Strona główna » Usługi

Nasze usługi

Upadłość

Ogłoszenie upadłości poprzedzone jest wystąpieniem do sądu z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości.

Restrukturyzacja

To to złożony proces prawno-ekonomiczno-organizacyjny. Podstawowy cel restrukturyzacyjny danego przedsiębiorstwa sprowadza się do podniesienia jego wartości, czyli ceny sprzedaży w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Egzekucja

Praktyczna znajomość przepisów o egzekucji to z perspektywy wierzyciela szybkie i sprawne odzyskanie pieniędzy.

Prawo spółek

Wsparcie specjalistów minimalizuje ryzyko błędu, który może zagrozić firmie oraz ułatwia bieżącym jej zarządzaniem.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem.
Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.