Strona główna » Usługi » Restrukturyzacja » Restrukturyzacja rolników

Restrukturyzacja rolników

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Posiadanie gospodarstwa rolnego od zawsze wiązało się z pewnego rodzaju ryzykiem. Rolnicy należą do grupy zawodowej, która na co dzień boryka się z niezależnymi od nich przeciwnościami losu. Wymienić można chociażby wiele niesprzyjających warunków pogodowych, takich jak susza czy ulewy, a także wahnięcia cen żywca. Wszystkie powyżej wymienione sytuację składają się na czynniki, przez które rolnicy stanowią coraz bardziej zadłużoną grupę społeczeństwa. Celem restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest ochrona przed egzekucją komorniczą i podjęcie wszelkich działań mających na celu poprawę płynności finansowej gospodarstwa oraz ugodowego działania z wierzycielami. Zdecydowanie się na restrukturyzację pomoże zmniejszyć długi rolnika i wyjść z zadłużenia bez całkowitej utraty majątku.

Czego dotyczy i kto może wnioskować o restrukturyzację?

Restrukturyzacja zawsze dotyczy zadłużenia gospodarstwa rolnego a nigdy osoby. Może skorzystać z niej rolnik prowadzący własną działalność rolniczą. W przypadku prowadzenia owej działalności rolniczej, lecz nie na własny użytek, a w celu wytwarzania i sprzedaży produktów staję się on przedsiębiorcą. który może skorzystać z wsparcia restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wniosek o restrukturyzację przysługuje podmiotowi, który:

postępowanie restrukturyzacyjne

prowadzi działalność rolniczą (może to być rolnik prowadzący indywidualne gospodarstwo a także spółka prawa handlowego o ile taką działalność wykonuje)

posiada długi pieniężne wynikające z prowadzonej działalności rolniczej

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce

jest właścicielem gospodarstwa rolnego (użytki rolne przekraczające 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)

prowadzi działalność rolniczą przynajmniej przez 3 lata

jest niewypłacalny w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe (jako niewypłacalność traktować należy zatem stan utraty płynności finansowej)

nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (prowadzonego na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne).

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość przeprowadzenia działań naprawczych (by nie dopuścić do upadłości przedsiębiorstwa) oraz zawarcia układu z wierzycielami.

postępowanie układowe

Kiedy jest właściwy moment na restrukturyzacje?

Wsparcie restrukturyzacyjne jest przede wszystkim dla gospodarstw, których wartość zadłużenia jest zbliżona lub wyższa od wartości całego gospodarstwa. Najlepszym momentem na restrukturyzację jest bowiem moment, gdy nie ma jeszcze egzekucji komorniczych a wszelkie raty wynikające z kredytów zabezpieczonych na ruchomościach, hipotece lub wynikających z umów leasingu są regulowane w miarę bieżąco. Restrukturyzacja jest dużą szansą na uratowanie gospodarstw rolniczych, jednak aby odniosła sukces trzeba działać szybko i nie zwlekać.

Podsumowując im szybciej zostanie podjęta, tym większe będą jej szanse na powodzenie, a co za tym idzie poprawa płynności finansowej.

Co powinien zawierać plan restrukturyzacyjny gospodarstwa rolnego?

Koniecznością przy zdecydowaniu się na wystąpienie z wnioskiem restrukturyzacyjnym jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Plan taki powinien zawierać przede wszystkim:

Opis sytuacji gospodarstwa rolnego

opis wpływu pomocy na gospodarstwo rolne

analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego

opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zadłużenia

wskazanie okresu restrukturyzacji, w którym nastąpi przywrócenie zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych

Po złożeniu w terminie 30 dni wniosku wraz z planem restrukturyzacji Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego akceptuje plan restrukturyzacji na wniosek rolnika.

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.