Strona główna » Blog » Czym jest przedawnienie długu i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest przedawnienie długu i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest przedawnienie długu?

Nie każdy dłużnik wie, że zgodnie z prawem jego zobowiązania po pewnym czasie ulegają przedawnieniu. Mimo że zaciągnięte długi powinno się spłacać we wskazanym terminie, to z różnych przyczyn nie zawsze jest to możliwe. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest przedawnienie długu oraz co dokładnie się z nim wiąże.

Przedawnienie długu — co to oznacza?

Pojęcie przedawnienia długu odnosi się do sytuacji, gdy upłynął określony termin, a dłużnik ma prawo uchylić się od zapłaty zobowiązania. W praktyce oznacza to, że przestaje go dotyczyć obowiązek zwrotu długu. Przedawnienie roszczenia może nastąpić jedynie wtedy, gdy wierzyciel przez określony czas nie podjął żadnych kroków mających na celu wyegzekwowanie należności.

Oczekiwanie na przedawnienie roszczeń nie jest więc najlepszym pomysłem, gdyż w każdym momencie dłużnik może zostać wezwany do zapłaty. Zdecydowanie lepiej jest zgłosić się do doświadczonego prawnika, który pomoże przeprowadzić skuteczne oddłużanie. Gdańsk to jedno z wielu miast w całej Polsce, w którym działają specjalizujące się w tym kancelarie. 

Kiedy długi się przedawniają?

Zgodnie z wprowadzonymi w 2018 roku zmianami w Kodeksie cywilnym termin przedawnienia wynosi sześć lat, chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten to trzy lata. W praktyce jednak okres może wynosić od jednego roku do nawet dziesięciu lat. 

Najszybciej, bo już po roku, przedawniają się długi z tytułu niezapłaconego mandatu za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu. Po dwóch latach natomiast zobowiązania wynikające z niedozwolonego debetu na koncie czy nieuregulowania opłat za usługi komunikacyjne. 

Po upływie trzech lat dochodzi do przedawnienia m.in.  zadłużeń czynszowych oraz debetów na kartach kredytowych, czy nieopłaconego  podatku od nieruchomości. Dotyczy to również mandatów wystawionych za przekroczenie prędkości czy parkowanie w niedozwolonym miejscu. Przedawnienie długu bankowego także następuje po upływie trzech lat.  

Najpóźniej, bo dopiero po dziesięciu latach, przedawniają się długi związane z nieopłaconymi składkami ZUS. Jeśli po upływie tego czasu do przedsiębiorcy zgłosi się firma windykacyjna w celu wyegzekwowania należności z tego tytułu, to dłużnik może wykorzystać zrzut przedawnienia. Aby to nie było konieczne, najlepiej skorzystać z usług doświadczonej kancelarii, która przeprowadzi oddłużanie. Warszawa to jedno z wielu miast, w których można taką znaleźć.

Przedawnienie długów spadkowych — co trzeba wiedzieć?

Po zmarłej osobie można otrzymać nie tylko wartościowe przedmioty czy inne dobra, lecz także długi spadkowe. Jest to bardzo kłopotliwa sytuacja dla spadkobiercy, na którym ciąży obowiązek ich spłaty. Takie długi przedawniają się po upływie sześciu lat od wydania nakazu zapłaty wobec spadkodawcy.

Może jednak zdarzyć się, że wierzyciel zadbał o to, aby przerwać bieg przedawnienia. W takiej sytuacji nawet po upływie sześciu lat konieczne jest pokrycie zobowiązań. Aby uchronić się przed takimi przykrymi konsekwencjami spadku, należy się go zrzec w całości przed upływem sześciu miesięcy od jego otrzymania. 

Przedawnienie długu u komornika — czy to możliwe? 

Egzekucja komornicza musi być poprzedzona wydaniem wyroku sądu, który umożliwia jej przeprowadzenie. Termin przedawnienia długów, które są nią objęte, wynosi sześć lat. Jeśli w tym czasie wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, to dłużnik nie będzie zobowiązany do zapłaty zobowiązania.

W przypadku, gdy komornik otrzyma wniosek we właściwym czasie, to dług, który będzie próbował wyegzekwować, nie ulegnie przedawnieniu. 

Przerwanie biegu przedawnienia — co to jest?

Przerwanie biegu przedawnienia ma miejsce wtedy, gdy wystąpią okoliczności sprawiające, że czas jest liczony od początku. Jest to działanie niekorzystne z punktu widzenia dłużnika. Według przepisów prawa, a dokładniej art. 123 Kodeksu cywilnego,  aktualnie istnieją dwa rodzaje zdarzeń, które mogą przerwać bieg przedawnienia:

  • ogół czynności przed sądem lub innym organem, które zostały podjęte w celu dochodzenia, określenia, zaspokojenia lub ochrony roszczeń,
  • uznanie długu przez dłużnika,

W pierwszym oraz trzecim przypadku czas biegnie na nowo dopiero od momentu zakończenia postępowania

Co zrobić z przedawnionymi długami?

Przedawnienie długów oznacza, że dłużnik nie musi obawiać się egzekucji komorniczej z tego tytułu. Warto jednak dążyć do spłaty tego rodzaju zobowiązań. Przedawnienie nie oznacza bowiem, że zadłużenie ulegnie rozwiązaniu. Informacja o nim może być nadal widoczna w różnego rodzaju rejestrach dłużników. To z kolei może powodować problemy np. z zaciągnięciem kredytu.

Osoby, które mają zobowiązania finansowe, których nie są w stanie spłacić w terminie, powinny pomyśleć o rozwiązaniu, jakim jest oddłużanie. Wrocław to jedno z wielu miast w Polsce, w których działają kancelarie prawne specjalizujące się w tego rodzaju usługach.

Spłacenie przedawnionych długów pozwoli także zachować dobre relacje między wierzycielem a dłużnikiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorców.

2 komentarze do “Czym jest przedawnienie długu i co warto o nim wiedzieć?”

  1. Dług z tytułu pożyczki pochodzi z 2009 r. Była egzekucja komornicza, ale w 2014 r. została umorzona. W 2022 r. wierzyciel skierował tenże dług do egzekucji komorniczej u innego komornika. Czy tenże dług nie jest już przedawniony?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *