Strona główna » Blog » Upadłość Konsumencka 2023 | Co to jest, jak ogłosić, koszty – poradnik.

Upadłość Konsumencka 2023 | Co to jest, jak ogłosić, koszty – poradnik.

Kancelaria syndyka oddłużenie konsumenckie

Kancelaria syndyka świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości od wielu lat. Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalizmowi w prowadzeniu postępowań upadłościowych mamy kilkaset skutecznie przeprowadzonych postępowań upadłościowych. Z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wystarczy, że zgłosisz się do Nas, poprowadzę Cię dalej – aż do oddłużenia w upadłości! Oddłużenie konsumenckie jest łatwiejsze niż myślisz. Upadek konsumencki jest w dzisiejszych czasach bardzo popularny.

Spis treści:

oddłużenie konsumenckie

Kancelaria upadłościowasporządzenie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości.

Kancelaria syndyka – co oferuje? Oddłużenie konsumenckie

Zapewniam pomoc przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do sporządzenie wniosku upadłościowego. W imieniu naszych klientów przygotowuje wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości wg prawa upadłościowego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Oddłużenie w upadłości jest moją misją i sprawia mi wiele satysfakcji.

Obsługa prawna upadłości obejmuje stosowanie się do prawa upadłościowego:

Gwarantujemy wsparcie prawne i osobistą reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy. W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyznaczamy opiekuna prawnego i wyjaśniamy zawiłości w kontekście postępowania sądowego, bo profesjonalna porada prawna to pewne źródło wiedzy. 

Kancelaria Syndyka prawa upadłościowego: unikaj błędów, upadek konsumencki

Jak sprawdzić kancelarię syndyka?

Nasza pomoc pozwoli Państwu na wyeliminowanie ryzyka błędów w trakcie samodzielnego złożenie wniosku, co ogranicza konieczność uzupełnienia braków formalnych dostrzeżonych przez Sąd rejonowy i niejednokrotnie skraca czas trwania postępowania. Sporządzenie wniosku upadłościowego zostaw doświadczonemu syndykowi. Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej z syndykiem będzie skuteczniejszy.

Kancelaria Syndyka prawa upadłościowego zabezpieczy majątek! oddłużenie konsumenckie i upadek konsumencki

Przygotujemy w toku postępowania wnioski o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych.

Kancelaria Upadłościowa pomaga każdemu wg prawa upadłościowego – upadek konsumencki

Jak zatem świadomie wybrać kancelarię syndyka, aby uniknąć późniejszego rozczarowania? Jak działa upadłość konsumencka ?

…każdemu poprzez złożenie wniosku upadłościowego, kto chce wyjść z zadłużenia, a w szczególności: osobom spłacającym kredyty frankowe, byłym przedsiębiorcom, osobom które wpadły w spiralę zadłużenia spowodowaną „chwilówkami”, rolnikom, osobom które utraciły pracę lub zredukowano im zarobki, poręczycielom i członkom zarządu spółek. Zachęcamy, aby podczas bezpłatnej konsultacji sprawdzić kancelarię.

Kancelaria Syndyka pomoże także dla firm wg prawa upadłościowego

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę – Tobie również możemy pomóc na wiele sposobów. Aktualna upadłość konsumencka jest również skierowana do tych osób, abyś również mógł skorzystać z upadłości konsumenckiej. Przedsiębiorcy mogą starać się o upadłość konsumencką. Doradztwo restrukturyzacyjne i zapewniamy pomoc prawną  z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz windykacyjno-procesowego. Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym – na każdym etapie. Kontakt z syndykiem, udział w rozprawach, sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania prawa upadłościowego.

Podejmując współpracę z nami pomożemy Ci uwolnić się od długów, odzyskają Państwo pewność siebie, wolność, a przede wszystkim zaczną Państwo nowe życie. Gwarantujemy jako Kancelaria Upadłościowa z wieloletnim doświadczeniem opiekę prawną i poczucie bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Państwu pomóc i umorzyć długi – to specjalizacja naszej kancelarii. Upadłość zatrzyma egzekucja komornika. Wystarczy tylko: upadłość konsumencka decyzja! Wychodzimy naprzeciw ludziom, którzy z powodu problemów z płynnością finansową muszą oddłużyć się i rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Upadłość konsumencka frankowicza z nami nie wiąże się z nieprzespanymi nocami, a czekanie na lepszy moment w Twojej sytuacji nie jest dobrym rozwiązaniem. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc z problemami finansowymi, umorzenie długów z nami jest prostsze niż myślisz. Znamy wszystkie sądy upadłościowe w Polsce.

PEŁNA PROCEDURA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ. Upadłość konsumencka Gdynia:

Złożenie wniosku i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – Kancelaria Syndyka – oddłużenie konsumenckie

Jest to pierwszy etap procedury upadłościowej, który polega na złożenie wniosku upadłościowego. Złożenie wniosku o upadłość wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w kwocie 30 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik taki jak adwokat upadłość konsumencka, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny. Wniosek składa się do sądu właściwego. Sądem właściwym jest ten w okręgu którego znajduje się miejsce stałego pobytu dłużnika. Istotne jest aby do właściwości rzeczowej tego sądu należały sprawy upadłościowe. Ta decyzja to ochrona przed windykacją. Nasza kancelaria upadłościowa pomoże Ci przejść całą procedurę oddłużania krok po kroku.

Co może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości?

Odpowiednio przygotowane uzasadnienie może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Państwa możliwość ogłoszenia upadłości jest dla nas priorytetem.

Posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Wyróżnia się możliwość zwołania na rozprawę w celu wysłuchania dłużnika. Odbywa się to wtedy gdy dłużnik lub reprezentujący go pełnomocnik wnioskuje o przeprowadzenie dowodu z owego wysłuchania. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

Wsparcie prawne przy upadłości konsumenckiej w Gdańsku – Kancelaria Syndyka

Postanowienie.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Drugim etapem upadłości konsumenckiej jest postępowania syndyka i likwidacja majątku. Postępowanie upadłościowe właściwe rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Na tym etapie powoływani są syndyk oraz sędzia-komisarz, którzy dalej prowadzą postępowanie.

Ustalenie wierzytelności

Określenie masy upadłościowej czyli majątku dłużnika z listy wierzytelności. Po ogłoszeniu upadłości co do zasady traci się cały majątek w tym także mieszkanie (upadłość konsumenckiej nieruchomości). Efektem ustalenia masy upadłościowej jest spieniężenie tego majątku przez syndyka i przekazanie środków wierzycielom.

Z chwilą ogłoszenia postępowania upadłościowego przez sąd, między małżonkami dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej. Tylko pod warunkiem, że wcześniej małżonkowie żyli w ramach wspólnoty. Jeśli stan masy upadłościowej pozwala na szybkie spieniężenie majątku i zaspokojenie wierzyciela to procedura ta winna potrwać kilka miesięcy. Jednakże trudniejsze do zbycia są składniki majątkowe takie jak np. mało atrakcyjna nieruchomość mogą wiązać się z wydłużeniem postępowania. Dłużnik który w razie utraty nieruchomości w toku postępowania ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydzielenie określonej kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od 1 roku do 2 lat. Taka upadłość konsumencka frankowicza jest dobrym rozwiązaniem (upadłość konsumenckiej nieruchomości). Pojęcia dotyczące upadłości konsumenckiej – wspomniana masa upadłościowa i plan spłaty który opiszę poniżej.

Plan spłaty i oddłużanie konsumentów. Przebieg oddłużania:

Może się okazać, że spieniężony (w poprzednim etapie) majątek upadłego nie zaspokoił w całości wierzyciela , czyli zostają jeszcze jakieś zobowiązania. Takie sytuacje mogą nastąpić także gdy upadły nie ma żadnego majątku. W takim przypadku etap likwidacji został pominięty, co za tym idzie zostają niespłacone długi. Nowelizacja upadłości konsumenckiej reguluje zasady spłaty wierzycieli.

W takim wypadku sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli. Taki plan ustalany jest na okres maksymalnie 36 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Postanowienie to może zostać jednak zaskarżone przez wierzycieli. Wpływ na wysokość raty mają: koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, dochody upadłego , jak również możliwości zarobkowe. Należy podkreślić, że możliwości zarobkowe upadłego oznaczają kwoty jakie upadły może potencjalnie zarabiać biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz miejsce zamieszkania. Nie należy możliwości zarobkowych interpretować jako realną kwotę jaką zarabia upadły.

Umorzenie zobowiązań – Kancelaria syndyka

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego. Powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, czyli planu spłaty wierzycieli. W wyniku oddłużenia na skutek upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają wszelakie zobowiązania pieniężne.

Należy zaznaczyć że istnieje pewna kategoria zobowiązań, które nigdy nie podlegają umorzeniu. To zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązek naprawienia szkody, zadość uczynienie za doznaną krzywdę.

Czym jest zasada słuszności lub humanitaryzmu w upadłości konsumenckiej?

W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty tzw. zasada słuszności upadłości konsumenckiej. Postanowienie to może zostać zaskarżone przez wierzycieli upadłego. Dlatego zalecam korzystanie z adwokat radca prawny, a najlepiej z doradcy restrukturyzacyjnego.

Upadłość gospodarcza, a aktualna upadłość konsumencka

Upadłość gospodarcza odnosi się do postępowania upadłościowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.). W momencie powstania problemów finansowych w postaci stanu niewypłacalności, wielu z przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że upadłość konsumencka może nie rozwiązać ich problemów i nie nastąpi oddłużanie konsumentów. Dobry adwokat radca prawny i doradca restrukturyzacyjny zwróci na to uwagę i odpowiednio poprowadzi sprawy.

Co z osobami prowadzącymi działalność?

Dobrym rozwiązaniem dla osób które popadły w długi prowadząc firmy jest likwidacja działalności, dzięki czemu udało im się uwolnić zadłużenia przez złożenie wniosku o upadłość konsumencką.  Likwidacja przedsiębiorstwa polega na wykreśleniu wpisu z CEIDG. Umożliwia nam to umorzyć również te długi, które powstały w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą. Nie jest to tak proste i oczywiste jak się może wydawać, dlatego nasz doświadczony zespół wam w tym pomoże jak działa upadłość. Nasza kancelaria prawna pomaga osobom, które mają trudności z samodzielnym złożeniem wpisu do KRZ i odpowiemy na każdy wniosek sądowy.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Kto może ogłosić upadłość?

Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą.

Jak sąd kontroluje upadłego po ogłoszeniu upadłości?

Na upadłym w czasie wykonywania spłaty wierzycieli ciążą określone obowiązki takie jak: upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy w którym upadły wskazuje :

 1. osiągnięte przychody
 2. spłacone kwoty
 3. nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przecięte miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wpłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ile trwa procedura upadłościowa? Kancelaria syndyka

Nowelizacja ustawy upadłości konsumenckiej zakłada, iż procedura może trwać około 3 lat. Jednak czas trwania postępowania upadłościowego zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się dłużnik. Jednym z czynników który może wpłynąć jest m.in. rodzaj posiadanego majątku. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej czyli upadłość konsumencką ogłaszana jest przez sąd na wniosek złożony na formularzu lub przez KRZ. Z Kancelarią Prawa Upadłościowego na pewno przyśpieszymy ten proces.

Co zawiera wniosek o upadłość konsumencką?

 1. dane dłużnika: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
 4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych
 8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Czy po ogłoszeniu upadłości stracę cały majątek i mieszkanie i nastąpi oddłużenie konsumenckie? Kancelaria syndyka

Z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, mieszkanie bądź dom jednorodzinny stają się jednym z elementów masy upadłości. Co za tym idzie winny być one zbyte, a kwota pochodząca za sprzedaży przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli. Art. 49113 ustawy z dnia 28 luty 2003r. prawo upadłościowe, ustawodawca przewidział rozwiązanie dotyczące zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego, w sytuacji kiedy konieczna jest sprzedaż mieszkania zamieszkałego przez dłużnika. Jeśli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Kwotę czynszu ustala sędzia-komisarz biorąc pod uwagę m.in. zdolność zarobkową upadłego, liczbę osób pozostających na utrzymaniu upadłego czy też sumę uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość? Kancelaria syndyka

Sąd oddali wniosek o upadłość jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn ni na wniosek dłużnika.
 2. ustalony dla dłużnika plan wierzycieli uchylono w razie nie wykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli
 3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ust stawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 4. czynność prawa dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
 5. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności
 6. postępowanie syndyka było prowadzone i nie stosował się do jego wytycznych.

Jak również wtedy jeżeli dane podane przez dłużnika ze wzniosu są niezgodne z prawą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości zamyka drogę dłużnikowi? Często klienci (internauci) zadają mi pytanie, czy mogę złożyć teraz (po nowelizacji) ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku, gdy wcześniej został on oddalony?

Nie, ponieważ dłużnik może złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Zażalenie składa się do sądu drugiej instancji w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Od doręczenia postępowania wraz z uzasadnieniem jest termin 7 dni na wniesienie zażalenia. Zażalenie powinno zwierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek, uzasadnienie oraz czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pism procesowych. Opłata od zażalenia 200 zł.

Wnosząc zażalenie na postanowienie sądu o oddalenie wniosku dłużnika o ogłoszenie jego upadłości akta sprawy przekazywane są do sądu II instancji. Sąd II instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Sąd po rozpoznaniu zażalenia wydaje postanowienie, w którym:

 1. oddala zażalenie
 2. uchyla postanowienie sądu I instancji. W przypadku uchylenia postępowania sądu I instancji, sprawa przekazywana jest do ponownego rozpatrzenia. Sąd I instancji jeszcze raz analizuje złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie przysługuje skarga kasacyjna ani skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Po ogłoszeniu upadłości stracę cały majątek, ale zyskam nowe życie. Kancelaria prawa pomaga w tym zakresie.

Kiedy upadłość jest wynikiem rażącego niedbalstwa, a kiedy umyślnością? Kancelaria syndyka

Wynikiem rażącego niedbalstwa mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik zaciąga kredyt znacznie przekraczające w chwili jego udzielania, na jego możliwości zarobkowe, w sytuacji braku perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Umyślne pozbawianie się majątku przez np. przepisywanie go na rodzinę, mając na celu oszukanie wierzycieli. Według prawa upadłościowego czynności takie jak wadliwe wykonywanie robót, kary umowne czy nierzetelność kontrahentów, nie są przeszkodą, ażeby została ogłoszona upadłość konsumencka (po likwidacji działalności gospodarczej). Kancelaria Syndyka pomaga w odpowiedniej argumentacji.

Jak wygląda proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej? oddłużenie konsumenckie

Są wyjątkowe przypadki w których możliwe jest ogłoszenie upadłości pomimo tego że zachodzą w/w okoliczności uniemożliwiające ogłoszenie upadłości. Z takimi wyjątkami mamy do czynienia gdy przemawiają za nimi względy słuszności lub względy humanitarne tzw. zasada słuszności upadłości konsumenckiej. Jednakże nie można powoływać się na względy słuszności lub względy humanitarne jeżeli dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień. W taki przypadkach niestety dłużnik ma całkowicie zamkniętą drogę do upadłości. W pozostałych przypadkach powołanie się na względy słuszności lub humanitarne może umożliwić ogłoszenie upadłości. Nie nastąpi oddłużenie upadłości konsumenckiej. W tym wypadku lepiej wycofać się upadłości konsumenckiej (Kancelaria syndyka).

Ile kosztuje opłacenie wniosku o ogłoszenie upadku konsumenckiego?

Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „Od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową”. Opłata podstawowa wynosi obecnie 30 zł i taką właśnie kwotę należy uiścić składając wniosek. Warto podkreśli, że jeśli ktoś korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika czyli radcy prawnego czy adwokata koniecznością jest również uiszczenie wynagrodzenia za podejmowane przez niego czynności. Prawidłowe i rzetelne przygotowanie wniosku jest najważniejszym etapem, ponieważ to one otwiera drogę przed sądem do oddłużenia dłużnika.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką gdy prowadzę działalność gospodarczą? oddłużenie konsumenckie

Przedsiębiorca może wnieść o upadłość konsumencką, jeżeli odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł wnieść wniosek. Po zamknięciu postępowania przez Sąd, dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych. Poprzez wieloletnią działalność restrukturyzacyjna i spotkanie z radcą możesz ustalić odpowiednią strategię.

Sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych, nie są rzeczą łatwą. Niezbędne w takich sprawach jest stosowana wiedza, zaangażowanie i uczciwość. W naszej praktyce po nowelizacji upadłości konsumenckiej, która weszła w życie 24 marca 2020 roku zrewolucjonizowała postępowanie  upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spotykamy się z klientami, którzy nam zaufali bo w takich sytuacjach skorzystanie z pomocy profesjonalistów jest niezbędne. Gwarantujemy, że dzięki doświadczeniu potrafimy odpowiednio sporządzić uzasadnienie, na podstawie którego sąd wydaje postanowienie  o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku. Dzięki ogłoszeniu upadłości zaczniesz na nowo (Kancelaria syndyka).

 Kiedy były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadku konsumenckiego?

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowy, osoba fizyczna która prowadziła jednoosobowa działalność gospodarcza może złożyć wniosek o upadek konsumencki po wykreśleniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli tego nie zrobi to musi ogłosić upadłość przedsiębiorcy.

Czy małżonkowie mogą razem złożyć wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej? oddłużenie konsumenckie

Według prawa upadłościowego nie ma takiej możliwości. Każdy z małżonków powinien starać się o upadek konsumencki oddzielnie. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez któregokolwiek z małżonków, a w dalszej kolejności ogłoszenie przez sąd jego upadłości wiąże się z tym że między małżonkami powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Instytucja upadłości konsumenckiej, której naczelnym celem jest anulowanie długów, może przynieść małżonkom wiele korzyści, ale także i negatywnych skutków dla współmałżonka osoby upadłej (dłużnika).

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości?

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości wierzyciele w ogóle nie biorą udziału. Dlatego też nie mają oni możliwości wniesienia zażalenia na postępowanie sądu o ogłoszenie upadłości dłużnika. Praktyka pokazuje że wierzyciele dowiadują się o ogłoszeniu upadłości dłużnika po ogłoszeniu przez sąd w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

 Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika? oddłużenie konsumenckie

Zgodnie z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2016 r. wierzyciel ma prawo zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości, ale tylko dłużnika – byłego przedsiębiorcy, po zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia takiej osoby z właściwego rejestru nie upłynął rok. Rozwiązanie to stosuje się również do osób które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych oraz osób, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą, pomimo jej niezarejestrowania, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. To ważne pojęcia dotyczące upadłości konsumenckiej.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej? upadłość konsumencka decyzja – ważny moment dający nowe możliwości…

 1. dzięki ogłoszeniu upadłości następuje oddłużenie i komfort psychiczny (Kancelaria syndyka)
 2. nowy start dla osób, które borykają się z długami (Kancelaria syndyka)
 3. przywrócenie normalnych warunków życiowych (Kancelaria syndyka)
 4. zawieszenie postępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego (Kancelaria syndyka)
 5. bieg naliczanych odsetek zostaje zatrzymany, czyli dług nie wzrasta (Kancelaria syndyka)
 6. w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy (Kancelaria syndyka)

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może umorzyć wszelkie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Upadek konsumencki – skutki są pozytywne dla dłużników (Kancelaria syndyka).

Czym jest „upadłość„? oddłużenie konsumenckie w Kancelarii Syndyka

Upadłość można potocznie nazwać bankructwem. Jest to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Warto wybrać się do Kancelaria syndyka i adwokata od upadłość konsumenckiej w Gdańsk oraz innych miastach.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową? upadek konsumencki

Procedura postępowania upadłościowego wszczynana jest na wniosek. Wniosek taki może wszcząć konsument, ale także w określonych przypadkach również wierzyciel. Nasz kancelaria syndyka, ma w tym zakresie bogate doświadczenie.

Czy można ogłosić upadek konsumencki dziecka?

Tak, tylko w przypadku ogłoszenia upadłości przez dziecko, jego przedstawiciel ustawowy musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki powinien zawierać informacje dotyczące długów dziecka, źródeł jego dochodów oraz majątku (Kancelaria syndyka).

Kiedy należy zastanowić się nad oddłużeniem w formie upadłości konsumenckiej?

Kancelaria syndyka – NIE. Celem ogłoszenia upadłości jest oddłużenie, czyli zatrzymanie spirali zadłużenia, umożliwienie niewypłacalnej osobie wyjścia z długów – ugodowej spłaty zadłużenia poprzez zasady spłaty wierzycieli obowiązujące przy ustalaniu kolejności ich zaspokojenia w planie spłat wierzycieli.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Takie działanie upadłości konsumenckiej może mieć miejsce także po kilkuletnim procesie spłacania wierzycieli, czego efektem będzie darowanie pozostałego zadłużenia.

Czy ogłoszenie upadku konsumenckiego jest łatwe i oczywiste? Kancelaria Syndyka

Kancelaria syndyka – zdecydowanie NIE. Tylko odpowiednio przygotowane uzasadnienie może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości. Sąd weryfikuje działanie upadłości konsumenckiej i wszystkie przesłanki i bada czy wobec konkretnej osoby występują przesłanki do ogłoszenia upadłości. Ma to kluczowe znaczenie dla udowodnienia braku umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu lub pogłębianiu niewypłacalności. Nowelizacja ustawy przerzuciła ten obowiązek na syndyka masy upadłościowej.

W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji – dopełnimy wszelkich staranności aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani i w końcu wstrzymali egzekucje komornicze. Nowelizacja ustawy upadłości konsumenckiej jest nam bardzo dobrze znana. Warto skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej, której naczelnym celem jest anulowanie długów.

Gdzie składam wniosek o upadłość jak mieszkam w Ustce? – Kancelaria Syndyka

Warto bowiem pamiętać, że sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości mieszkańca województwa pomorskiego jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

UWAGA! Osoby, które chcą ogłosić upadek konsumencki , mogą skorzystać z dwóch różnych procedur przeprowadzania postępowania upadłościowego (nowelizacja ustawy):

1. Likwidacja majątku

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, polega ona na likwidacji majątku upadłego. Likwidacja majątku upadłego ma miejsce w wypadku braku podstaw do zawarcia układu z wierzycielami.

2. Zawarcie układu

Postępowanie upadłościowe, jest to możliwość zawarcia układu, jest rozwiązaniem alternatywnym względem likwidacji majątku upadłego konsumenta. Ważną częścią działalności naszej kancelarii prawnej jest pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw, a tu mamy z tym do czynienia.

proces ogłoszenia upadłości? Nasza kancelaria syndyka

Prawo upadłościowe – kancelaria Syndyka

Poniżej przedstawiamy uproszczony opis procesu upadłości konsumenckiej po wejściu w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Upadek konsumencki – co warto wiedzieć przed spotkaniem z radcą prawnym, adwokatem? Kancelaria Syndyka!

 1. Kontakt z Kancelarią syndyka – to pierwszy i podstawowy krok. Zbierane są wszelkie informacje i dokumenty koniecznie do przygotowania skutecznego wniosku (oddłużenie konsumenckie)
 2. Przygotowanie wniosku – na podstawie wszelkich zebranych danych kompleksowo przygotowujemy i składamy w imieniu Klienta kompletny wniosek o upadłość w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Kancelaria syndyka).
 3. Oczekiwanie na rozpatrzenie przez Sąd – Sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Kancelaria syndyka).
 4. Określenie wierzycieli i wierzytelności – Wierzyciele przedstawiają swoje wierzytelności, określana jest ich liczba i wartość przypadających wierzytelności (Kancelaria syndyka) .
 5. Likwidacja majątku – postępowanie upadłościowe właściwe – powoływani są syndyk oraz sędzia-komisarz. Dłużnik nie musi obawiać się kolejnych postępowań egzekucyjnych – ulegają one zawieszeniu, a następne umorzeniu (Kancelaria syndyka).
 6. Ustalenie planu spłaty wierzycieli – może się okazać, że majątek upadłego nie zaspokoił w całości wierzyciela (zostają jeszcze jakieś zobowiązania, oddłużenie konsumenckie). Sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli i sąd kontroluje upadłego (Kancelaria syndyka).
 7. Umorzenie wierzytelności – po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, czyli planu spłaty wierzycieli.Czy mogę starać się o upadłość konsumencką? Tak, tylko skorzystaj z pomocy licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka codziennie zajmującego się upadłością konsumencką!

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *