Strona główna » Blog » Czy ogłoszenie upadłości jest sposobem na rosnące stopy procentowe i słabnącą naszą walutę? upadłość czy restrukturyzacja ?

Czy ogłoszenie upadłości jest sposobem na rosnące stopy procentowe i słabnącą naszą walutę? upadłość czy restrukturyzacja ?

oddłużenie konsumenckie

Otworzyłem kancelarię doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, ponieważ wierzę, że każdy z nas ma swoje prawa i każdy powinien móc otrzymać drugą szansę. Złośliwości losu czy nieszczęścia osobiste nie powinny nikogo skazywać na marginalizację w społeczeństwie. Staram się, aby moi klienci odzyskali godność. Uwierzyli, że mogą jeszcze osiągnąć sukces finansowy, mimo wcześniejszych kłopotów. upadłość czy restrukturyzacja? Która opcja jest lepsza.

Kierujemy się empatią i niesiemy pomoc w przejściu przez trudne procedury, takie jak ogłoszenie upadłości – zarówno konsumenckiej, jak i gospodarczej. Reprezentujemy interesy klientów podczas rozmów z bankami, wierzycielami czy komornikami. Zajmujemy się także ochroną praw obywatelskich i konsumenckich, a przy tym wszystkim staramy się zapewnić komfort psychiczny w tym trudnym czasie.

Upadłość czy restrukturyzacja?

Z tygodnia na tydzień widzimy, że inflacja rośnie w zawrotnym tempie jednocześnie działania Nagrodowego Banku Polskiego, dokładniej Rady Polityki Pieniężnej podnoszą znacząco stopy procentowe, aby ją zniwelować. Nasza waluta jest coraz słabsza i ma to wpływ na nadwyżkę zobowiązań nad wartością nieruchomości, nie wspominając o bardzo dużym wpływie na terminowe regulowanie zobowiązań w pierwotnej wysokości.

Co zrobić?

Mamy dwa wyjścia. Pierwszym sposobem jest zawarcie układu, przepis wprost stwierdza, że wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko w przypadku, gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego. Taka propozycje względem zachowania swojej nieruchomości może złożyć także osoba zadłużona.

Restrukturyzacja zobowiązań obejmuje w szczególności:

  • Odroczenie terminu wykonania.
  • Rozłożenie spłaty na raty.
  • Zmniejszenie wysokości.
  • Konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.
  • Zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.
  • Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

A inny sposób?

Drugim sposobem jest świadome oddanie nieruchomości w skład masy upadłości. Co i tak w konsekwencji ma o wiele lepsze skutki niż sprzedaż egzekucyjna wykonana przez komornika.

Prawo upadłościowe

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi: lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym mieszka osoba zadłużona, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Sędzia komisarz po zasięgnięciu opinii syndyka wydzieli odpowiednią kwotę ze sprzedaży nieruchomości biorąc pod uwagę – możliwości zarobkowe, osoby pozostające na utrzymaniu upadłego i oczywiście potrzeby mieszkaniowe. Nawet w przypadku braku sprzedaży sędzia komisarz może przyznać zaliczkę na zapewnienie lokalu zastępczego, jeżeli pozwalają na to fundusze masy upadłościowej.

Ustawodawca wprowadzając ten przepis kieruję się przede wszystkim tym, żeby zachować godność do prawa posiadania potrzeb mieszkaniowych. W ten sposób nie skazuje osoby będące w trudnej sytuacji życiowej na bezdomność.

upadłość czy restrukturyzacja? Skorzystanie z tych procedur wymaga jednak doświadczenia i dobrej znajomości przepisów oraz orzecznictwa sądowego. Nieodzowna może okazać się pomoc wykwalifikowanej kancelarii.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i na konsultację.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *