Strona główna » Blog » Ile kosztuje restrukturyzacja?

Ile kosztuje restrukturyzacja?

ile kosztuje restrukturyzacja

Podejmując decyzję o przystąpieniu do najczęściej stosowanego procesu restrukturyzacyjnego, jakim jest proces zatwierdzania układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, należy wziąć pod uwagę zarówno zalety tego procesu, jak i przesłanki, jakie musi spełnić podmiot wdrażający, do których zalicza się zdolność do sfinansowania wszelkich wydatków związanych z postępowanie. Ile kosztuje restrukturyzacja? omówimy jak wyliczyć koszty.

W związku z tym przed podjęciem ostatecznej decyzji o podjęciu działań należy zadać następujące pytania: ile kosztuje restrukturyzacja? Ile wydam na restrukturyzację?

Kiedy przedsiębiorca przeżywa kryzys finansowy i musi przystąpić do procedury restrukturyzacyjnej, musi liczyć się z kosztem wynagrodzenia nadzorcy układu.  Wynagrodzenie to ustalane jest pomiędzy przedsiębiorcą a nadzorcą układu, który aby pełnić tę funkcję musi posiadać tytuł doradcy restrukturyzacyjnego. 

Wysokość tego honorarium nie jest z góry ustalona i zależy od negocjacji pomiędzy zaangażowanymi stronami. Przedsiębiorca i doradca restrukturyzacyjny muszą zawrzeć umowę o nadzorowaniu postępowania, co jest obowiązkowym krokiem w początkowej fazie postępowania. Choć nie ma stałych stawek ani wskaźników określających wysokość wynagrodzenia, zainteresowane strony mogą dojść do porozumienia. Jednakże pewne czynniki mogą mieć wpływ na ostateczną kwotę dla doradcy restrukturyzacyjnego. W zależności od sytuacji dłużnika, takiej m.in. jak:

  1. liczba wierzycieli, 
  2. charakter długu (publiczny, zabezpieczony, pracowniczy), 
  3. suma zobowiązań, 
  4. występowanie długów spornych oraz konieczność podjęcia rozmów z instytucjami finansującymi, 

Obciążenie pracą doradcy restrukturyzacyjnego i późniejsze wynagrodzenie będą się różnić. Jeżeli sytuacja dłużnika jest skomplikowana, płatność dla nadzorcy i doradcy restrukturyzacyjnego będzie prawdopodobnie wyższa. 

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Czy cena dla doradcy restrukturyzacyjnego jest najważniejsza?

Niemniej jednak skuteczne i sprawne prowadzenie postępowania może przynieść znaczne korzyści, przewyższające koszt wynagrodzenia nadzorcy. Wiedza i doświadczenie nadzorcy układu w radzeniu sobie z prawnym i ekonomicznym wymiarem wyzwań finansowych przedsiębiorców jest często kluczem do szybkiego, skutecznego i zgodnego z prawem procesu. 

Czy układ zostanie na pewno zawarty?

Choć skuteczne zarządzanie ze strony doradcy restrukturyzacyjnego (nadzorcy układu) jest kluczowe, należy pamiętać, że sukcesu nie można zagwarantować w postaci akceptacji lub pewnego zatwierdzenia układu. Pamiętajmy, iż doradca restrukturyzacyjny będący nadzorcą układu nie odpowiada za sytuację finansową dłużnika. Ponadto osoba nadzorująca nie ma wpływu na głosowanie nad propozycjami; zamiast tego ostateczną decyzję podejmują wierzyciele. 

Jakie są opłaty sądowe za restrukturyzację w PZU? ile kosztuje restrukturyzacja?

To wierzyciele zadecydują, czy układ uzyska wymaganą większość głosów, zatem to oni podejmują decyzje. Nawet jeśli wynagrodzenie nadzorcy nie jest uwzględnione, w procesie zatwierdzania ugody wymagane są z góry określone opłaty sądowe. Opłaty te nie ulegają zmianie i są ustalane z góry. Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu po udanych negocjacjach z wierzycielami kosztuje 1000 zł. Jeżeli sąd nie zaakceptuje warunków uzgodnionych z wierzycielami, istnieje możliwość zaskarżenia tej decyzji. Opłata za złożenie reklamacji czy też zażalenia wynosi jednak 200 zł. 

Należy zaznaczyć, że opłaty te pozostają niezmienne i nie mają na nie wpływu ani sytuacja dłużnika, ani inne zmienne. Co istotne, obecny proces zatwierdzania układów odbywa się w drogą elektroniczną, z wykorzystaniem wyznaczonej platformy sądowej. Dodatkowo elektroniczny charakter tych postępowań pozwala na ograniczenie wydatków.

Kto może otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Tylko osoba posiadające uprawnienia państwowe nadane przez Ministra Sprawiedliwości w postaci licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy restrukturyzacja uchroni mnie przed komornikiem?

Tak, jeżeli doradca restrukturyzacyjny posiadający licencję dokona stosownego obwieszczenia o dniu układowym po spełnieniu ustawowych obowiązków.

Co to jest KRZ?

Jest to portal sądowy, a jego pełna nazwa brzmi Krajowy Rejestr Zadłużonych. Portal ten służy m.in. do prowadzenia spraw związanych z restrukturyzacją i postępowaniami upadłościowymi zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

2 komentarze do “Ile kosztuje restrukturyzacja?”

  1. Świetny artykuł. Jestem naprawdę szczęśliwy, że wyszukałem tę stronę . Wielu osobom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale tak nie jest. Stąd też moje zaskoczenie. Muszę wyrazić uznanie za Twoje działania. Koniecznie będę rekomendował to miejsce i często wpadał, by poczytać nowe rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *