Strona główna » Blog » Rola zarządcy w postępowaniu sanacyjnym

Rola zarządcy w postępowaniu sanacyjnym

zarządca sanacyjny

Zarządca sanacyjny pełni kluczową rolę w procesie sanacji, odpowiadając za nadzór nad majątkiem dłużnika oraz realizację planu restrukturyzacji. Warto porównać jego rolę z rolą nadzorcy, który również uczestniczy w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ale w innym trybie postępowania.

zarządca sanacyjny

Zarządca sanacyjny vs nadzorca: różnice i podobieństwa

Chociaż zarówno zarządca sanacyjny, jak i nadzorca mają na celu pomoc przedsiębiorstwu w wyjściu z kryzysu finansowego, istnieją pewne różnice między nimi. Zarządca sanacyjny działa w ramach postępowania sanacyjnego, podczas gdy nadzorca uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oto niektóre z różnic i podobieństw między nimi:

  • Rola w postępowaniu: Zarządca sanacyjny nadzoruje majątek dłużnika i realizuje plan restrukturyzacji, podczas gdy nadzorca współpracuje z dłużnikiem w celu opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji.
  • Obowiązki: Zarówno zarządca sanacyjny, jak i nadzorca mają obowiązek dbać o interesy wierzycieli, ale zarządca ma również obowiązek dbać o interesy dłużnika.
  • Podobieństwa: Zarówno zarządca sanacyjny, jak i zarządca restrukturyzacyjny mają na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także ochronę interesów wierzycieli.

Zarząd nad majątkiem w postępowaniu sanacyjnym – zarządca sanacyjny

W postępowaniu sanacyjnym, zarząd nad majątkiem dłużnika jest przekazywany zarządcy sanacyjnemu. Zarządca ma obowiązek zarządzać majątkiem dłużnika w sposób efektywny i zgodny z interesami wierzycieli oraz dłużnika. W praktyce oznacza to, że zarządca podejmuje decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także realizuje plan restrukturyzacji.

Zarząd masą sanacyjną to proces, w którym zarządca gromadzi i zarządza majątkiem dłużnika, który podlega postępowaniu sanacyjnemu. Masa sanacyjna obejmuje majątek dłużnika, który jest wykorzystywany do spłaty wierzytelności wierzycieli. Zarządca ma obowiązek dbać o ochronę i zachowanie wartości majątku dłużnika, a także sprzedać majątek w celu uzyskania środków na spłatę wierzytelności wierzycieli.

Zalety postępowania sanacyjnego dla dłużnika i wierzyciela -zarządca sanacyjny

Wszystkie zalety postępowania sanacyjnego są widoczne zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnik zyskuje możliwość restrukturyzacji długów, co pozwala na uniknięcie upadłości i kontynuowanie działalności gospodarczej. Wierzyciele natomiast mają szansę na odzyskanie części swoich należności, co w przypadku upadłości może być trudniejsze lub niemożliwe.

Sanacja przy pomocy zarządcy umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami. Pozwala to na zmniejszenie długów, odroczenie ich spłaty lub rozłożenie na raty. Wierzyciele mogą również zyskać pewność, że dłużnik podejmie działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wierzyciel zwiększa szanse na odzyskanie należności.

Podsumowanie

Warto zauważyć, że postępowanie sanacyjne może być korzystne również dla pracowników przedsiębiorstwa, którzy dzięki temu unikają utraty miejsca pracy związanej z upadłością firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *