Strona główna » Blog » Działalność nierejestrowa i inne rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować

Działalność nierejestrowa i inne rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować

Działalność nierejestrowa

Zajmujesz się projektowaniem małych grafik, tworzysz własne piwo lub okazjonalnie reklamujesz i sprzedajesz coś w Internecie? Czy możesz zarabiać pieniądze bez tworzenia firmy? Co to jest działalność nierejestrowa?

Co to jest działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa (niezarejestrowana, niezarejestrowana) to naturalizowane przedsięwzięcie komercyjne, które nie podlega wymogom rejestracji firmy. Prowadzenie tej działalności bez wpisu w CEIDG nazywa się procesem rejestracji i informacji o działalności gospodarczej na szczeblu centralnym. Od lipca 2023 r. próg przychodów, przy którym rejestracja nie jest konieczna, wynosi 2700 PLN miesięcznie. Działalność nierejestrowana, nawet jeśli przypomina pod każdym względem działalność gospodarczą, wyjątkowo jest pomijana jako działalność gospodarcza, jeżeli osiągany przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrową?

Niezarejestrowaną działalność gospodarczą możesz prowadzić, jeżeli: Łączne miesięczne przychody Twojej firmy nie przekroczą tego limitu np.: do 30 czerwca 2023 r. – stosowana jest połowa minimalnego wynagrodzenia za dany rok. Od 1 lipca 2023 r. do 75% płacy minimalnej w danym roku płaca minimalna będzie wynosić 14,25 PLN. Maksymalny przychód z nierejestrowanej działalności w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 1745 PLN, a w drugim półroczu 2700 PLN. W ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziłeś żadnych przedsięwzięć biznesowych. Możesz prowadzić działalność gospodarczą bez koncesji, nawet jeśli posiadasz zarejestrowaną spółkę, ale jej działalność została zawieszona w ciągu ostatnich 60 miesięcy – działalność gospodarczą uważa się za nieprowadzoną.

działalność bez zgłoszenia – korzyści

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
 • nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy
 • nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku, chyba że sprzedajesz towary bądź usługi wymagające rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Jakie są obowiązki? działalność nierejestrowa

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowanej masz obowiązek:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej
 • przestrzegać praw konsumentów
 • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego
 • przestrzegać praw konsumenta, w tym prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość i realizować obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie jesteś przedsiębiorcą, zatem zgodnie z Kodeksem cywilnym zawierane umowy o świadczenie usług stanowią umowy-zlecenia.

Od tych umów twój zleceniodawca odprowadza składki do ZUS.

Kto może prowadzić działalność nierejestrową

W niezarejestrowanym przedwsięzieciu może uczestniczyć wyłącznie osoba uprawniona. Przepisy dotyczące działalności gospodarczej i nierejestrowanej nie określają specyfiki tej osoby. Pewne problemy może powodować specyficzny status związany z samą działalnością. To z kolei jest spowodowane specyficznymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności niezarejestrowanej.

Dotyczy to w szczególności nieletnich, bezrobotnych, urzędników, rolników i cudzoziemców. Możemy zatem prowadzić działalność gospodarczą bez koncesji, nawet jeśli posiadamy zarejestrowaną spółkę, ale jej działalność została zakłócona w ciągu ostatnich 60 miesięcy – działalność gospodarczą uważa się za nieprowadzoną.

Rachunki i faktury

Na żądanie kupującego masz obowiązek wystawić klientowi rachunek. Rachunek powinien zawierać co najmniej:

 • numer kolejny
 • datę wystawienia
 • dane sprzedawcy i nabywcy
 • nazwę usługi
 • kwotę do zapłaty.

zwolniony z obowiązku wystawiania faktur – działalność nierejestrowa

Musimy wystawić fakturę, jeżeli nasz klient tego zażąda. Takie żądanie klient może zgłosić w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczyłeś mu towar lub usługę bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty. Dlatego taka faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę
 • numer
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę towaru lub usługi
 • kwotę należności.

Przy sprzedaży działalności nierejestrowa wystarczy, że na rachunku lub fakturze podasz swoje imię i nazwisko – nie musisz podawać numeru PESEL czy adresu zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *