Strona główna » Blog » Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ

Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ

Instrukcja zakładania konta dla spółki w systemie KRZ

Po utworzeniu konta osoby fizycznej dla osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, w upadłości oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym.

w przypadku reprezentacji więcej niż jednoosobowej – należy uzyskać pełnomocnictwo do założenia konta podmiotu w KRZ dla jednej osoby lub pełnomocnika), do zgłoszenia potrzeby założenia konta w KRZ, w tym do wskazania administratorów konta – najlepiej gdyby pełnomocnictwo udzielone zostało w wersji elektronicznej, tzn. podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (można to zrobić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

Jeżeli załączone zostaną elektroniczne kopie (skany, zdjęcia) pełnomocnictwa zawierających własnoręczne podpisy (nie elektroniczne), oryginały powinny zostać doręczone niezwłocznie do Ministra Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa. 

 1. Po utworzeniu konta w Systemie KRZ (i uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa – jeśli jest potrzebne), należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://krz.ms.gov.pl i zalogować się do swojego konta, klikając pole „Zaloguj” w prawym górnym rogu ekranu.
 1. W odpowiednich polach należy wprowadzić „Nazwę użytkownika” oraz „Hasło”, a następnie kliknąć „Zaloguj”.
 1. Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu ekranu należy kliknąć w ikonę Aplikacji (sześcian podzielony na 9 elementów), a następnie kliknąć „Moja tożsamość
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Pojawi się komunikat dotyczący wyjścia z Portalu Użytkowników Zarejestrowanych KRZ, należy kliknąć „Wyjdź
 1. Po przeniesieniu do modułu Konta użytkownika, należy po prawej stronie kliknąć „Zarządzane konta podmiotów
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie w prawym dolnym rogu należy kliknąć „Zgłoś potrzebę
 1. Po rozwinięciu menu, należy kliknąć „Założenia konta podmiotu
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie należy wpisać dane podmiotu w odpowiednie rubryki oznaczone jako „Wartość” przy każdym z wymaganych parametrów. Na wpisany adres e-mail będą doręczane wszelkie komunikaty z systemu, należy więc zwrócić uwagę, by wpisać prawidłowy i prawdziwy adres. Istnieje możliwość wybory wprowadzanych danych, np. dla podmiotów nieposiadających numeru KRS, można wprowadzić NIP, czy inny identyfikator (wybór poprzez rozwinięcie menu w obszarze „Identyfikator
 1. W sekcji załączniki (po przewinięciu strony do dołu) należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (jeśli jest potrzebne), ewentualne inne niezbędne dokumenty, w kolejnym kroku (po przewinięciu strony bardziej do dołu), należy kliknąć „Dodaj administratora”, a następnie wprowadzić uzasadnienie (opisać uprawnienie do założenia konta podmiotu i wskazania administratora konta).

Identyfikator konta administratora (osoby wnioskującej o założenie konta dla podmiotu) widoczny jest na górze strony (po przewinięciu). Po kliknięciu opcji „Dodaj administratora” należy wprowadzić widoczny numer oraz swoje imię i nazwisko (ewentualne wprowadzić dane innego podmiotu, który ma być administratorem – należy znać jego numer w systemie sądowym)

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie należy kliknąć „Przekaż do weryfikacji
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Na zakończenie należy potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie opcji „Przekaż” w oknie dialogowym Wymaganego potwierdzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *