Strona główna » Blog » Wyłączenia zdolności restrukturyzacyjnej

Wyłączenia zdolności restrukturyzacyjnej

wyłączenia zdolności restrukturyzacyjnej

Lista podmiotów wyłączonych ze zdolności do restrukturyzacji tylko częściowo pokrywa się z listą podmiotów wyłączonych ze zdolności do ogłoszenia upadłości. Wyłączenia zdolności restrukturyzacyjnej – restrukturyzacja nie ma zastosowania do:

1) Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;

2) banków krajowych;

3) Banku Gospodarstwa Krajowego;

4) oddziałów banków zagranicznych;

5) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

6) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 14 BFGU;

7) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;

8) funduszy inwestycyjnych;

9) instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Nr 575/2013, z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej;

10) finansowych spółek holdingowych w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim UE;

11) finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim UE;

12) holdingów mieszanych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim UE;

13) dominujących finansowych spółek holdingowych z państwa członkowskiego UE w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia Nr 575/2013;

14) unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Nr 575/2013;

15) dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa członkowskiego UE, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32rozporządzenia Nr 575/2013;

16) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Nr 575/2013.

Brak zdolności do restrukturyzacji w zakresie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W stosunkach cywilnoprawnych Skarb Państwa jest ośrodkiem praw i obowiązków dotyczących majątku państwowego niezwiązanego z innymi państwami (art. 34 k.c.). Zakaz prowadzenia procesów zarządzania majątkiem ma charakter powszechny, niezależnie od stopnia, w jakim uczestniczą one w działalności gospodarczej. Podobnie agencje samorządu terytorialnego, m.in. gminy, wsie i miasta nie mają zdolności do restrukturyzacji ani ogłoszenia upadłości.

Pozostałe wyłączenia zdolności restrukturyzacyjnej

Wyłączenie zdolności do restrukturyzacji m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów wymienionych w ust. 2 komentowanego przepisu wynika z ich objęcia przedmiotowym postępowaniem. Wszystkie partie muszą poddać się obowiązkowej reformie strukturalnej (uchwale) w BFGU. Przepisy te, wymienione w art. 64-268, nakazywały wdrożenie formalnej reformy strukturalnej.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *