Strona główna » Blog » Różne formy restrukturyzacji: uproszczona, sanacyjna i układowa

Różne formy restrukturyzacji: uproszczona, sanacyjna i układowa

różne formy restrukturyzacji

W procesie restrukturyzacji można wyróżnić rożne formy restrukturyzacji: restrukturyzację uproszczoną, otwarcie postępowania sanacyjnego oraz przyspieszone postępowanie układowe. Każda z nich ma swoje zalety i wady, a także różne warunki, które muszą być spełnione, aby można było je przeprowadzić. W poniższych podrozdziałach omówimy te trzy rodzaje restrukturyzacji oraz sytuacje, w których są najbardziej odpowiednie.

Restrukturyzacja uproszczona: kiedy jest możliwa? – różne formy restrukturyzacji

Uproszczona restrukturyzacja to forma restrukturyzacji, która jest stosowana w przypadku spółek, które nie mają skomplikowanej sytuacji finansowej i prawnej. Jej zaletą jest szybkość oraz mniejsze koszty w porównaniu z innymi formami restrukturyzacji. Warunki, które muszą być spełnione, aby przeprowadzić uproszczoną restrukturyzację, to między innymi:

  • Brak poważnych sporów sądowych związanych z wierzytelnościami
  • Brak konieczności przeprowadzenia skomplikowanych czynności restrukturyzacyjnych
  • Zgoda większości wierzycieli na przeprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji

Proces uproszczonej restrukturyzacji polega na negocjacjach z wierzycielami oraz opracowaniu i realizacji planu restrukturyzacji, który jest mniej skomplikowany niż w przypadku innych form restrukturyzacji.

Otwarcie postępowania sanacyjnego: jakie są warunki? różne formy restrukturyzacji

Postępowanie sanacyjne to rodzaj restrukturyzacji, która ma na celu uratowanie spółki przed upadłością poprzez przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę jej sytuacji finansowej i prawnej. Warunki otwarcia postępowania sanacyjnego to między innymi:

  • Uzasadniona potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji w celu uniknięcia upadłości
  • Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości spółki
  • Zgoda sądu na przeprowadzenie postępowania sanacyjnego

Proces postępowania sanacyjnego obejmuje opracowanie i realizację planu sanacyjnego, który zawiera konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji spółki, takie jak restrukturyzacja długu, zmiany w zarządzaniu czy wprowadzenie nowych produktów lub usług.

Przyspieszone postępowanie układowe: dla kogo jest przeznaczone?

Przyspieszone postępowanie układowe to forma restrukturyzacji, która jest przeznaczona dla spółek, które mają szansę na szybkie wyjście z kryzysu finansowego. Jego zaletą jest krótszy czas trwania oraz mniejsze koszty w porównaniu z innymi formami restrukturyzacji. Warunki, które muszą być spełnione, aby przeprowadzić przyspieszone postępowanie układowe, to między innymi:

  • Brak poważnych sporów sądowych związanych z wierzytelnościami
  • Brak konieczności przeprowadzenia skomplikowanych czynności restrukturyzacyjnych
  • Zgoda większości wierzycieli na przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego

Proces przyspieszonego postępowania układowego polega na negocjacjach z wierzycielami oraz opracowaniu i realizacji planu restrukturyzacji, który jest mniej skomplikowany niż w przypadku innych form restrukturyzacji, ale bardziej zaawansowany niż w przypadku uproszczonej restrukturyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *