Strona główna » Blog » Czym jest plan restrukturyzacji i co powinien zawierać?

Czym jest plan restrukturyzacji i co powinien zawierać?

skuteczny plan restrukturyzacyjny

Podstawą restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, który pozwoli na jej prawidłowe przeprowadzenie. Skuteczny plan restrukturyzacyjny bardzo ważny dokument, który ma kluczowe znaczenie w całym procesie. Warto wiedzieć, kto go sporządza oraz co powinno się w nim znaleźć, aby restrukturyzacja przyniosła oczekiwane efekty.

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny to dokument, na podstawie którego przeprowadzane jest postępowanie mające na celu uratowanie zadłużonej firmy przed bankructwem. Zawiera on najważniejsze rozwiązania, które mają być wykorzystane w przypadku konkretnego podmiotu gospodarczego.

Przygotowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego jest obowiązkowe. Każdy z jego elementów musi być rzetelnie i dokładnie opracowany. To wymóg, jaki przewiduje prawo restrukturyzacyjne. Wskazuje ono także, jakie obowiązkowe elementy muszą się znaleźć w dokumencie. Jego samodzielne sporządzenie może być dość trudne. Warto więc skorzystać z pomocy kancelarii, która ma doświadczenie i doskonale wie, jak powinna przebiegać restrukturyzacja firmy. Warszawa to aglomeracja, w której można znaleźć godnych zaufania prawników.

Wstępny plan restrukturyzacyjny — co to jest?

Przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest obowiązkowe w przypadku:

 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego (chyba że wnioskuje o to wierzyciel).

Dokument jest sporządzany przez wnioskodawcę, czyli dłużnika. Jego głównym celem jest przedstawienie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przekonanie sądu, że otwarcie postępowania jest uzasadnione. Wstępny plan restrukturyzacyjny musi zawierać następujące elementy:

 • interpretację  przyczyn aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • charakterystykę środków, które mają być wdrożone w ramach  restrukturyzacji wraz z ich kosztami,
 • plan ich wdrożenia.

Wstępny plan może być zdecydowanie bardziej rozbudowany i zawierać dodatkowe informacje. Decyzja o tym należy do wnioskodawcy. W ustaleniu, jakie elementy powinny znaleźć się w dokumencie, pomoże doświadczony prawnik. W tym celu najlepiej zgłosić się do cieszącej się renomą kancelarii specjalizującej się w postępowaniu, jakim jest restrukturyzacja. Warszawa to doskonałe miejsce, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę.

Skuteczny plan restrukturyzacyjny — jak powinien być sporządzony?

Właściwy plan restrukturyzacji jest zdecydowanie bardziej rozbudowanym dokumentem. Sporządza się go w celu przedstawienia czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które doprowadziły do niewypłacalności lub zagrożenia nią. Musi on także opisywać działania, które zostaną podjęte przez przedsiębiorstwo w przyszłości, aby wykonać postanowienia układu i uniknąć bankructwa.

To, kto sporządza ten dokument, zależy od rodzaju postępowania:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu — nadzorca układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe — nadzorca sądowy,
 • postępowanie sanacyjne — zarządca.

Właściwy plan powinien zawierać co najmniej jedenaście elementów:

 • datę przygotowania dokumentu,
 • dane personalne osób, które są odpowiedzialne za realizację postanowień układu,
 • imiona i nazwiska osób, które sporządziły dokument,
 • szczegółowy opis zadłużonego przedsiębiorstwa oraz adnotację dotyczącą aktualnego i prognozowanego poziomu popytu i podaży w danej branży,
 • interpretację najważniejszych przyczyn trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • przedstawienie planowanych działań, a także opis poszczególnych rodzajów potencjalnego ryzyka,
 • listę środków, które mają zostać wdrożone w ramach restrukturyzacji wraz z ich kosztami,
 • szczegółowy schemat wykorzystania wspomnianych środków oraz wskazanie terminu realizacji całego planu,
 • dane dotyczące możliwości produkcyjnych firmy, w tym również informacja o ich wykorzystaniu oraz obniżeniu, 
 • rozpiskę poszczególnych źródeł finansowania (w tym m.in.  stopnia wykorzystania dostępnego kapitału, czy udzielonej lub wnioskowanej pomocy ze środków publicznych wraz z uzasadnieniem),  
 • co najmniej dwie prognozy zysków i strat na przestrzeni kolejnych pięciu lat.

Te dane pozwolą stworzyć skuteczny plan restrukturyzacyjny.

Podsumowanie – skuteczny plan restrukturyzacyjny

W uzasadnionych przypadkach plan ten może być mniej rozbudowany i można w nim pominąć niektóre elementy. Jest to jednak dopuszczalne jedynie wtedy, gdy pozwala na to wielkość lub charakter przedsiębiorstwa, a także, gdy ustalenie podanych wyżej informacji nie jest możliwe. Trzeba jednak pamiętać o zawarciu w nim odpowiedniej argumentacji. 

W przypadku dużych przedsiębiorstw sporządzenie planu, który da pewność, że postępowanie restrukturyzacyjne przyniesie oczekiwane rezultaty, wymaga współpracy specjalistów z wielu dziedzin. Porusza on wiele ważnych zagadnień, dlatego musi być sporządzony rzetelnie i dokładnie. Jednym ze specjalistów, z którego usług warto skorzystać, jest doradca restrukturyzacyjny. Warszawa jest miastem, w obrębie którego swoje usługi świadczy wielu takich ekspertów.

Zarówno wstępny, jak i właściwy plan restrukturyzacyjny odgrywają kluczową rolę w całym procesie. To dzięki tym dokumentom możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami oraz poprawa sytuacji finansowej firmy, co pozwoli uniknąć bankructwa.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *