Strona główna » Blog » Jakie dokumenty do restrukturyzacji firm?

Jakie dokumenty do restrukturyzacji firm?

dokumenty w restrukturyzacji firm

Celem restrukturyzacji firm tj. działalności gospodarczej jest wyjście naprzeciw sytuacji kryzysowej dłużnika, która może powstać w związku z niewypłacalnością lub możliwością niewypłacalności, prowadzącą do sporu z wierzycielami. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki kapitałowe wspólnicy zrzeszeni w spółkach osobowych mogą prowadzić postępowania restrukturyzacyjne firm.  Dokumenty w restrukturyzacji firm stanowią pierwszy etap procesu.

Dokumenty w restrukturyzacji firm – wykaz poglądowy:

1Książki przychodów i rozchodów albo rachunek zysków i strat dla okresu 2020,2021,2022 podsumowanie roczne oraz bieżące za 2023.
2Raporty BIK – firmowy i prywatny.
3Ewidencja środków trwałych + szacunkowa wartość każdego środka.
4Kopii wszystkich umów i aneksów kredytów i leasingów oraz w przypadku leasingów i kredytów hipotecznych dodatkowo harmonogramy.
5Dokumentów (umowy, harmonogramy) dotyczących ewentualnie udzielonych dotacji, subwencji itp.
6Dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań wobec US, ZUS lub dokumentów potwierdzających o niezaleganiu.
7Informacji o pracownikach: ile osób? rodzaj umowy? na jaki etat? na jaki czas?.
8Umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – o ile zawarta.
9Rozpisanie istniejących wierzytelności na kapitał i odsetki (banki, leasingi, US, ZUS, PFR, parabanki) lub „spis wierzytelności II” (niezapłacone faktury z tyt. dostaw/usług).
10Zestawienia istniejących zabezpieczeń rzeczowych (hipoteki, zastawy) + umowy zastawów.
11Zestawienie posiadanych pojazdów w tym również te co są w leasingach.
12Opisać przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej Dłużnika (minimum 2-3 przyczyny) co się wydarzyło, że brak jest środków na spłatę zadłużenia. Obszerny opis ze szczegółami. Jakie dłużnik ma problemy, które powodują, że nie ma na spłatę zobowiązań.
13Proszę wymienić i opisać planowane działania zmierzające do poprawy sytuacji Dłużnika (środki restrukturyzacyjne) oraz wskazać związane z nimi koszty i możliwe terminy wprowadzenia oraz trwania. działania, które będą podejmowane w toku postępowania, środki restrukturyzacyjne to wszelkie wdrażane przez dłużnika zmiany w funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa, których celem jest poprawa jego sytuacji ekonomicznej. Mogą one mieć charakter jednorazowy, jak i przybrać formę długoterminowych procesów – ma być to pomysł na uzdrowienie przedsiębiorstwa, który przedstawiony zostanie we wstępnym planie restrukturyzacyjnym.
14Proszę opisać jaki jest profil działalność firmy, obszerny opis czym się firma zajmuje, zakres usług, kto jest klientem. Czy jest strona internetowa? 
wymienione dokumenty w restrukturyzacji firm są poglądowe i mogą się różnić w zależności od profilu

Jaka jest różnica między restrukturyzacją firmy a upadłością firmy?

Różnica pomiędzy restrukturyzacją przedsiębiorstwa a upadłością jest dość znacząca. Zasadnicze rozróżnienie polega na tym, że restrukturyzacja ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika poprzez wdrożenie nowej strategii zarządzania i negocjacje z wierzycielami, natomiast upadłość skutkuje całkowitym zakończeniem przedsiębiorstwa. 

Kolejną istotną różnicą między tymi dwoma procesami jest to, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą zostać poddane restrukturyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego dotyczącymi upadłości konsumenckiej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące restrukturyzacji firm.

Dociekliwe umysły często zastanawiają się nad zawiłościami restrukturyzacji jednoosobowej działalności gospodarczej. Jakie kroki należy podjąć, aby proces przebiegał sprawnie i pomyślnie? W jaki sposób można zapewnić ochronę swoich aktywów i zminimalizowanie zobowiązań? To tylko kilka pytań, które pojawiają się przy podejmowaniu tak istotnej decyzji biznesowej. Zagłębmy się w odpowiedzi i zbadajmy możliwości restrukturyzacji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jaki jest koszt restrukturyzacji firmy?

Proces restrukturyzacji spółki obejmuje trzy podstawowe wydatki – wynagrodzenie dla kancelarii lub nadzorcy sądowego, opłaty sądowe oraz wydatki poniesione w związku z wdrożeniem nowej strategii zapobiegania upadłości spółki. Dokładny koszt restrukturyzacji można określić po ustaleniu odpowiedniej formy postępowania.

Ile czasu na restrukturyzację firmy?

Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego jest uzależniony od różnych czynników, m.in. od konkretnego rodzaju wybranego postępowania, efektywności systemu prawnego oraz działań podjętych przez dłużnika zgodnie z planem restrukturyzacyjnym. Długość tych postępowań może się zmieniać – niektóre trwają zaledwie pół roku, a inne – wiele lat.

Jakie znaczenie ma fakt, że spółka jest w trakcie restrukturyzacji?

Kiedy spółka przechodzi restrukturyzację, przechodzi jedno z czterech postępowań prawnych, które mają na celu zwiększenie płynności przedsiębiorcy i ułatwienie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby ustalić, czy firma przechodzi restrukturyzację, wejdź na stronę Krajowego Rejestru Zadłużonych. Proces restrukturyzacji firmy może przybierać różne formy, w zależności od konkretnych potrzeb i celów organizacji. Może obejmować konsolidację działów, eliminowanie zwolnień i reorganizację zespołów w celu zwiększenia wydajności i produktywności. W niektórych przypadkach może to nawet oznaczać redukcję zatrudnienia lub zwalnianie pracowników w celu obniżenia kosztów. Ostatecznie celem restrukturyzacji firmy jest optymalizacja działalności i osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *