Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Ostróda » Doradca restrukturyzacyjny – Ostróda

Doradca restrukturyzacyjny – Ostróda

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Ostróda i w innych miastach to specjalista, który pomaga w prawidłowym i skutecznym prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych. Taką funkcję mogą pełnić jedynie osoby uprawnione, czyli te, które uzyskały odpowiednią licencję przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jeśli szukasz takiego eksperta w Ostródzie, pamiętaj, aby nawiązać taką współpracę jedynie z osobą, która może przedstawić stosowne uprawnienia. Sama licencja doradcy restrukturyzacyjnego jednak nie wystarczy, aby móc wykonywać tak odpowiedzialny zawód. Ważne jest także odpowiednie doświadczenie, doskonała znajomość aktualnych przepisów prawa, a także wiedza z zakresu finansów.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Ostróda – czym się zajmuje?

Szukasz doradcy restrukturyzacyjnego w Ostródzie? Sprawdź, czym się zajmuje.

Licencja doradcy upoważnia go do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Może on także wykonywać w takich sprawach obowiązki tymczasowego nadzorcy sądowego oraz pełnić funkcję zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Ponadto taki specjalista zajmuje się:

 • doradztwem, czyli udzielaniem porad, wyjaśnień, wydawaniem opinii;
 • pomocą niewypłacalnym firmom przed ogłoszeniem upadłości, na przykład ustalaniem planu spłaty zobowiązań;
 • bieżącą pomocą firmom czy konsumentom w trakcie restrukturyzacji lub w postępowaniu upadłościowym.

Zakres działań takiego specjalisty jest niezwykle szeroki, dlatego wymaga się od niego wiedzy branżowej, a przede wszystkim bardzo dobrej znajomości przepisów.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego – kto może go wykonywać?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego Ostróda jest obwarowany wieloma przepisami, dlatego takiej funkcji nie mogą wykonywać przypadkowe osoby. Podstawą jest uzyskanie uprawnień, które potwierdzają wiedzę i predyspozycje do świadczenia tak odpowiedzialnych usług.

Aby je uzyskać, należy spełnić szereg wymogów. Kandydat na licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego musi:

 • mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
 • znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • mieć wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny);
 • mieć nieposzlakowaną opinię;
 • mieć odpowiednie doświadczenie – w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję kandydat na doradcę musi co najmniej przez 3 lata zarządzać majątkiem upadłego lub przedsiębiorstwem.

To jednak nie wszystko. O licencję nie może ubiegać się osoba, która:

 • była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto kandydat musi zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak widać, aby wykonywać zawód doradcy restrukturyzacyjnego Ostróda, należy spełniać szereg rygorystycznych wymagań. Jest to jednak niezbędne, aby móc pełnić obowiązki w sposób prawidłowy i bez szkody dla osób zaangażowanych w postępowanie.

Postępowanie upadłościowe – czy można wybrać doradcę?

Prowadzenie postępowań upadłościowych jest jednym z głównych zadań doradców restrukturyzacyjnych. Pełnią on wówczas funkcję syndyków. 

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że dłużnik ani wierzyciel nie mają w takiej sytuacji wpływu na wybór konkretnego doradcy restrukturyzacyjnego. Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji syndyka należy do kompetencji sądu. We wniosku o ogłoszenie upadłości można wskazać daną osobę (która ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ostróda), jednak nie jest to dla sądu wiążące.

Podczas postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik ma natomiast wpływ na to, kto będzie pełnił funkcję nadzorcy lub zarządcy. Właśnie dlatego warto korzystać z usług osób, które odpowiednio nadają się do tej roli. Od ich profesjonalizmu i doświadczenia zależy prawidłowy przebieg postępowania.

Trzeba mieć na uwadze, że zarówno upadłość, jak i restrukturyzacja (Ostróda) to procesy długotrwałe, które są związane z bardzo dużą liczbą formalności. Pomoc kompetentnego specjalisty jest zatem niezwykle istotna.