Strona główna » Blog » Przewodnik po CEIDG: od rejestracji do zarządzania działalnością gospodarczą

Przewodnik po CEIDG: od rejestracji do zarządzania działalnością gospodarczą

ceidg

W dzisiejszym świecie prowadzenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz bardziej popularne. Aby ułatwić przedsiębiorcom ten proces, powstało CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (prowadzenie działalności przez urzędy). W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu narzędziu, dowiesz się jak zarejestrować firmę, zarządzać wpisem oraz jak korzystać z bazy danych. Znajdziesz tam formularz wniosku o wpis, wyszukiwarkę firm i osób, które prowadzą firmy w Polsce, a także informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności gospodarczej. Inaczej możemy go nazwać: krajowy rejestr przedsiębiorców. Zapraszamy do lektury!

ceidg

Czym jest portal i jakie są jego zadania?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to narzędzie, które ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie własnej firmy. W tym rozdziale omówimy, czym dokładnie jest system oraz jakie są jego główne zadania.

Definicja: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

To system, który gromadzi informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na terenie Polski (elektroniczny rejestr przedsiębiorców). Stworzono CEIDG, a jego głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom rejestracji firmy, zarządzania wpisem oraz dostarczenie informacji o innych firmach. Dzięki niemu, przedsiębiorcy mają łatwy dostęp do danych dotyczących swojej firmy oraz konkurencji.

Zadania CEIDG: Jak pomaga przedsiębiorcom?

Obsługa portalu (ewidencja działalności gospodarczej, elektroniczny rejestr przedsiębiorców) obejmuje szereg usług, które wspierają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Przykłady usług oferowanych przez system to:

 • Rejestracja firmy (zakładanie działalności przez przedsiębiorcę, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, profil działalności przedsiębiorcy)
 • Zarządzanie wpisem (zmiana danych, zawieszenie, wznowienie, likwidacja, informacje dotyczące działalności gospodarczej)
 • Wyszukiwanie informacji o innych firmach
 • Konsultacje z konsultantem

Dzięki tym usługom, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojej firmy, mając pewność, że formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są właściwie załatwione.

Historia: Kiedy i dlaczego zostało stworzone?

Stworzono system w 2011 roku, aby uprościć proces rejestracji działalności gospodarczej oraz ułatwić dostęp do informacji o firmach. Przed wprowadzeniem systemu, przedsiębiorcy musieli zgłaszać swoją działalność gospodarczą w różnych urzędach, co było czasochłonne i skomplikowane. System zastąpił dotychczasowe ewidencje, takie jak Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Od momentu powstania, system ten ulegał wielu modyfikacjom i ulepszeniom, aby jeszcze lepiej służyć przedsiębiorcom. Obecnie jest nie tylko narzędziem do rejestracji i zarządzania działalnością gospodarczą, ale również źródłem informacji o firmach, które może być przydatne dla innych przedsiębiorców oraz klientów.

Rejestracja firmy w CEIDG: krok po kroku

Proces rejestracji firmy w portalu jest prosty i szybki, co pozwala przedsiębiorcom na sprawniejsze założenie własnej działalności gospodarczej. W tym rozdziale omówimy poszczególne kroki, które należy wykonać, aby założyć firmę i dokonać wpisu.

Wpis do CEIDG: Jak założyć firmę?

Proces wpisu składa się z kilku etapów, które przedstawiamy poniżej:

 1. Przygotowanie dokumentów: przed rozpoczęciem rejestracji warto zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, NIP, REGON oraz dane kontaktowe. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pamietajmy, że w tym przypadku numer krs jest niewymagany.
 2. Wypełnienie wniosku o wpis do CEDG: należy wypełnić formularz wniosku CEIDG-1, który omówimy w kolejnym punkcie.
 3. Złożenie wniosku: po wypełnieniu wniosku, należy go złożyć w odpowiednim miejscu, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.
 4. Oczekiwanie na decyzję: po złożeniu wniosku, należy poczekać na decyzję urzędu, która zazwyczaj zostaje wydana w ciągu kilku dni roboczych.

Warto zaznaczyć, że wpis do CEDG jest bezpłatny, co dodatkowo ułatwia proces założenia firmy.

ceidg

Wniosek o wpis do CEIDG: Jak wypełnić formularz wniosku CEIDG-1?

Wniosek o wpis do CEIDG składa się z formularza CEIDG-1, który należy wypełnić, aby dokonać rejestracji firmy. Wypełnienie wniosku CEIDG-1 (skorzystać z formularza) obejmuje następujące kroki:

 1. Podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, dane adresowe: adresu zamieszkania, numeru lokalu, numeru PESEL, NIP oraz REGON.
 2. Określenie rodzaju działalności gospodarczej: należy wskazać, jakiego rodzaju usługi lub produkty będzie oferować firma tzw. profil działalności przedsiębiorcy.
 3. Podanie danych kontaktowych: numer telefonu, adres e-mail oraz adres strony internetowej (jeśli firma posiada).
 4. Wybór formy opodatkowania: należy zdecydować, jaki rodzaj opodatkowania będzie stosowany w firmie (np. ryczałt, karta podatkowa, VAT).
 5. Podpisanie wniosku: wniosek musi być podpisany przez osobę składającą wniosek.

Warto pamiętać, że wypełnienie wniosku CEIDG-1 można przeprowadzić zarówno online, jak i w formie papierowej (skorzystać z formularza).

Miejsce złożenia wniosku CEIDG: Gdzie i jak złożyć wniosek?

Miejsce złożenia wniosku CEIDG zależy od wybranej formy wniosku (rodzaj wniosku). W przypadku wniosku online, można go złożyć za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Jeśli wybrano formę papierową, wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zakładającej firmę. Warto zwrócić uwagę na dzień złożenia wniosku, gdyż wpływa on na termin rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Profil zaufany: Jakie są jego zalety podczas rejestracji firmy?

Profil zaufany to narzędzie, które pozwala na załatwianie spraw urzędowych przez internet, bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. Korzystanie z profilu zaufanego podczas rejestracji firmy ma wiele zalet, takich jak:

 • Szybkość i wygoda: założenie firmy przez internet jest szybsze i wygodniejsze niż wizyta w urzędzie.
 • Bezpieczeństwo: profil zaufany gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz chroni przed nieuprawnionym dostępem do informacji.
 • Dostępność: profil zaufany można wykorzystać do załatwienia wielu innych spraw urzędowych, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Rejestracja firmy z wykorzystaniem profilu zaufanego to szybki i bezpieczny sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej, który warto rozważyć podczas planowania założenia własnej firmy.

Zarządzanie wpisem w portalu

Właściciele firm zarejestrowanych w CEIDG mają możliwość zarządzania swoim wpisem, co pozwala na aktualizowanie danych, zawieszanie, wznowienie czy likwidację działalności gospodarczej. W tym rozdziale omówimy, jak dokonać zmiany wpisu w CEIDG oraz jak zawiesić, wznowić i zlikwidować działalność gospodarczą.

Zmiana wpisu w CEIDG: Kiedy i jak to zrobić?

Zmiana wpisu w CEIDG może być konieczna w przypadku zmiany danych firmy, takich jak adres, dane kontaktowe, rodzaj działalności czy forma opodatkowania. Aby dokonać zmiany wpisu, należy wypełnić formularz CEIDG (CEIDG-1) i zaznaczyć, że jest to wniosek o zmianę danych. Następnie, podobnie jak w przypadku rejestracji firmy, wniosek można złożyć online za pomocą profilu zaufanego lub w formie papierowej w urzędzie gminy. Zmiana wpisu w CEIDG jest bezpłatna.

Zawieszenie działalności gospodarczej: Jak to zrobić przez CEIDG?

Jeśli przedsiębiorca chce zawiesić działalność na jakiś czas, może to zrobić za pośrednictwem CEIDG. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-RB, w którym podaje się datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej oraz przewidywaną datę wznowienia działalności. Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć online za pomocą profilu zaufanego lub w formie papierowej w urzędzie gminy. Proces zawieszenia działalności jest również bezpłatny.

Wznawianie działalności gospodarczej: Proces krok po kroku

W przypadku chęci wznawiania działalności gospodarczej po okresie zawieszenia, przedsiębiorca musi zgłosić to do CEIDG. Proces wznowienia działalności gospodarczej obejmuje następujące kroki:

 1. Wypełnienie formularza CEIDG-WZ, w którym podaje się datę wznowienia działalności.
 2. Złożenie wniosku online za pomocą profilu zaufanego lub w formie papierowej w urzędzie gminy.
 3. Oczekiwanie na potwierdzenie wznowienia działalności przez CEIDG.

Warto zaznaczyć, że wznowienie działalności gospodarczej jest również bezpłatne.

Likwidacja działalności: Jak to zrobić przez CEIDG?

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na likwidację działalności, musi zgłosić to do CEIDG. Proces likwidacji działalności gospodarczej przez CEIDG obejmuje następujące kroki:

 1. Wypełnienie formularza CEIDG-L, w którym podaje się datę zakończenia działalności oraz powód likwidacji.
 2. Złożenie wniosku online za pomocą profilu zaufanego lub w formie papierowej w urzędzie gminy.
 3. Oczekiwanie na potwierdzenie likwidacji działalności przez CEIDG.

Podobnie jak w przypadku innych czynności związanych z zarządzaniem wpisem w CEIDG, likwidacja działalności jest bezpłatna.

Portal jako narzędzie do wyszukiwania informacji o firmach

CEIDG portal to nie tylko miejsce do rejestracji i zarządzania działalnością gospodarczą, ale również użyteczne narzędzie do wyszukiwania informacji o firmach. Dzięki wyszukiwarce firm dostępnej na stronie CEIDG, można szybko i łatwo znaleźć dane na temat dowolnej firmy zarejestrowanej w Polsce.

Wyszukiwarka firm: Jak korzystać z bazy danych CEIDG?

Wyszukiwarka firm w portalu pozwala na przeglądanie bazy PKD oraz wyszukiwanie firm według różnych kryteriów, takich jak nazwa firmy, NIP, REGON, adres czy kod PKD. Aby skorzystać z wyszukiwarki, wystarczy wejść na stronę CEIDG i wybrać opcję „Wyszukiwarka”. Następnie, należy wprowadzić odpowiednie dane w pola wyszukiwania i kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście, a po kliknięciu na wybraną firmę, można uzyskać więcej informacji na jej temat.

Informacja o działalności gospodarczej: Jakie dane są dostępne w CEIDG?

W CEIDG można znaleźć różne informacje dotyczące działalności gospodarczej oraz dane firmy, takie jak:

 • Nazwa firmy
 • Adres siedziby
 • NIP i REGON
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Kod PKD i opis rodzaju działalności
 • Forma prawna
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail, strona internetowa)

Wszystkie te informacje są publicznie dostępne i mogą być wykorzystane do sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, wyszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych czy analizy konkurencji.

Konsultant CEIDG: Jak może pomóc w zarządzaniu wpisem?

Konsultant (dostępny na każde województwo)to osoba, która może pomóc przedsiębiorcom w zarządzaniu wpisem w CEIDG, udzielając porad i wsparcia w zakresie rejestracji, zmiany danych czy likwidacji działalności gospodarczej. Pracownik ten może również pomóc w korzystaniu z wyszukiwarki firm oraz interpretacji informacji o działalności gospodarczej dostępnych w portalu.

Współpraca z konsultantem może być szczególnie przydatna dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu firmy lub nie są pewne, jak prawidłowo wypełnić wnioski i formularze. Konsultant może również pomóc w rozwiązaniu problemów technicznych związanych z korzystaniem z portalu. Konsultant może pomóc wypełnić deklaracja vat-r.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po portalu przedsiębiorcy, omawiając jego definicję, zadania, historię oraz proces rejestracji i zarządzania działalnością gospodarczą. Przedstawiliśmy również sposób korzystania z wyszukiwarki firm oraz możliwości współpracy z konsultantem CEIDG. Omówiliśmy zakładanie działalności przez przedsiębiorcę.

Podstawowe informacje o systemie obejmują:

 • Definicja: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Zadania: pomoc przedsiębiorcom w rejestracji, zarządzaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Historia: stworzone w celu uproszczenia procesu rejestracji działalności gospodarczej

W artykule omówiliśmy również krok po kroku proces rejestracji firmy w portalu, w tym:

 • Wpis do CEIDG
 • Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1)
 • Miejsce złożenia wniosku
 • Zalety profilu zaufanego

Przedstawiliśmy także zarządzanie wpisem,, w tym:

 • Zmiana wpisu
 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Wznawianie działalności gospodarczej
 • Likwidacja działalności

Na koniec omówiliśmy jako narzędzie do wyszukiwania informacji o firmach, w tym:

 • Wyszukiwarka firm
 • Informacja o działalności gospodarczej
 • Konsultant (ceidg obsługa)

Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże przedsiębiorcom w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu tego narzędzia do prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *