Strona główna » Usługi » Upadłość » Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy?

Jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, także takich, które odpowiednio wcześniej zamknęły działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Niewypłacalność powstaje wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Upadłość ogłaszana jest w trybie likwidacyjnym, W tym trybie syndyk przeprowadza sprzedaż całego majątku dłużnika, ściąga lub sprzedaje należne mu wierzytelności i wykonuje lub zbywa prawa majątkowe, a następnie dzieli uzyskaną kwoty między wierzycieli dłużnika.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
syndyk masy upadłościowej

Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika albo umorzeniu części lub całości długów. Dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, postępowanie upadłościowe ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pewnego rodzajem drugą szansą i nowym startem dla osób, które borykają się z długami i nie są w stanie sobie z nimi poradzić samemu. Istnieje wiele sytuacji życiowych, które prowadzą do stania się osobą niewypłacalną. Mogą nimi być np. źle zainwestowane pieniądze czy różne niepowodzenia życiowe bądź inne sytuacje, takie jak zaciągnięte pożyczki lub kredyty, czy też niespłacane raty kupionych sprzętów. Ogłoszenie upadłości umożliwia wyjście z długów osoby zadłużonej, może przywrócić normalne warunki życiowe i pozwolić na lepsze spojrzenie w przyszłość.

Etapy postępowania upadłościowego

Wielu dłużników jest zdania, że wystarczy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aby uzyskać oddłużenie. Nic bardziej mylnego. Wniosek rozpoczyna jedynie całą procedurę.

W przypadku konsumenta proces uzyskania oddłużenia przedstawia się następująco:

przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
badanie wniosku przez sąd i w przypadku jego przyjęcia - ogłoszenie upadłości
Wyznaczenie syndyka
Zgłaszanie wierzytelności do syndyka, ustalenie składu i wartości majątku
Złożenie przez syndyka projektu planu spłaty lub informacji o wystąpieniu przesłanek do umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty bądź do odmowy oddłużenia

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Odpowiednio przygotowany wraz z załącznikami jest dokumentem inicjującym upadłość konsumencką. Powinien zostać złożony w Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych, w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika.

Wniosek o upadłość powinien zawierać:

  • Dane dłużnika: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
  • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
  • Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
  • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
  • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
  • Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności
  • Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania
  • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych
  • Oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.