Strona główna » Usługi » Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Ogólne informacje o restrukturyzacji

Prawo restrukturyzacyjne reguluje zasady zawierania przez dłużnika układu z wierzycielami, w jednej z czterech procedur: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz sanacji.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Prawo Restrukturyzacyjne – co oferujemy?

1

Doradztwo prawne na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania.

2

Pomagamy w zakresie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego we właściwym terminie oraz w minimalizacji ryzyka odpowiedzialności (cywilnoprawna, karna) dla właścicieli oraz osób zarządzających (członków zarządu).

3

Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych, także gospodarstw rolnych.

4

dokumentacji Klienta pod kątem jej wykorzystania we wniosku restrukturyzacyjnym.

5

Udział w negocjacjach z wierzycielami dla potrzeb uzyskania poparcia dla działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności z wierzycielami finansującymi (banki, fundusze inwestycyjne, etc.)

6

Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ustawowych.

7

Reprezentacja przed sądem restrukturyzacyjnym oraz opracowywanie pism procesowych w tym przygotowanie ew. środków zaskarżenia oraz zastępstwo przez Sądem II instancji.

8

Obrona wniosku przed działaniami podmiotów trzecich (wierzycieli), zmierzających do odmowy otwarcia postępowania (w tym reprezentacja w negocjacjach z wierzycielami).

9

Zastępstwo procesowe w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym:

  • stała kontrola działań sądowych i pozasądowych,
  • przygotowywanie odpowiedzi na zarządzenia sądu oraz nadzorcy sądowego/zarządcy,
  • przygotowywanie środków zaskarżenia,
  • reprezentacja w ramach postępowań sprzeciwowych,
  • pomoc w opracowaniu propozycji układowych,
  • zastępstwo procesowe we wszelkich posiedzeniach sądowych, posiedzeniach rady wierzycieli, na zgromadzeniu wierzycieli, itp.

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.