Strona główna » Blog » Zablokowane konto przez komornika: jak wypłacić pieniądze?

Zablokowane konto przez komornika: jak wypłacić pieniądze?

zablokowane konto bankowe

Egzekucja komornicza to najczęściej ostatni etap procedury windykacyjnej. W ramach czynności komornik może dokonać zajęcia rzeczy ruchomych, nieruchomości, wynagrodzenia, a także środków zgromadzonych na koncie bankowym. Jak wypłacić pieniądze zablokowane konto bankowe przez komornika? Jakie prawa i obowiązki przysługują dłużnikowi? 

Zablokowane konto bankowe — przyczyny, podstawa prawna 

Blokada konta to element procedury windykacyjnej, która najczęściej następuje na skutek niespłacenia zadłużenia w terminie. Warto przy tym pamiętać, że egzekucja komornicza rozpoczyna się po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, którym są m.in.: 

 • wyrok; 
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji;
 • nakaz zapłaty w postępowaniu zaocznym; 
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. 

Tytuł egzekucyjny, mający klauzulę wykonalności, stanowi podstawę działań komornika, polegających m.in. na zajęciu środków znajdujących się na koncie bankowym osoby zobowiązanej do spłaty zadłużenia. Podstawą prawną całej procedury są regulacje z zakresu prawa cywilnego, a także prawa komorniczego. 

Zablokowane konto bankowe to najczęściej efekt niespłacenia należności wynikających z: 

 • zaciągniętych pożyczek, kredytów gotówkowych; 
 • leasingu; 
 • świadczeń alimentacyjnych; 
 • nieopłaconych faktur; 
 • mandatów; 
 • opłat za media i czynsz.

Do blokady środków dochodzi, gdy dłużnik nie ureguluje sytuacji związanej z przedmiotem zadłużenia, a wierzyciel skieruje sprawę do sądu. W konsekwencji tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności staną się podstawą działania komornika. 

Czy można wypłacić pieniądze z konta zajętego przez komornika? 

Wiele osób po blokadzie środków w banku stawia sobie pytanie: czy mogę wypłacić pieniądze z konta zajęte przez komornika? Odpowiedź nie jest oczywista. Przede wszystkim w takiej sytuacji należy sprawdzić, czy cała procedura nie jest pomyłką. Jeśli faktycznie ma się zadłużenie wobec wierzyciela, można wypłacić z konta jedynie środki, które nie zostały zajęte (nie będą przekazane na poczet spłaty zadłużenia). 

Jeżeli dłużnikowi zależy na wypłaceniu środków, a nie może w danym momencie pozwolić sobie na spłatę zadłużenia, można negocjować. Nie należy jednak robić tego z komornikiem, ale z wierzycielem. Prawnik wykonuje jedynie powierzone mu obowiązki, ale faktyczną stroną postępowania jest podmiot, wobec którego ma się zobowiązanie. 

Zablokowane konto bankowe — kwota wolna od zajęcia 

Zajęcie egzekucyjne konta jest obwarowane licznymi ograniczeniami. Są one związane m.in. z elementami wyłączonymi z egzekucji (np. zapasy żywności i opału, przedmioty niezbędne dłużnikowi lub członkom jego rodziny ze względu na niepełnosprawność), a także z kwotą wolną od zajęcia. 

W 2023 roku kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2617,50 złotych. Forma zabezpieczenia środków dłużnika przysługuje w każdym miesiącu kalendarzowym. Jeśli nie zostanie wykorzystana w danym okresie, nie zostanie przeniesiona na kolejny.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym nie przysługuje jednak w przypadku świadczeń alimentacyjnych. Warto przy tym pamiętać, że pieniądze ze świadczeń socjalnych są wolne od egzekucji, więc nie wliczają się w kwotę wolną od zablokowania przez bank na wniosek komornika. 

Zajęcie egzekucyjne konta bankowego — co robić? 

Dla wielu osób bardzo stresującą sytuacją jest zablokowane konto przez komornika. Jak wypłacić pieniądze, co robić i gdzie szukać pomocy — wiele osób zadaje sobie te oraz inne pytania, gdy ich środki zostaną zajęte w ramach procedury windykacyjnej. 

W takiej sytuacji należy przede wszystkim upewnić się, że sprawa nie jest pomyłką — kontakt z komornikiem umożliwi zlokalizowanie źródła zadłużenia (może być nim np. przyjęcie spadku od osoby zadłużonej, niekoniecznie długi zaciągnięte osobiście). 

Jeżeli okaże się, że faktycznie ma się zobowiązania wobec wierzyciela, najlepiej: 

 • dokonać spłaty zadłużenia w całości; 
 • podjąć próbę rozłożenia długu na raty; 
 • złożyć wniosek o zaprzestanie egzekucji z rachunku bankowego. 

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest spłata zadłużenia, która zakończy procedurę windykacyjną. Zdarza się jednak, że osoba zadłużona nie dysponuje środkami na spłatę w całości. W takiej sytuacji warto podjąć się negocjacji w sprawie zobowiązania luz złożyć wniosek o zaprzestanie egzekucji i odpowiednio go uzasadnić.

Zajęcie egzekucyjne konta — wzór wniosku o odblokowanie 

We wniosku o zaprzestanie egzekucji z rachunku bankowego powinny znaleźć się następujące informacje: 

 • oznaczenie miejscowości i daty złożenia wniosku; 
 • dane wierzyciela — osoby, wobec której dłużnik ma zobowiązanie; 
 • dane dłużnika;
 • sygnatura akt sprawy; 
 • uzasadnienie wniosku — najczęściej dotyczy tego, że zajęcie egzekucyjne konta uniemożliwia utrzymanie się oraz spłatę zadłużenia; 
 • proponowane rozwiązanie — może nim być sposób spłaty zadłużenia, czyli określenie terminów i kwot przekazanych w przyszłości na konto wierzyciela. 

Warto pamiętać, by podczas uzasadniania wniosku kierować się prawdziwymi argumentami. W przypadku proponowania konkretnych rozwiązań warto dopasować je do swoich możliwości, aby spłata faktycznie przebiegła na zaproponowanych warunkach.

Ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego 

Po spłaceniu zadłużenia lub innym sposobie rozwiązania problemu komornik oraz bank są zobowiązani do zdjęcia blokady środków na koncie dłużników. Przepisy nie regulują, w jakim terminie mają tego dokonać. Przyjmuje się jednak, że powinno to nastąpić niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, najszybciej jak to tylko możliwe. 

W praktyce procedura polega na tym, że komornik kieruje do banku właściwy wniosek o odblokowanie konta. Instytucja finansowa go rozpatruje, a następnie odblokowuje środki. Całość trwa z reguły od kilku do nawet kilkunastu dni. Jeśli zadłużenie było rozłożone na kilku dłużników, odblokowanie środków może trwać jeszcze dłużej i u każdego z nich zostać zrealizowane w nieco innym terminie. 

Jak długo komornik blokuje środki na koncie? 

Blokada konta bankowego w niektórych przypadkach może potrwać nawet kilka lat. Okres zajęcia egzekucyjnego zależy m.in. od wysokości zadłużenia — im wyższe jest, tym dłużej będzie trwało egzekwowanie spłaty środków. Im szybciej dojdzie do spłaty zadłużenia lub alternatywnego rozwiązania sprawy, tym szybciej dłużnik odzyska możliwość swobodnego zarządzania swoimi środkami.  Warto przy tym pamiętać, że zakładanie nowych kont nie jest sposobem na ominięcie blokady środków. Zgromadzone na nich pieniądze również będą podlegały zajęciu komorniczemu, jeśli będzie to wynikało ze specyfiki zadłużenia. 

Wniosek o odblokowanie środków zajętych przez komornika, gdzie składamy

Aby odblokowanie środków zajętych przez komornika było możliwe, konieczne jest złożenie stosownego wniosku, zawierającego prawidłowe dane, we właściwym miejscu. Dokument, uzupełniony w informacje zgodne ze stanem faktycznym, należy skierować do wierzyciela. To on decyduje bowiem o tym, z jakich składników majątku wierzyciel prowadzi egzekucję.

Czytaj również:

1 komentarz do “Zablokowane konto przez komornika: jak wypłacić pieniądze?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *