Strona główna » Blog » Kwota wolna od zajęcia w prawie egzekucyjnym i upadłościowym

Kwota wolna od zajęcia w prawie egzekucyjnym i upadłościowym

Kwota wolna od zajęcia

Kwota wolna od zajęcia to minimalna suma, która musi pozostać dłużnikowi po zajęciu jego wynagrodzenia przez komornika lub syndyka. W przypadku upadłości konsumenckiej mówimy o kwocie wolnej dla upadłego. Warto zaznaczyć, że istnieje również minimalna kwota wolna, która chroni dłużnika przed całkowitym pozbawieniem środków do życia.

Kwota wolna od zajęcia: Jak jest ustalana?

Obowiązująca suma wolna od zajęcia jest ustalana na podstawie przepisów prawa. W Polsce kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto zwrócić uwagę, że kwota minimalnego wynagrodzenia jest corocznie aktualizowana, co wpływa na wysokość kwoty wolnej od zajęcia. W przypadku upadłości konsumenckiej kwota wolna dla upadłego może być ustalona indywidualnie przez sąd.

Zwiększenie kwoty wolnej. Kiedy i jak to zrobić?

W niektórych sytuacjach dłużnik może wnioskować o zwiększenie kwoty od zajęcia. Może to być konieczne, gdy dłużnik ma na utrzymaniu innych członków rodziny lub ponosi wyższe koszty związane z leczeniem czy opieką. Aby zwiększyć kwotę wolną od zajęcia, dłużnik musi złożyć wniosek o zwiększenie kwoty wolnej w sądzie lub u komornika prowadzącego egzekucję. W przypadku upadłości konsumenckiej wniosek o zwiększenie kwoty wolnej dla upadłego składa się w sądzie upadłościowym.

Minimalna suma. Jakie są zasady?

Minimalna kwota niepodlegająca zajęciu to kwota, która chroni dłużnika przed całkowitym pozbawieniem środków do życia. W Polsce minimalna kwota wolna wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku upadłości konsumenckiej minimalna kwota wolna dla upadłego może być ustalona indywidualnie przez sąd. Sąd bierze pod uwagę sytuację materialną dłużnika oraz jego koszty utrzymania (kwota wolna od zajęcia).

Pandemiczna kwota: Jak wpływa na proces egzekucji i upadłości?

Pandemiczna kwota wolna to tymczasowe rozwiązanie wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Miała na celu ochronę dłużników przed utratą środków do życia w trudnej sytuacji gospodarczej. Kwota związana z Covid-19 wpłynęła na procesy egzekucji i upadłości, ponieważ tymczasowo zwiększyła kwotę niepodlegającą zajęciu. Natomiast to ograniczyło możliwości zajęcia wynagrodzenia przez komorników i syndyków. Warto jednak pamiętać, że pandemiczna kwota wolna była tymczasowa i już nie obowiązuje.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *