Strona główna » Blog » Kto rozpatruje upadłość?

Kto rozpatruje upadłość?

upadłość Olsztyn

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest specjalną procedurą sądową pozwalającą na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań, nie zawinionych przez dłużnika np. utrata pracy, niespodziewana choroba itp. Upadłość Olsztyn, jaki i w innych miastach w Polsce stanowi nowy start.

Dla kogo jest upadłość konsumencka? Upadłość Olsztyn.

Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych. Ale także takich, które odpowiednio wcześniej zamknęły działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Niewypłacalność powstaje wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. 

Upadłość Olsztyn ogłaszana jest w trybie likwidacyjnym. W tym trybie syndyk przeprowadza sprzedaż całego majątku dłużnika, ściąga lub sprzedaje należne mu wierzytelności i wykonuje lub zbywa prawa majątkowe, a następnie dzieli uzyskaną kwoty między wierzycieli dłużnika (upadłość Olsztyn).

Kto wydaje decyzje w upadłości?

Ustawodawca w art. 27 ust. 3 prawa upadłościowego. Wskazał, że sąd upadłościowy powinien wydać postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest to termin instrukcyjny.

Czy wniosek o upadłość zostanie rozpatrzony w 2 miesiące?

Jednak termin może ulec zmianie, przede wszystkim ze względu na przepisy, w których nie ma określonego terminu na przeprowadzenie postępowania upadłościowego i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Określone terminy mają charakter edukacyjny. Oznacza to, że przekroczenie tych terminów nie ma negatywnego wpływu proceduralnego. Ani na uczestników postępowania, ani na sam panel. Oczywiście głównym celem tych przepisów jest realizacja zasady szybkości postępowania. W praktyce jednak wdrożenie tej zasady nie jest idealne. Należy również pamiętać, że czas trwania postępowania w dużej mierze zależy od indywidualnej sytuacji powoda. Ważna jest też wiarygodność i dostępności wniosku restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (upadłość Olsztyn). 

Czy jak mam małą firmę jdg mogę ogłosić upadłość Olsztyn?

Nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W takim przypadku wniosek podlega odrzuceniu. 

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku. 

Zdarzają się sytuacje w których sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Jeżeli przejęcie wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosków do wspólnego rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

Co z długami osoby fizycznej? upadłość Olsztyn

Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Jak pomagamy w upadłości konsumenckiej?

Nasi pracownicy traktują Klientów jako ludzi, którym mogą nieść pomoc. Służymy swoim wsparciem, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w momentach kryzysowych. Pomożemy wyjść z kryzysu, będziemy wspierać w czasie zmian i rozwoju biznesu. Naszym głównym celem, oprócz poprawy standardów życia na polu finansowym oraz ekonomicznym, jest pomoc w osiągnięciu sukcesu i uwierzenia w niego na nowo, pomimo wcześniejszych problemów. Wszystkie sprawy analizujemy drobiazgowo, rozkładamy na czynniki pierwsze, jesteśmy pomocą i wsparciem na wyboistej drodze do celu.

Uczymy, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i w kontakcie z prawnikami, bankami oraz komornikami. Zdajemy sobie sprawę z trudu wszystkich procedur związanych z upadłością. Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu bezpiecznej przestrzeni do mówienia o swoich obawach. Zapewniamy ochronę naszym Klientom jako konsumentom i pełnoprawnym obywatelom mających prawo do traktowania ich z pełnym szacunkiem.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *