Strona główna » Blog » Jakie są zalety i wady restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Jakie są zalety i wady restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

wady i zalety restrukturyzacji

Restrukturyzacja to jeden ze sposobów, z którego mogą skorzystać zadłużone przedsiębiorstwa. Umożliwia zawarcie porozumienia z wierzycielami oraz oddłużenie firmy. Jakie są wady i zalety restrukturyzacji? To rozwiązanie ma wiele zalet, ale także wad, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne? wady i zalety restrukturyzacji

Restrukturyzacja firmy to szereg działań, które mają na celu poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Głównym jej celem jest skuteczne oddłużenie firmy, a więc zawarcie porozumienia z wierzycielami. Proces restrukturyzacji jest czasochłonny i niesie ze sobą pewne konsekwencje. Bardzo często jest to jednak jedyny sposób na to, aby ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nie było konieczne. Wiele firm borykających się z problemami finansowymi wybiera rozwiązanie, jakim jest restrukturyzacja. Warszawa to aglomeracja, w której przedsiębiorcy często decydują się na ten krok. 

Restrukturyzację można przeprowadzić w firmie, która jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którym zależy na kontynuowaniu swojej działalności. 

Rodzaje procesu restrukturyzacyjnego – wady i zalety restrukturyzacji 

Prawo restrukturyzacyjne określa cztery rodzaje restrukturyzacji:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne. 

Każde z nich przebiega w nieco inny sposób i ma swoje wady oraz zalety. Jeśli jednak zostanie właściwie przeprowadzone, to przedsiębiorstwo ma szansę na wyjście z długów oraz zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wsparciem w tego rodzaju postępowaniach jest doradca restrukturyzacyjny. Pomaga on wybrać odpowiedni tryb oraz opracować skuteczny plan działania. W Polsce funkcjonuje wiele kancelarii, którym można powierzyć przeprowadzenie procesu, jakim jest restrukturyzacja firmy. Warszawa to jedno z miast, w którym bez problemu można taką znaleźć. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu — wady i zalety restrukturyzacji

Największą zaletą tego postępowania jest to, że w niewielkim stopniu wpływa na funkcjonowanie całej firmy. Cały proces nie jest skomplikowany, a dodatkowo jego koszty są stosunkowo nieduże. Jest to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa z niedużym zadłużeniem oraz niewielką liczbą wierzycieli. 

Wadą tego rodzaju postępowania jest to, że dłużnik przed zatwierdzeniem układu z wierzycielami nie jest chroniony przed działaniami egzekucyjnymi. 

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe polega przede wszystkim na opracowaniu planu restrukturyzacji firmy, który jest przedstawiany wierzycielom. Niezbędne jest także przygotowanie spisu wszystkich zobowiązań oraz terminarzu ich spłaty. Wyznaczony przez sąd nadzorca układu kontroluje, czy plan restrukturyzacji jest realizowany w odpowiedni sposób (wady i zalety restrukturyzacji).

Niewątpliwą zaletą tego trybu jest to, że najczęściej przebiega ono szybko. Otwarcie postępowania następuje po około 2-3 miesiącach od złożenia wniosku. Niestety w przypadku dużych przedsiębiorstw czas ten może się wydłużyć nawet do kilkunastu miesięcy. Dłużnik ma zapewnioną pewną ochronę jeszcze przed zatwierdzeniem układu. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy ona wierzycieli, którzy nie są objęci układem z mocy przepisów prawa. 

Konsekwencje postępowania układowego

Postępowanie układowe to rozbudowana restrukturyzacja, którą dopuszcza prawo upadłościowe. Jego otwarcie nie wiąże się dla przedsiębiorcy z utratą całego majątku oraz zdolności do czynności prawnych. Pamiętajmy, iż mimo że zasobami rozporządza nadzorca sądowy, a każda podejmowana decyzja musi być przez niego zatwierdzona, to dłużnik ma dość dużą swobodę w kierowaniu firmą.(wady i zalety restrukturyzacji)

Tak jak w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, także ten rodzaj restrukturyzacji nie chroni przed roszczeniami wierzycieli spoza układu. 

Skutki restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym 

Postępowanie sanacyjne zapewnia najlepszą ochronę przed egzekucją, która obejmuje także wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. Dłużnik jest chroniony już na etapie rozpatrywania wniosku przez sąd. Inną ważną zaletą jest także możliwość zrezygnowania z nierentownych umów, których oceny dokonuje zarządca. Przeprowadzenie postępowania sanacyjnego pozwala także na całkowitą zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa (wady i zalety restrukturyzacji).

Zdecydowanie największymi wadami procesu sanacyjnego jest to, że jest on kosztowny oraz długotrwały. Jego przeprowadzenie może potrwać nawet 3 lata. Skutkiem tego rodzaju restrukturyzacji jest także odebranie kontroli nad przedsiębiorstwem na rzecz zarządcy ustanowionego przez sąd.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *