Strona główna » Blog » Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

Proces złożenia wniosku restrukturyzacyjnego jest kluczowym etapem w dążeniu do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wymaga on przygotowania odpowiednich dokumentów oraz przestrzegania określonych terminów. W tej części artykułu omówimy, jak przygotować i złożyć wniosek restrukturyzacyjny, dlaczego termin na złożenie wniosku jest ważny oraz jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku.

złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

Jak przygotować i złożyć wniosek restrukturyzacyjny?

wniosek o ogłoszenie upadłości wymaga zebrania niezbędnych dokumentów oraz sporządzenia wniosku zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się m.in.:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • bilans i rachunek zysków i strat,
 • spis wierzycieli z określeniem wysokości i rodzaju wierzytelności,
 • spis majątku dłużnika,
 • opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • propozycje układowe dla wierzycieli,
 • plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby dłużnika. Warto zwrócić uwagę na terminy oraz konieczność opłacenia opłaty sądowej.

Termin na złożenie wniosku: kiedy i dlaczego jest ważny?

Odpowiedni termin na złożenie wniosku o restrukturyzację jest ważny, ponieważ jego przekroczenie może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dłużnik nie złoży wniosku o restrukturyzację w terminie, sąd może na wniosek wierzyciela ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Dlatego warto zwrócić uwagę na terminy oraz odpowiednio wcześnie rozpocząć proces przygotowania wniosku.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o restrukturyzację

Jakie będą konsekwencje niezłożenia wniosku o restrukturyzację mogą być poważne dla przedsiębiorstwa. Wśród możliwych scenariuszy znajdują się:

 • ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa na wniosek wierzyciela,
 • utrudnienia w uzyskaniu finansowania,
 • utratę zaufania wierzycieli i kontrahentów,
 • negatywny wpływ na wizerunek firmy.

Dlatego warto zadbać o terminowe złożenie wniosku o restrukturyzację oraz odpowiednie przygotowanie dokumentów, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa.

Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, a umorzenie kosztów: kiedy jest możliwe i jak o to wystąpić?

W niektórych przypadkach dłużnik może ubiegać się o umorzenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego. Umorzenie kosztów może być możliwe, gdy dłużnik znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia pokrycie kosztów postępowania. Aby wystąpić o umorzenie kosztów, dłużnik musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu, w którym przedstawi uzasadnienie swojej sytuacji finansowej oraz dowody potwierdzające niemożność pokrycia kosztów postępowania.

Sąd rozpatruje wniosek o umorzenie kosztów indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację finansową dłużnika oraz interesy wierzycieli. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sąd może umorzyć całość lub część kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *