Strona główna » Blog » Upadłość konsumencka bez majątku — czy jest możliwa?

Upadłość konsumencka bez majątku — czy jest możliwa?

upadłość bez majątku

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skuteczny sposób na pozbycie się zobowiązań finansowych. Majątek dłużnika zostaje spieniężony i w ten sposób zaspokajane są roszczenia wierzycieli. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów, w tym tych natury prawnej. Dowiedz się, czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku i dochodów. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa!

Kto może ogłosić upadłość konsumencką bez majątku?

Wiele osób zastanawia się, na czym polega upadłość konsumencka bez majątku. Bankructwo kojarzy się bowiem przede wszystkim z przedsiębiorcami prowadzącymi własne firmy. Upadłość konsumencka to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby fizycznie. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie do sądu odpowiedniego wniosku. 

Prawo upadłościowe określa warunki, jakie musi spełnić dłużnik:

  • niewypłacalność trwa od co najmniej trzech miesięcy,
  • nie prowadzi on działalności gospodarczej.

Przyczyn powstania stanu niewypłacalności może być bardzo wiele. Warto wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej można złożyć także wtedy, gdy zła sytuacja finansowa jest wynikiem rażącego niedbalstwa lub celowego działania. Dłużnik nie musi także mieć dochodów ani dysponować majątkiem. Dzięki temu z tego rozwiązania może skorzystać wiele osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Wniosek o upadłość konsumencką bez majątku — co musi zawierać?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia bankructwa jest złożenie odpowiedniego wniosku. Na podstawie zawartych w nim informacji sąd wydaje decyzję o rozpoczęciu całego procesu, dlatego tak ważne jest, by pismo zostało odpowiednio skonstruowane. W całym kraju działają kancelarie, które świadczą pomoc dłużnikom chcącym skorzystać z rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka. Wrocław to jedno z wielu miast,  w którym można takie znaleźć. 

Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać m.in.:

  • dane identyfikacyjne dłużnika (imię, nazwisko, numer PESEL),
  • informację o dochodach oraz wydatkach gospodarstwa domowego,
  • spis wierzycieli wraz z adresami, wysokością zadłużenia i terminem jego spłaty,
  • uzasadnienie zasadności składanego wniosku,
  • dokumenty potwierdzające niewypłacalność.

Uzasadnienie jest bardzo ważnym elementem takiego wniosku. Powinno być ono skrupulatnie przygotowane, co pozwoli przekonać sąd, że postępowanie upadłościowe to jedyny sposób na umorzenie zobowiązań. 

Osoba fizyczna, która chce skorzystać z tego rozwiązania, powinna znaleźć prawnika specjalizującego się w takich sprawach, jak upadłość konsumencka. Warszawa jest miastem, gdzie funkcjonuje wiele kancelarii. Specjalista doświadczony w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej jest tak samo ważny, jak doradca restrukturyzacyjny dla przedsiębiorcy chcącego ogłosić upadłość firmy.

Jak przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Po złożeniu wniosku sąd musi go rozpatrzyć. Jeśli wyda pozytywną decyzję, to kolejnym etapem jest wyznaczenie syndyka. Sporządza on listę wszystkich wierzycieli, a także sprawdza, czy dłużnik faktycznie nie dysponuje żadnym majątkiem. 

Jeśli osoba fizyczna nie ma żadnych składników majątkowych, które mogłyby wejść w skład masy upadłościowej, to etap jej likwidacji zostaje pominięty. Jeśli dłużnik ma dochody, to następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli. Maksymalny czas zaspokojenia roszczeń finansowych to 36 miesięcy. 

Sąd opracowuje plan na podstawie wysokości osiąganych dochodów. Oznacza to, że na spłatę zobowiązań może zostać przeznaczona jedynie część przychodów. Sąd musi bowiem zabezpieczyć środki na utrzymanie dłużnika oraz członków jego najbliższej rodziny. Jeśli spłata zobowiązań następuje zgodnie z planem, to po upływie wspomnianego czasu możliwe jest całkowite umorzenie długów.

Brak dochodów i majątku a  upadłość konsumencka — kancelaria Warszawa

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe także wtedy, gdy osoba zadłużona nie ma żadnych dochodów np. ze względu na stan zdrowia. W takiej sytuacji postępowanie upadłościowe właściwe zostaje zakończone umorzeniem długów. Ze względu na sytuację materialną dłużnika spłata zobowiązań nie byłaby bowiem możliwa.

W niektórych przypadkach sąd może wydać decyzję o warunkowym umorzeniu długów na okres maksymalnie 5 lat. W tym czasie zarówno upadły, jak i wierzyciele mogą złożyć wniosek o uchylenie decyzji. Sąd ustala harmonogram spłaty zobowiązań, jeśli sytuacja materialna dłużnika uległa poprawie i jest on w stanie zaspokoić roszczenia. 

Bankructwo osoby fizycznej a koszty postępowania

Złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to koszt około 30 zł. Jeśli dłużnik będzie reprezentowany przez pełnomocnika, to konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Wynagrodzenie syndyka pokrywane jest zazwyczaj ze środków pozyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika. Jeśli jednak nim nie dysponuje, to może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. W takim przypadku nie poniesie on żadnych kosztów. Opłaty zostaną pokryte przez Skarb Państwa, a następnie całkowicie umorzone.

Dla osób w złej sytuacji finansowej, które nie dysponują majątkiem i nie osiągają dochodów, najlepszym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. Gdańsk to jedno z wielu miast, w którym funkcjonują doświadczone kancelarie specjalizujące się w tego rodzaju sprawach. Pomoc prawnika w takim postępowaniu jest bowiem nieoceniona.

czytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *