Strona główna » Blog » Koszty upadłości konsumenckiej

Koszty upadłości konsumenckiej

koszty upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to wyjątkowa procedura, która umożliwia oddłużenie i rozpoczęcie życia od nowa: bez obaw o czynności związane z egzekucjami komorniczymi. Wiele osób zadaje sobie jednak pytania, ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenckie i jakie koszty upadłości konsumenckiej się na nie składają? Poniżej znajdują się odpowiedzi na każde z nich, a także krótka charakterystyka procedury upadłościowej.

Upadłość konsumencka — czym jest procedura? Na czym polega? koszty upadłości konsumenckiej

Instytucją, która umożliwia oddłużenia dłużnika i częściowe lub całkowite zaspokojenie wierzycieli, jest upadłość konsumencka. Wrocław, Warszawa, Gdynia oraz inne miasta są ośrodkami, w których każdego dnia sądy rozpatrują wnioski o rozpoczęcie procedury upadłościowej. Podstawę prawną tego rodzaju czynności stanowi Prawo upadłościowe. 

Zgodnie z nim upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, nieprowadząca własnej działalności, która od co najmniej 3 miesięcy jest niewypłacalna, czyli nie może regulować swoich zobowiązań. To jest jednak domniemanie prawne, w związku z tym może nastąpić niewypłacalność bez wskazanego terminu.

Po złożeniu stosownego wniosku do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika dokumenty zostaną rozpatrzone. Sędzia przyjmie lub oddali wniosek. Jeśli go zaakceptuje, wskaże syndyka, który zgromadzi masę upadłości i przejdzie do zaspokojenia wierzytelności wobec wierzycieli dłużnika – zaspokoi koszty upadłości konsumenckiej.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? 

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć jedynie osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej lub jej wierzyciel. Osoby wypłacalne, przedsiębiorcy (z wyjątkiem JDG) czy członkowie spółek nie mogą zrealizować oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej. 

Koszty upadłości konsumenckiej – ile kosztuje upadłość konsumencka? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile kosztuje upadłość konsumencka, aby oszacować, czy w ich przypadku procedura się opłaca lub, czy mogą sobie na nią pozwolić w danej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że koszty będą uzależnione od przebiegu postępowania. Na koszty upadłości konsumenckiej składa się m.in. podstawowe opłaty nie są wysokie. W ramach procedury można się również zdecydować na pomoc doradcy restrukturyzacyjnego. Pomoże on zadbać o ochronę interesów upadłego, przygotowanie niezbędnych formalności, a także zadba o postępowanie zgodnie z Prawem upadłościowym podczas trwania procesu.

Koszty upadłości konsumenckiej, które składają się na całą procedurę 

Należy wiedzieć, co składa się na procedurę, jaką jest upadłość konsumencka. Koszty upadłości konsumenckiej tj. postępowania, są generowane przez: 

  • złożenie wniosku — koszt związany ze złożeniem wniosku jest pierwszym i koniecznym, jaki należy ponieść. Opłata wynosi 30 złotych. Należy ją wnieść na konto bankowe sądu, do którego składa się wniosek. Brak wpłaty jest równoznaczny z brakiem rozpoznania sprawy przez sąd; 
  • nadzór syndyka nad całą sprawą — na koszty czynności, jaką jest upadłość konsumencka, składa się także wynagrodzenie syndyka. Jest on powoływany przez sąd do realizacji orzeczenia o upadłości. Prowadzi postępowanie związane z zaspokojeniem wierzytelności dłużnika. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania postępowania upadłościowego i liczby wierzycieli; 
  • pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym — to koszt dodatkowy, który może zostać poniesiony przez dłużnika, ale nie musi. Pełnomocnik pomoże m.in. przygotować wniosek o upadłość wraz z uzasadnieniem. Wydatki są ustalane indywidualnie, w zależności od specyfiki konkretnej sprawy. 

W praktyce koszty postępowania upadłościowego mogą wynosić od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy. 

Upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku — czym się różnią? 

Upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku to tak naprawdę ta sama procedura. Różnią się od siebie jedynie tym, że w przypadku majątku dłużnika jest on przeznaczany na zaspokojenie oczekiwań wierzycieli. W przypadku tzw. ubóstwa masy upadłościowej sąd sporządza jedynie plan spłaty wierzytelności lub przeprowadza się procedurę związaną z całkowitym/częściowym umorzeniem wierzytelności. 

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? koszty upadłości konsumenckiej

Wiele osób zastanawia się, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Otóż z reguły procedura jest znacznie szybsza niż w przypadku upadłości z majątkiem. Syndyk nie musi bowiem niczego spieniężać. Warto pamiętać, że mimo tego jest on powołany do sprawy — nadzoruje, czy brak majątku w przypadku upadłego nie ulegnie zmianie (może on np. otrzymać spadek, zostać zatrudniony na dobrze płatnym stanowisku). 

Upadłość konsumencka Warszawa, Gdańsk — dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej? 

Czy warto zatrudnić doradcę do procedury, jaką jest upadłość? Warszawa, Gdynia i inne miasta to ośrodki, w których wiele osób szuka wsparcia podczas procedury upadłości konsumenckiej. Dzięki temu otrzymują: 

  • doradztwo prawne i analizę indywidualnej sytuacji, w której się znaleźli — wskazanie możliwego działania wraz z omówieniem jego konsekwencji; 
  • opracowanie strategii działania — omówienie praw i obowiązków przysługujących stronom na poszczególnych etapach postępowania; 
  • analizę orzecznictwa związanego z procedurą; 
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych podczas działań związanych z upadłością — doradca sporządza wniosek wraz z uzasadnieniem, wskazuje, gdzie i kiedy należy go złożyć; 
  • reprezentację interesów klienta w całym postępowaniu — nadzór nad przestrzeganiem jego praw. 

Kwestia, czy warto zdecydować się na pomoc tego rodzaju, ma indywidualny charakter (właśnie od tego zależą koszty upadłości konsumenckiej). Zależy m.in. od stopnia złożoności danej sprawy, potrzeb oraz możliwości konkretnego podmiotu.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Koszty upadłości konsumenckiej – jaki koszt jak składa pełnomocnik?

Wniosek o upadłość należy złożyć do sądu rejonowego. Który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, aby możliwe było rozpatrzenie dokumentów przez sąd, trzeba dokonać opłaty w wysokości 30 złotych, a w przypadku zatrudnienia pełnomocnika również opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (wynosi 17 złotych). 

Czy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką ze względu na umyślne działania, które spowodowały niewypłacalność dłużnika? 

Regulacje prawne, obowiązujące w 2024 roku, uniemożliwiają odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką ze względu na powód niewypłacalności dłużnika.

czytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *