Strona główna » Blog » Instrukcja zakładania konta dla spółki w KRZ

Instrukcja zakładania konta dla spółki w KRZ

Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ

To szczegółowa instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz. Po utworzeniu konta osoby fizycznej dla osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, w upadłości oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wstęp

w przypadku reprezentacji więcej niż jednoosobowej – należy uzyskać pełnomocnictwo do założenia konta podmiotu w KRZ dla jednej osoby lub pełnomocnika), do zgłoszenia potrzeby założenia konta w KRZ, w tym do wskazania administratorów konta – najlepiej gdyby pełnomocnictwo udzielone zostało w wersji elektronicznej, tzn. podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (można to zrobić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/)

Jeżeli załączone zostaną elektroniczne kopie (skany, zdjęcia) pełnomocnictwa zawierających własnoręczne podpisy (nie elektroniczne), oryginały powinny zostać doręczone niezwłocznie do Ministra Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa. 

Instrukcja zakładania konta dla spółki w KRZ

 1. Po utworzeniu konta w Systemie KRZ (i uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa – jeśli jest potrzebne), należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://krz.ms.gov.pl i zalogować się do swojego konta, klikając pole „Zaloguj” w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. W odpowiednich polach należy wprowadzić „Nazwę użytkownika” oraz „Hasło”, a następnie kliknąć „Zaloguj”.
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu ekranu należy kliknąć w ikonę Aplikacji (sześcian podzielony na 9 elementów), a następnie kliknąć „Moja tożsamość
 1. Pojawi się komunikat dotyczący wyjścia z Portalu Użytkowników Zarejestrowanych KRZ, należy kliknąć „Wyjdź
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. Po przeniesieniu do modułu Konta użytkownika, należy po prawej stronie kliknąć. „Zarządzane konta podmiotów” – Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ.
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. Następnie w prawym dolnym rogu należy kliknąć „Zgłoś potrzebę
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. Po rozwinięciu menu, należy kliknąć „Założenia konta podmiotu
 1. Następnie należy wpisać dane podmiotu w odpowiednie rubryki oznaczone jako „Wartość” przy każdym z wymaganych parametrów. Na wpisany adres e-mail będą doręczane wszelkie komunikaty z systemu, należy więc zwrócić uwagę, by wpisać prawidłowy i prawdziwy adres. Istnieje możliwość wybory wprowadzanych danych, np. dla podmiotów nieposiadających numeru KRS. Można wprowadzić NIP, czy inny identyfikator (wybór poprzez rozwinięcie menu w obszarze „Identyfikator”.
 1. W sekcji załączniki (po przewinięciu strony do dołu) należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (jeśli jest potrzebne). Ewentualne inne niezbędne dokumenty, w kolejnym kroku (po przewinięciu strony bardziej do dołu). Należy kliknąć „Dodaj administratora”, a następnie wprowadzić uzasadnienie (opisać uprawnienie do założenia konta podmiotu i wskazania administratora konta). Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ.
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz

Identyfikator konta administratora (osoby wnioskującej o założenie konta dla podmiotu) widoczny jest na górze strony (po przewinięciu). Po kliknięciu opcji „Dodaj administratora”. Należy wprowadzić widoczny numer oraz swoje imię i nazwisko. (ewentualne wprowadzić dane innego podmiotu, który ma być administratorem – należy znać jego numer w systemie sądowym)

instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. Następnie należy kliknąć „Przekaż do weryfikacji
instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie krz
 1. Na zakończenie należy potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie opcji „Przekaż” w oknie dialogowym Wymaganego potwierdzenia. Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *