Strona główna » Blog » ogłosić upadłość firmy – kiedy?

ogłosić upadłość firmy – kiedy?

Kiedy ogłosić upadłość firmy?

Pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może prowadzić do niewypłacalności, a następnie do bankructwa. Jest to trudna sytuacja, ale ogłoszenie upadłości jest w niektórych sytuacjach koniecznością. Warto się dowiedzieć, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby można było to zrobić. Kiedy ogłosić upadłość firmy?

Czym jest upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy to sposób na pozbycie się zadłużenia wobec wierzycieli, którego spłata nie jest możliwa. Ich roszczenia są zaspokajane z majątku przedsiębiorstwa, które zbankrutowało. Problemy z płatnościami nie oznaczają od razu konieczności ogłoszenia upadłości. Jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorstwa się pogarsza, a wszystko wskazuje, że w najbliższej przyszłości nie ulegnie ona poprawie, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich kroków.

Jeżeli jednak po wdrożeniu wszelkich metod mających na celu poprawienie płynności firmy nadal jest ona niewypłacalna, to jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się długów jest postępowanie upadłościowe.

Jakie są przesłanki, aby ogłosić upadłość firmy?

Postępowanie upadłościowe nie jest wszczynane z urzędu. Oznacza to, że dłużnik lub wierzyciel zawsze składa w tym celu stosowny wniosek. Aby było to możliwe, muszą wystąpić przesłanki, które na to pozwolą. 

Prawo upadłościowe określa, że ogłoszenie upadłości firmy może nastąpić wtedy, gdy jest ona niewypłacalna. Oznacza to utratę możliwości spłaty zobowiązań pieniężnych. Opóźnienie to musi wynosić co najmniej trzy miesiące. W przypadku przedsiębiorców, a także osób prawnych lub jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które otrzymały taką zdolność na mocy ustawy, stosuje się także przesłankę związaną z nadmiernym zadłużeniem. Jeśli wysokość zobowiązań przekracza majątek, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej dwadzieścia cztery miesiące, to istnieje możliwość ogłoszenia upadłości firmy. 

Należy pamiętać, że nie zawsze niewypłacalność jest stanem, który zagraża płynności finansowej. Wszystko zależy od tego, jakie są jej dokładne przyczyny. Niewypłacalnością bieżącą jest sytuacja, gdy firma ma chwilowe trudności ze spłatą aktualnych zobowiązań, ale nie wpływa to na jej poprawne funkcjonowanie.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Do ogłoszenia upadłości firmy jest niezbędne złożenie stosownego wniosku w rejonowym sądzie gospodarczym. Musi to nastąpić w ciągu 30 dni od wystąpienia przesłanek, które do tego uprawniają. Przedsiębiorca, który nie zrobi tego we wskazanym terminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Aby cały proces przebiegł poprawnie, powinien być przeprowadzony przez doświadczonego prawnika. W całej Polsce funkcjonują kancelarie, które pomagają ogłosić upadłość – Warszawa to jedno z takich miast.

W składanym wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • najważniejsze informacje o dłużniku,
  • wykaz składników majątku wraz z ich szacowaną wartością,
  • listę wszystkich wierzycieli wraz z ich adresami oraz wysokością wierzytelności oraz terminami zapłaty,
  • listę tytułów egzekucyjnych i wykonawczych,
  • dokładny opis okoliczności, które wskazują na stosowność jego złożenia.

Do wniosku powinny zostać dołączone także inne dokumenty, takie jak m.in. bilans finansowy sprzed 30 dni od momentu złożenia wniosku. 

Kolejnym etapem procesu upadłościowego jest rozpatrzenie wniosku przez sąd. Może to potrwać kilka lub nawet kilkanaście tygodni. W tym czasie jest weryfikowana aktualna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz sprawdzana zasadność złożenia dokumentów. Sąd szacuje także majątek dłużnika i sprawdza, z jakich powodów nastąpiła utrata płynności finansowej. 

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Każdy uprawniony do tego podmiot powinien wiedzieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą proces upadłościowy. Głównym jego celem jest zaspokojenie wierzycieli, a więc pozbycie się zadłużenia. W momencie wydania decyzji sądu o ogłoszeniu upadłości dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem. Od tej chwili zarządza nim syndyk. 

W toku postępowania upadłościowego upłynnia on masę upadłościową, na którą składają się poszczególne elementy majątku przedsiębiorstwa. Dzięki temu może zaspokoić roszczenia wierzycieli. W przypadku spółek handlowych następuje także wykreślenie podmiotu z KRS.

Jak ochronić firmę przed upadłością?

Upadłość likwidacyjna to ostateczny krok, na jaki mogą zdecydować się niewypłacalne firmy. Zanim to nastąpi, warto podjąć odpowiednie działania, które mogą temu zapobiec. Przedsiębiorstwa mające problem z płynnością finansową powinny zgłosić się do profesjonalnej kancelarii, która przeprowadza kompleksowe oddłużanie firm. Warszawa to jedno z miast, w których można takie znaleźć. 

Warto także zapobiegać najczęstszym przyczynom, przez które trzeba ogłosić upadłość firmy. Przede wszystkim należy dokładnie weryfikować kontrahentów, aby wyeliminować ze współpracy tych, którzy mogą okazać się nierzetelni. Dobrą praktyką jest także regularne analizowanie sytuacji na rynku oraz modyfikowanie strategii prowadzenia działalności. Pozwoli to reagować na wszelkie zmiany i dostosowanie się do nich.

Przed ogłoszeniem upadłości może uchronić także postępowanie restrukturyzacyjne. Są to różnego rodzaju działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ich przeprowadzeniu pomoże wykwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Warszawa to miasto, w którym można takiego znaleźć.

Upadłość firmy to najczęściej duże zmartwienie dla przedsiębiorców. Może jednak pomóc w rozwiązaniu wielu problemów z zadłużeniem, którego nie można spłacić.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *