Strona główna » Blog » Oddłużenie firmy krok po kroku — jakie są możliwości?

Oddłużenie firmy krok po kroku — jakie są możliwości?

Oddłużanie firmy krok po kroku

Oddłużanie firmy jest niekiedy konieczne ze względu na przedłużające się problemy finansowe podmiotu. Mogą one wynikać z trudnej sytuacji gospodarczej, z podjęcia kilku niewłaściwych decyzji czy z wewnętrznych problemów danej struktury. Niezależnie od źródła problemu warto podjąć kroki, które umożliwią ochronę bytu gospodarczego przed dalszym zadłużaniem i związanymi z nim kosztami oraz konsekwencjami. Jakie możliwości ma w takiej sytuacji przedsiębiorca? 

Oddłużanie firmy — analiza źródła problemu 

Zanim podejmie się kroki mające na celu oddłużenie firmy, należy znaleźć źródło problemów finansowych. Jeśli nie zostaną one odkryte, nie będzie możliwe określenie działań, które pozwolą przywrócić działalności płynność finansową i uchronić jej przed ponownym zadłużeniem w przyszłości. 

Do tego celu najlepiej wynająć kancelarie prawne specjalizujące się w procesie oddłużania, restrukturyzacji i szeroko pojętej upadłości. Prawnicy przeanalizują przede wszystkim: 

  • formę prawną funkcjonowania danej firmy — uwzględnią jej wpływ na sytuację finansową i zaproponują, jaka opcja będzie ewentualnie korzystniejsza dla danego przedsiębiorstwa; 
  • liczbę osób zatrudnionych — analiza pozwoli dokonać oceny, czy koszty utrzymania pracowników nie są zbyt wysokie w związku z sytuacją finansową zadłużonej firmy; 
  • bieżące koszty utrzymania przedsiębiorstwa w zestawieniu z jego dochodami — taka analiza potwierdzi, czy problemy finansowe wynikają ze zbyt małych dochodów i wysokich kosztów, czy np. z tego, że pieniądze są niewłaściwie zarządzane. 

Analiza prawna pozwoli odpowiedzieć na pytanie o to, czy w danej sytuacji będzie konieczne przekształcenie firmy w inną formę prawną aktywności gospodarczej, przeprowadzenie restrukturyzacji czy też wdrożenie innych działań zapewniających pomoc w oddłużaniu firmy. 

Oddłużanie firmy — jakie możliwości ma przedsiębiorca? 

Na czym polega samo oddłużanie? Warszawa i Wrocław to miasta, w których coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych do poszukiwania rozwiązań umożliwiających poprawę ich sytuacji finansowej. Wpływają na to m.in. czynniki ekonomiczne. Jakie możliwości przed nimi stają? Jakie konsekwencje wynikają z każdej z nich, a także jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc skorzystać z poszczególnych narzędzi?

Kredyt oddłużeniowy, a oddłużanie firmy

Kredyt oddłużeniowy to pożyczka, której udziela się po to, aby kredytobiorca mógł spłacić swoje dotychczasowe zobowiązania. Żeby móc skorzystać z tego rodzaju finansowania, musi mieć zdolność kredytową umożliwiającą spłatę zobowiązania, stałe dochody oraz odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Choć pozornie wydaje się, że kredyt jest ciekawą opcją, to w wielu sytuacjach z koła ratunkowego może się przekształcić w dodatkowe, trudne do spłacenia zobowiązanie. W związku z tym nie będzie on uniwersalnym wyborem w każdym wypadku. 

Wady i zalety kredytu oddłużeniowego 

Zaletą pożyczki jest to, że umożliwia oddłużanie kredytów bankowych i pozabankowych, jeśli oferta zostanie dobrze dobrana do indywidualnych potrzeb. W takiej sytuacji zadłużone przedsiębiorstwo, zamiast kilku różnych zobowiązań, będzie miało jedno, o — z reguły — mniejszej racie niż wszystkie pojedynczo. Ogólny koszt spłaty zobowiązań będzie jednak stosunkowo wysoki. Przed zdecydowaniem się na kredyt warto wnikliwie przeanalizować umowę z instytucją, która go udzieli, a także poznać inne możliwości. Mogą być bezpieczniejsze i korzystniejsze z finansowego punktu widzenia. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa — forma ochrony przed ogłoszeniem upadłości (oddłużanie firmy)

Niespłacane zobowiązania finansowe, niewypłacalność lub zagrożenie jej wystąpieniem sprawiają, że przedsiębiorcy szukają rozwiązań swoich problemów. Często wybieraną opcją w takiej sytuacji jest restrukturyzacja. Stanowi ona formę postępowania sądowego. Ma na celu ochronę firmy przed bankructwem oraz upadłością. 

Restrukturyzacja firmy – oddłużanie firmy: kompleksowa ochrona prawna dłużnika i sprawna komunikacja z wierzycielami 

W ramach restrukturyzacji dłużnik ma zapewnioną kompleksową ochronę prawną: przeciwegzekucyjną oraz przeciwko wypowiadaniu kluczowych umów. Dzięki temu nie musi się obawiać, że w trakcie postępowania sądowego  bank np. wypowie mu kredyt, a konto firmy zostanie zablokowane przez wierzyciela. Szczegółowy zakres ochrony prawnej jest uzależniony od formy postępowania restrukturyzacyjnego. 

W ramach restrukturyzacji zwołuje się również zgromadzenie wierzycieli, gdzie głosuje się nad nowym planem spłaty zobowiązań finansowych dłużnika. Dzięki temu firma w trakcie restrukturyzacji nie musi pojedynczo ustalać planu spłaty z każdym z wierzycieli, a jedynie z większością z nich. To przekłada się na większą efektywność ustalania układu, czyli planu spłaty, który umożliwi oddłużenie firmy. 

Kto może prowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa – oddłużanie firmy? 

Do prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa i oddłużanie firmy są uprawnione następujące podmioty: 

  • wspólnicy spółek osobowych odpowiadający bez ograniczeń za ich zobowiązania; 
  • spółki kapitałowe; 
  • właściciele gospodarstw rolnych; 
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Dłużnicy muszą znajdować się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, aby przystąpić do restrukturyzacji (oddłużanie firmy). 

Upadłość przedsiębiorstwa – oddłużanie firmy

Ogłoszenie upadłości stanowi formę oddłużenia firmy, jednak z reguły nie jest ona satysfakcjonująca ani dla dłużnika, ani dla wierzycieli. W tej sytuacji stopień zaspokojenia wierzycieli jest niski. Postępowanie trwa długo, niekiedy nawet latami. Generuje koszty i dużo stresu. W niektórych przypadkach może się okazać, że przeciwnie niż upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorstwa nie zapewni ochrony przed odpowiedzialnością za długi. 

Kiedy można ogłosić upadłość przedsiębiorstwa? oddłużanie firmy

Upadłość przedsiębiorstwa można ogłosić, gdy występuje trwały stan niewypłacalności, czyli firma nie jest zdolna do regulowania swoich zobowiązań finansowych (oddłużanie firmy). Zaległości powinny przekraczać 3 miesiące od terminu ich spłaty lub ich wartość winna być większa niż wartość majątku firmy od 2 lat. Dodatkowo w perspektywie 120 dni nie pojawia się szansa na pozyskanie środków do uregulowania należności. Wówczas występuje trwała niewypłacalność (oddłużanie firmy). 

Którą z opcji na oddłużenie firmy wybrać? To zależy od indywidualnej sytuacji, w której znajdzie się dane przedsiębiorstwo. Najlepiej konkretny przypadek przeanalizować z doradcami od restrukturyzacji, aby upewnić się, że podejmie się najkorzystniejsze decyzje. 

Dlaczego warto jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do oddłużenia firmy? 

Oddłużanie firmy to z reguły wieloetapowy proces, który może długo trwać. Im szybciej zostanie zainicjowany, tym lepiej. Wpłynie to m.in. na ograniczenie kosztów odsetek, które firmy windykacyjne dopisują do istniejącej wierzytelności każdego dnia. Wcześnie rozpoczęte negocjacje z wierzycielami, szukanie źródła problemu i podejmowanie działań naprawczych zmniejszają ryzyko konieczności ogłoszenia upadłości, a także związanych z nią konsekwencji dla dłużnika oraz jego wierzycieli. 

Czy restrukturyzacja zadłużenia w banku jest możliwa? 

Restrukturyzacja zadłużenia w banku jest możliwa (oddłużanie firmy). Warto jednak wiedzieć, że taka procedura nie odbywa się na zasadach prawa dotyczących restrukturyzacji, a na indywidualnych regułach danego banku. Jest to restrukturyzacja wewnętrzna, dlatego instytucje mają dużą dowolność w kształtowaniu jej przebiegu. W tym wypadku procedura przyjmuje formę ugody zawartej między dłużnikiem i bankiem. Przed jej podpisaniem warto z prawnikiem przeanalizować poszczególne zapisy, aby mieć pełną świadomość tego, co z nich wynika.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *