Strona główna » Blog » Co w razie niespłacania długów?

Co w razie niespłacania długów?

restrukturyzacja firmy

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył odpowiedzialności członków zarządu i właścicieli przedsiębiorstw (tzw. odpowiedzialność prezesa). Często menadżerowie zadają sobie pytanie, co zrobić w takiej sytuacji? Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, iż obowiązek złożenia wniosku upadłościowego w terminie 30 dni od dnia popadnięcia w niewypłacalność jest obowiązkiem, a nie jednym z wyjść ze spirali długów.

odpowiedzialność prezesa?

To właśnie ten fakt przede wszystkim powinien motywować menadżerów dłużnika do wystąpienia z wnioskiem upadłościowym. Jeżeli nie dochowamy odpowiednich terminów narażają się na odpowiedzialność z art. 299 k.s.h., art. 21 p.u , art. 116 o.p

Zasady zwolnienia z odpowiedzialności są mniej korzystne w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, jednak tylko w przypadku już trwałego upadnięcia biznesu.

Biorąc pod uwagę powyższe menadżerowie głównie spółek powinni zadbać o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, co do zasady tam, gdzie spółka popadła w stan niewypłacalności i najczęściej powinni wybierać takie rozwiązanie, nawet w przypadku zarządu wieloosobowego, gdzie nie ma głosów za, wszystkich członków zarządu.

Na dzień dzisiejszy jedna z tarcz antykryzysowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zawiesiła czas złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak trzeba pamiętać, że po spełnieniu szczegółowych przesłanek występujących w tym akcie prawnym.

Warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która zadba o dopełnienie niezbędnych formalności i pomoże ocalić prywatny majątek.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *