Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Gdynia » Restrukturyzacja spółki – Gdynia

Restrukturyzacja spółki – Gdynia

Restrukturyzacja gdyńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wiązać się ze zmianami w jej strukturze i działalności gospodarczej. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności oraz poprawę (zwiększenie) płynności finansowej. Czasami jednak restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli zawarciu układu z wierzycielami. Kiedy warto pomyśleć o restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na czym polega restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? (Restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia)?

Co to jest restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia?

Celem restrukturyzacji sp. z o.o jest uniknięcie konieczności ogłaszania upadłości. Ma także chronić ich majątek i chronić kadrę zarządzającą przed odpowiedzialnością za długi. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia ma na celu wyeliminowanie nierentownej działalności i zwiększenie wartości spółki. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zawarciu porozumienia z wierzycielami, w ramach którego ustalany jest nowy sposób spłaty zadłużenia. Efektem tych działań jest oczywiście przywrócenie płynności finansowej i niezakłócone dalsze funkcjonowanie spółki na rynku. Restrukturyzację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni można przeprowadzić poprzez wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zatrzymujemy działania egzekucyjne wobec Twojej firmy w ciągu 24 godzin! Zmniejszamy Twoje zobowiązania nawet o 50% i chronimy Twoją firmę przed upadłością. Wypełnij formularz i rozpocznij niezobowiązującą rozmowę! (Restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia)

Na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o. w praktyce?

Restrukturyzacja gdyńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia ochronę przed egzekucją sądową. Tym samym majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ochronie. Na przykład władze nie mogą zajmować rachunków bankowych i wszczynać nowych środków egzekucyjnych w ramach już wszczętych postępowań egzekucyjnych. Dzięki temu firma może kontynuować swoją działalność bez zakłóceń. W postępowaniu restrukturyzacyjnym głosowaniu poddawane są zazwyczaj propozycje ugodowe sporządzone przez dłużnika. Wierzyciele mogą głosować korespondencyjnie lub osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

Restrukturyzacja może być spowodowana:

  • zmianą kontraktu, zapłat za faktury; Restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia
  • wysokimi kredytami; Restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia
  • wojną i inflacją; Restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia
  • sytuacją gospodarczą. Restrukturyzacja sp. z o.o Gdynia

Jak wygląda restrukturyzacja w Gdyni?

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna restrukturyzację, chroni spółkę przed kryzysami, a w razie potrzeby chroni dyrektorów spółki przed odpowiedzialnością osobistą. Eliminuje także możliwość otrzymania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania stanowiska w korporacji. Na procedury restrukturyzacyjne decydują się także przedsiębiorcy, których sytuacja jest bardzo złożona i wymaga możliwie największej ochrony.

Jak doradca restrukturyzacyjny pomaga przy restrukturyzacji sp. z o.o Gdynia?

Certyfikowany i wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pomóc w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego niezbędnego do restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomaga w negocjacjach z wierzycielami oraz monitoruje i ocenia postęp realizacji planu. Wybór odpowiedniego doradcy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji spółki sp. z o.o Gdynia. Na uwagę zasługuje doświadczenie, referencje i doświadczenie biznesowe.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja sądowa spółek ma na celu przywrócenie sytuacji finansowej poprzez restrukturyzację zadłużenia i zmianę sposobu prowadzenia spółki. Do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego sp. z oo o. muszą spełnić określone warunki i złożyć wniosek do sądu lub zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Korzyści z restrukturyzacji sp. z o.o. Gdynia?

  • Zawieszenie rozwiązywania umów leasingu od pierwszego dnia restrukturyzacji.
  • Do 12 miesięcy przerwy w spłacie zobowiązań objętych postępowaniem i ochroną przed licytacjami komorniczymi.
  • Zmniejszenie niespłaconych zobowiązań.
  • Do 12 miesięcy karencji w spłacie zobowiązań objętych procedurą.

Podsumowanie -Restrukturyzacja sp. z o.o. Gdynia

Moja Kancelaria z sukcesem przeprowadziła wiele różnego rodzaju postępowań. Moje osobiste doświadczenie jako przedsiębiorcy, syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego i mediatora pokazuje, że wiem na czym polega współczesny biznes.