych spółek w Polsce przekracza liczbę 500 000. Jeśli chodzi o spółki wyróżniamy kapitałowe oraz osobowe. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Do form kapitałowych zalicza się popularną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz nowo wprowadzoną w prawie polskim prostą spółkę akcyjną. Dodatkowo dla przedsiębiorców dostępne są także spółki osobowe, takie jak spółka jawna, spółka komandytowa czy spółka cywilna. Rozważając odpowiedzialność organów reprezentujących spółkę, należy wziąć pod uwagę także możliwe konsekwencje przejścia postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie to może znacząco wpłynąć na obowiązki i odpowiedzialność osób reprezentujących spółkę. Aby zapewnić odpowiednią zgodność i ochronę wszystkich zaangażowanych stron, niezwykle istotne jest dokładne zrozumienie konsekwencji prawnych i potencjalnych zobowiązań związanych z takimi postępowaniami. 

Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak przebiega i ile trwa? Odpowiada ekspert