Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Wrocław

Kancelaria Wrocław

Upadłość konsumencka we Wrocławiu

Oferujemy usługi: upadłość konsumencka w Wrocławiu, Upadłość, Restrukturyzacja Firm, oddłużanie i inne.


ul. Sucha 3
50-086 Wrocław

Tel.: +48 889-808-743
E-mail: kancelaria@kamilgrabarczyk.pl

Kamil Grabarczyk – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 1813
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Zaciąganie długów niemożliwych lub trudnych do spłaty nie powinno spychać człowieka na margines społeczeństwa i pozbawiać go wszystkiego z dnia na dzień. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozwiązania, które pozwolą tym osobom bezpiecznie wyjść z długów i odbudować normalne życie. Nowe przepisy prawa upadłościowego są z korzyścią dla zwykłych ludzi. Podane informacje mają pomóc Państwu w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub zawarciu ugody konsumenckiej. Upadłość konsumencka we Wrocławiu ma na celu egzekwowanie tych przepisów.

 „zasadniczym (pierwszoplanowym) celem tzw. upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o umożliwienie osobie fizycznej normalnego funkcjonowania przez uzyskanie oddłużenia i tzw.” nową szansę”, a nie tylko doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.” Postanowienie SO w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt: XXIII Gz 1103/17

Upadłość konsumencka
w Wrocławiu

Upadłość konsumencka w Wrocławiu jest postępowaniem sądowym, które ma oddłużyć osoby niemogące spłacić swoich zobowiązań finansowych. Nowe przepisy wprowadzone w 2020 roku umożliwiły korzystanie z tego rozwiązania także osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji przez własne zaniedbanie lub umyślne działanie.

Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat upadłości konsumenckiej w Wrocławiu oraz przebiegu takiego postępowania. Mimo że nowe przepisy znacząco ułatwiły proces ubiegania się o ogłoszenie bankructwa, warto w takiej sytuacji zgłosić się do renomowanej kancelarii we Wrocławiu. Prawnicy pomogą w sporządzeniu wniosku oraz będą wsparciem na kolejnych etapach postępowania.

Czym jest upadłość konsumencka w Wrocławiu?

Upadłość konsumencką w Wrocławiu może ogłosić każdy, kto:

  • jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • stał się niewypłacalny przez co najmniej trzy miesiące.

Głównym celem upadłości konsumenckiej w Wrocławiu jest:

  • spłata roszczeń wierzycieli,
  • umorzenie całości lub części długu.
jak przebiega restrukturyzacja spółki?

Dla wielu osób to jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej, w której się znaleźli. Jeśli miesięczne dochody nie pozwalają na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i pokryciem zaciągniętych zobowiązań, jest to przesłanka do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji warto zgłosić się do kancelarii, która przeprowadzi oddłużanie we Wrocławiu.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Wrocławiu?

Sąd po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku wyda decyzję o rozpoczęciu postępowania upadłościowego oraz wyznaczy syndyka, który zajmie się oszacowaniem wartości majątku dłużnika. To tzw. masa upadłościowa, którą może spieniężyć, by pokryć roszczenia wierzycieli. Syndyk nie ma jednak uprawnień do sprzedaży sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania. Jego zadaniem jest dbanie o interesy zarówno wierzycieli, jak i dłużnika.

Jeśli majątek upadłego (upadłość konsumencka w Wrocławiu) nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań, syndyk może przygotować plan spłaty wierzycieli. W ostateczności, gdy sytuacja materialna i osobista dłużnika nie pozwala na pokrycie długów, sąd może wydać decyzję o ich umorzeniu.

Upadłość konsumencka w Wrocławiu to w wielu przypadkach jedyny sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. Wiąże się z ryzykiem utraty majątku, dlatego jest decyzją, którą trzeba dobrze przemyśleć. Warto znaleźć kancelarię prawną, która pomoże na każdym etapie postępowania i będzie ogromnym wsparciem w tym trudnym procesie.