Strona główna » Blog » Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura, która umożliwia oddłużenie i rozpoczęcie życia od nowa: bez obaw o czynności związane z egzekucjami komorniczymi. Wiele osób zadaje sobie jednak pytania, ile kosztuje postępowanie upadłościowe i jakie koszty się na nie składają? Poniżej znajdują się odpowiedzi na każde z nich, a także krótka charakterystyka procedury upadłościowej.

Upadłość konsumencka Wrocław — czym jest procedura? Na czym polega? 

Instytucją, która umożliwia oddłużenia dłużnika i częściowe lub całkowite zaspokojenie wierzycieli, jest upadłość konsumencka. Wrocław, Warszawa, Gdynia oraz inne miasta są ośrodkami, w których każdego dnia sądy rozpatrują wnioski o rozpoczęcie procedury upadłościowej. Podstawę prawną tego rodzaju czynności stanowi Prawo upadłościowe. 

Zgodnie z nim upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, nieprowadząca własnej działalności, która od co najmniej 3 miesięcy jest niewypłacalna, czyli nie może regulować swoich zobowiązań. 

Po złożeniu stosownego wniosku do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika dokumenty zostaną rozpatrzone. Sędzia przyjmie lub oddali wniosek. Jeśli go zaakceptuje, wskaże syndyka, który zgromadzi masę upadłości i przejdzie do zaspokojenia wierzytelności wobec wierzycieli dłużnika. 

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? 

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć jedynie osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej lub jej wierzyciel. Osoby wypłacalne, przedsiębiorcy (z wyjątkiem JDG) czy członkowie spółek nie mogą zrealizować oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej. 

Ile kosztuje upadłość konsumencka? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile kosztuje upadłość konsumencka, aby oszacować, czy w ich przypadku procedura się opłaca lub, czy mogą sobie na nią pozwolić w danej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że koszty będą uzależnione od przebiegu postępowania. 

Podstawowe opłaty nie są wysokie. W ramach procedury można się również zdecydować na pomoc doradcy. Pomoże on zadbać o ochronę interesów upadłego, przygotowanie niezbędnych formalności, a także zadba o postępowanie zgodnie z Prawem upadłościowym podczas trwania procesu.

Upadłość konsumencka — koszty, które składają się na całą procedurę 

Należy wiedzieć, co składa się na procedurę, jaką jest upadłość konsumencka. Koszty postępowania są generowane przez: 

  • złożenie wniosku — koszt związany ze złożeniem wniosku jest pierwszym i koniecznym, jaki należy ponieść. Opłata wynosi 30 złotych. Należy ją wnieść na konto bankowe sądu, do którego składa się wniosek. Brak wpłaty jest równoznaczny z brakiem rozpoznania sprawy przez sąd; 
  • nadzór syndyka nad całą sprawą — na koszty czynności, jaką jest upadłość konsumencka, składa się także wynagrodzenie syndyka. Jest on powoływany przez sąd do realizacji orzeczenia o upadłości. Prowadzi postępowanie związane z zaspokojeniem wierzytelności dłużnika. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania postępowania upadłościowego i liczby wierzycieli; 
  • pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym — to koszt dodatkowy, który może zostać poniesiony przez dłużnika, ale nie musi. Pełnomocnik pomoże m.in. przygotować wniosek o upadłość wraz z uzasadnieniem. Wydatki są ustalane indywidualnie, w zależności od specyfiki konkretnej sprawy. 

W praktyce koszty postępowania upadłościowego mogą wynosić od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy. 

Upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku — czym się różnią? 

Upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku to tak naprawdę ta sama procedura. Różnią się od siebie jedynie tym, że w przypadku majątku dłużnika jest on przeznaczany na zaspokojenie oczekiwań wierzycieli. W przypadku tzw. ubóstwa masy upadłościowej sąd sporządza jedynie plan spłaty wierzytelności lub przeprowadza się procedurę związaną z całkowitym/częściowym umorzeniem wierzytelności. 

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? 

Wiele osób zastanawia się, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Otóż z reguły procedura jest znacznie szybsza niż w przypadku upadłości z majątkiem. Syndyk nie musi bowiem niczego spieniężać. Warto jednak pamiętać, że mimo tego jest on powołany do sprawy — nadzoruje, czy brak majątku w przypadku upadłego nie ulegnie zmianie (może on np. otrzymać spadek, zostać zatrudniony na dobrze płatnym stanowisku). 

Upadłość konsumencka Warszawa, Gdynia — dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej? 

Czy warto zatrudnić doradcę do procedury, jaką jest upadłość? Warszawa, Gdynia i inne miasta to ośrodki, w których wiele osób szuka wsparcia podczas procedury upadłości konsumenckiej. Dzięki temu otrzymują: 

  • doradztwo prawne i analizę indywidualnej sytuacji, w której się znaleźli — wskazanie możliwego działania wraz z omówieniem jego konsekwencji; 
  • opracowanie strategii działania — omówienie praw i obowiązków przysługujących stronom na poszczególnych etapach postępowania; 
  • analizę orzecznictwa związanego z procedurą; 
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych podczas działań związanych z upadłością — doradca sporządza wniosek wraz z uzasadnieniem, wskazuje, gdzie i kiedy należy go złożyć; 
  • reprezentację interesów klienta w całym postępowaniu — nadzór nad przestrzeganiem jego praw. 

Kwestia, czy warto zdecydować się na pomoc tego rodzaju, ma indywidualny charakter. Zależy m.in. od stopnia złożoności danej sprawy, potrzeb oraz możliwości konkretnego podmiotu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? 

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Aby możliwe było rozpatrzenie dokumentów przez sąd, trzeba dokonać opłaty w wysokości 30 złotych, a w przypadku zatrudnienia pełnomocnika również opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (wynosi 17 złotych). 

Czy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką ze względu na umyślne działania, które spowodowały niewypłacalność dłużnika? 

Regulacje prawne, obowiązujące w 2023 roku, uniemożliwiają odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką ze względu na powód niewypłacalności dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *